Zapraszamy do Krajenki

W dniach 22-29 lipca 2006 r. odbędzie się w Krajence II Europejski Tydzień Turystki Rowerowej połączony z 55 Centralnym Zlotem Turystów Kolarzy PTTK. Zapraszamy wszystkich do udziału w zlocie i przypominamy, że dokonując zgłoszenia do 30 czerwca 2006 r. można skorzystać z 50% ulgi przy opłacie wpisowego. Poniżej przedstawiamy regulamin zlotu, a kartę zgłoszenia w formacie „pdf” można pobrać tutaj.

REGULAMIN
II Europejskiego Tygodnia Turystki Rowerowej
55. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK
„Krajenka 2006″

1. Nazwa imprezy:

II Europejski Tydzień Turystki Rowerowej, 55 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK

2. Cel imprezy:

 • promocja Polski, Krajny i okolic w środowisku turystów kolarzy z państw europejskich (szczególnie z państw członkowskich organizacji UECT),
 • uczczenie 100-lecia zorganizowanego krajoznawstwa w Polsce,
 • poznanie historii, zabytków, folkloru oraz walorów krajoznawczych Krajny i okolic,
 • kontynuacja i zawieranie nowych znajomości między turystami z Polski i z zagranicy,
 • popularyzacja znakowanych szlaków rowerowych oraz turystyki rowerowej jako formy czynnego wypoczynku.

3. Organizatorzy:

 • Towarzystwo Miłośników Krajenki,
 • Urząd Gminy i Miasta w Krajence,
 • Zarząd Główny PTTK – Komisja Turystyki Kolarskiej,
 • Krajeński Ośrodek Kultury,
 • Oddział PTTK w Złotowie,
 • Urząd Miasta w Pile.

4. Struktura Organizacyjna II Europejskiego Tygodnia Turystki Rowerowej     i 55. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK:

 1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
     Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
 2. Komandor Zlotu:
     Donata Kilar
 3. Koordynator Zlotu:
     Marek Buczkowski
 4. Zespoły organizacyjne:
  ds. przygotowania tras:
     Romuald Banaś, Ryszard Kilar, Jan Balcerzak, Aleksandra Klonowska
  ds. promocji i obsługi administracyjnej:
     Anna Biela, Joanna Kasprzak
  ds. zakwaterowania:
     Janusz Sendłak, Andrzej Pietrzak, Andrzej Pyszniak, Danuta Balcer,    Bogusław Wojtowicz, Jan Waberski
  ds. wyżywienia:
     Bożena Hildebrandt, Jan Waberski, Janusz Sendłak
  ds. rozrywkowo-kulturalnych:
     Jarosław Skrzypczyński, Karol Adler
  ds. utrzymania czystości i porządku:
     Elżbieta Sieg, Jerzy Baran
  ds. weryfikacji odznak kolarskich KOT i KOP:
     Marian Kotarski
  konsultanci KTKol. ZG PTTK:
     Stanisław Karuga, Waldemar Wieczorkowski

5. Termin i miejsce imprezy:

 • Zlot odbędzie się w dniach od 22 do 29 lipca 2006 roku.
 • Biuro Zlotu będzie czynne od dnia 21 lipca 2006 roku (od godz. 8.00) do dnia 30 lipca 2006 roku (do godz. 10.00).
 • Biuro Zlotu umiejscowione zostanie w Gimnazjum w Krajence przy ul. Szkolnej 17.
 • Miasteczko zlotowe zlokalizowane zostanie na terenach przy ulicy Szkolnej 17 obok Gimnazjum, Amfiteatru Miejskiego i internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence.

6. Warunki uczestnictwa:

W Zlocie uczestniczyć mogą turyści kolarze z Polski i z zagranicy, reprezentujący organizacje: turystyczne, młodzieżowe, szkoły, wojsko, organizacje sportowe, zakłady pracy oraz osoby indywidualne. Młodzież do lat 18 bierze udział w Zlocie pod opieką osób dorosłych i musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy. Impreza ma charakter prorodzinny, dlatego też zapraszamy do udziału w Zlocie rodziny z nieletnimi dziećmi. Impreza ta skupia również osoby niepełnosprawne zgłoszone indywidualnie lub zrzeszone w różnych organizacjach turystycznych i sportowych.
Trasy zlotowe przebiegają po terenach płaskich i na ogół po nawierzchni utwardzonej. Zlot jest imprezą o małej skali trudności w związku z czym organizatorzy nie określają granic wiekowych uczestników.

7. Termin zgłoszenia i odpłatność:

Zgłoszenia indywidualne na załączonych wzorach należy nadsyłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, 77-430 Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego i opłat za dodatkowo zamówione świadczenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, SBL Złotów O/Krajenka nr 14 894 110 290 072 2508 2000 0160 z dopiskiem „II Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej i 55 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK”.

Wpisowe wynosi:

 1. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2006 r. – 120,00 zł
 2. współmałżonkowie z opłaconą składką członkowską PTTK za 2006 r. – 60,00 zł
 3. pozostali uczestnicy i osoby towarzyszące – 140,00 zł
 4. młodzież do lat 18 – 40,00 zł

Uwaga!
Osoby z Polski, które uiszczą wpisowe do dnia 30 czerwca 2006 roku opłacają wpisowe w wysokości 50 % stawki przewidzianej dla danej grupy.

Zakwaterowanie:

 1. za ustawienie samochodu campingowego na czas Zlotu – 80,00 zł
    – za pobyt osoby – 64,00 zł
 2. za miejsce na ustawienie namiotu na czas Zlotu – 40,00 zł
    – za pobyt osoby powyżej 18 lat na czas Zlotu – 40,00 zł
    – za pobyt osoby od 3 do 18 lat na czas Zlotu – 32,00 zł
 3. za miejsca w salach szkolnych z własnym materacem i śpiwoorem – 120,00 zł
 4. za miejsce w internacie z pościelą – 200,00 zł
 5. za miejsce w namiocie 6 osobowym (wojskowym) – 104,00 zł

Ilość miejsc ograniczona. Organizator nie zabezpiecza noclegów w hotelach.

Wyżywienie:

 1. śniadania – 12,00 zł
 2. obiady – 32,00 zł

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz opłat za zamówione dodatkowe świadczenia organizator prześle (listownie lub pocztą elektroniczną) potwierdzenie przyjęcia na Zlot.
W przypadku rezygnacji z udziału w Zlocie wpisowe nie podlega zwrotowi.

Opłaty dodatkowe:

 1. kolacja pożegnalna – 52,00 zł
 2. koszulka zlotowa – 20,00 zł
 3. czapeczka zlotowa – 16,00 zł
 4. pamiątka rajdowa – 32,00 zł

Organizator przewiduje możliwość wzięcia udziału przez uczestników Zlotu w:

 • uroczystej kolacji pożegnalnej (biesiadzie),
 • wyścigu kolarskim dla nie stowarzyszonych na dystansie 25 i 50 km,
 • jednodniowych wycieczkach organizowanych przez Biura Podróży,
 • jednodniowym spływie kajakowym,
 • „dniach Piły” – pikniku na pilskim lotnisku.

8. Świadczenia organizatora:

 • ubezpieczenie NW na czas uczestnictwa w Zlocie (ubezpieczenie nie obejmuje zaginięcia lub utraty roweru, sprzętu biwakowego, dokumentów osobistych oraz utraty pieniędzy),
 • metalowy znaczek zlotowy,
 • materiały krajoznawcze i opisy tras zlotowych,
 • identyfikator uczestnika Zlotu,
 • odcisk pieczęci zlotowej i pamiątkowy dyplom uczestnictwa,
 • 30 punktów na KOT za udział w Zlocie przez minimum 4 dni,
 • opiekę medyczną w miasteczku zlotowym,
 • nagrody i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w konkursach,
 • odpłatną pomoc techniczną w miasteczku zlotowym,
 • możliwość zdobycia odznak regionalnych.

9. Obowiązki uczestników:

 • posiadanie dowodu tożsamości i dowodów wpłat za zamówione świadczenia i wpłacone wpisowe,
 • posiadanie sprawnego roweru zgodnie z prawem o ruchu drogowym,
 • poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników Zlotu,
 • przestrzeganie regulaminu Zlotu, postanowień Karty Turysty i prawa o ruchu drogowym,
 • przestrzeganie przepisów przeciw pożarowych i ochrony przyrody,
 • przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych,
 • grupy zorganizowane obowiązkowo posiadają apteczkę pierwszej pomocy.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Zlotu.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Janusz Szczerbiak

2 komentarze »

 1. ryszard napisał(a):

  19 maja 2006 @ 12:35

  mała uwaga:
  w swiadczeniach organizatora brak mi 50% zniżki na przejazd i powrót dla uczestnika zlotu.
  prosze o odpowiedż na w/w uwagę.

 2. KOT napisał(a):

  29 maja 2006 @ 21:03

  Zniżka, chociaż o tym nie napisano, jest załatwiana. Proszę w tej sprawie napisać do p. O. Klonowskiej z UMG w Krajence: aleksandra_klonowska@vp.pl podając w zgłoszeniu nazwisko i imię oraz adres turysty, dla którego potrzebna jest zniżka. Moi podopieczni, mimo że o tym wcześniej w regulaminie nie wyczytaliśmy, otrzymali od p. Oli informację o możliwości pozyskania zniżki na PKP, po czym, po uzupełnieniu karty zgłoszenia o adres zamieszkania (stacja PKP) zainteresowany cyklista otrzymał znizkę.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2022


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

» Referaty weryfikacyjne Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

  Archiwum wiadomości

Marzec 2022/ Luty 2022/ Styczeń 2022/ Grudzień 2021/ Listopad 2021/ Październik 2021/ Wrzesień 2021/ Sierpień 2021/ Lipiec 2021/ Czerwiec 2021/ Maj 2021/ Kwiecień 2021/ Marzec 2021/ Styczeń 2021/ Grudzień 2020/ Listopad 2020/ Październik 2020/ Wrzesień 2020/ Lipiec 2020/ Czerwiec 2020/ Maj 2020/ Marzec 2020/ Luty 2020/ Styczeń 2020/ Grudzień 2019/ Listopad 2019/ Październik 2019/ Wrzesień 2019/ Sierpień 2019/ Lipiec 2019/ Czerwiec 2019/ Maj 2019/ Kwiecień 2019/ Marzec 2019/ Luty 2019/ Styczeń 2019/ Grudzień 2018/ Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/ Styczeń 2005/ Styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (24)
komunikaty (1 635)
odznaki (19)
regulaminy (59)
szlaki (36)
z życia ktkol (309)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy