Zapraszamy do Krajenki

W dniach 22-29 lipca 2006 r. odbędzie się w Krajence II Europejski Tydzień Turystki Rowerowej połączony z 55 Centralnym Zlotem Turystów Kolarzy PTTK. Zapraszamy wszystkich do udziału w zlocie i przypominamy, że dokonując zgłoszenia do 30 czerwca 2006 r. można skorzystać z 50% ulgi przy opłacie wpisowego. Poniżej przedstawiamy regulamin zlotu, a kartę zgłoszenia w formacie „pdf” można pobrać tutaj.

REGULAMIN
II Europejskiego Tygodnia Turystki Rowerowej
55. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK
„Krajenka 2006″

1. Nazwa imprezy:

II Europejski Tydzień Turystki Rowerowej, 55 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK

2. Cel imprezy:

 • promocja Polski, Krajny i okolic w środowisku turystów kolarzy z państw europejskich (szczególnie z państw członkowskich organizacji UECT),
 • uczczenie 100-lecia zorganizowanego krajoznawstwa w Polsce,
 • poznanie historii, zabytków, folkloru oraz walorów krajoznawczych Krajny i okolic,
 • kontynuacja i zawieranie nowych znajomości między turystami z Polski i z zagranicy,
 • popularyzacja znakowanych szlaków rowerowych oraz turystyki rowerowej jako formy czynnego wypoczynku.

3. Organizatorzy:

 • Towarzystwo Miłośników Krajenki,
 • Urząd Gminy i Miasta w Krajence,
 • Zarząd Główny PTTK – Komisja Turystyki Kolarskiej,
 • Krajeński Ośrodek Kultury,
 • Oddział PTTK w Złotowie,
 • Urząd Miasta w Pile.

4. Struktura Organizacyjna II Europejskiego Tygodnia Turystki Rowerowej     i 55. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK:

 1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
     Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
 2. Komandor Zlotu:
     Donata Kilar
 3. Koordynator Zlotu:
     Marek Buczkowski
 4. Zespoły organizacyjne:
  ds. przygotowania tras:
     Romuald Banaś, Ryszard Kilar, Jan Balcerzak, Aleksandra Klonowska
  ds. promocji i obsługi administracyjnej:
     Anna Biela, Joanna Kasprzak
  ds. zakwaterowania:
     Janusz Sendłak, Andrzej Pietrzak, Andrzej Pyszniak, Danuta Balcer,    Bogusław Wojtowicz, Jan Waberski
  ds. wyżywienia:
     Bożena Hildebrandt, Jan Waberski, Janusz Sendłak
  ds. rozrywkowo-kulturalnych:
     Jarosław Skrzypczyński, Karol Adler
  ds. utrzymania czystości i porządku:
     Elżbieta Sieg, Jerzy Baran
  ds. weryfikacji odznak kolarskich KOT i KOP:
     Marian Kotarski
  konsultanci KTKol. ZG PTTK:
     Stanisław Karuga, Waldemar Wieczorkowski

5. Termin i miejsce imprezy:

 • Zlot odbędzie się w dniach od 22 do 29 lipca 2006 roku.
 • Biuro Zlotu będzie czynne od dnia 21 lipca 2006 roku (od godz. 8.00) do dnia 30 lipca 2006 roku (do godz. 10.00).
 • Biuro Zlotu umiejscowione zostanie w Gimnazjum w Krajence przy ul. Szkolnej 17.
 • Miasteczko zlotowe zlokalizowane zostanie na terenach przy ulicy Szkolnej 17 obok Gimnazjum, Amfiteatru Miejskiego i internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence.

6. Warunki uczestnictwa:

W Zlocie uczestniczyć mogą turyści kolarze z Polski i z zagranicy, reprezentujący organizacje: turystyczne, młodzieżowe, szkoły, wojsko, organizacje sportowe, zakłady pracy oraz osoby indywidualne. Młodzież do lat 18 bierze udział w Zlocie pod opieką osób dorosłych i musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy. Impreza ma charakter prorodzinny, dlatego też zapraszamy do udziału w Zlocie rodziny z nieletnimi dziećmi. Impreza ta skupia również osoby niepełnosprawne zgłoszone indywidualnie lub zrzeszone w różnych organizacjach turystycznych i sportowych.
Trasy zlotowe przebiegają po terenach płaskich i na ogół po nawierzchni utwardzonej. Zlot jest imprezą o małej skali trudności w związku z czym organizatorzy nie określają granic wiekowych uczestników.

7. Termin zgłoszenia i odpłatność:

Zgłoszenia indywidualne na załączonych wzorach należy nadsyłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, 77-430 Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego i opłat za dodatkowo zamówione świadczenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, SBL Złotów O/Krajenka nr 14 894 110 290 072 2508 2000 0160 z dopiskiem „II Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej i 55 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK”.

Wpisowe wynosi:

 1. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2006 r. – 120,00 zł
 2. współmałżonkowie z opłaconą składką członkowską PTTK za 2006 r. – 60,00 zł
 3. pozostali uczestnicy i osoby towarzyszące – 140,00 zł
 4. młodzież do lat 18 – 40,00 zł

Uwaga!
Osoby z Polski, które uiszczą wpisowe do dnia 30 czerwca 2006 roku opłacają wpisowe w wysokości 50 % stawki przewidzianej dla danej grupy.

Zakwaterowanie:

 1. za ustawienie samochodu campingowego na czas Zlotu – 80,00 zł
    – za pobyt osoby – 64,00 zł
 2. za miejsce na ustawienie namiotu na czas Zlotu – 40,00 zł
    – za pobyt osoby powyżej 18 lat na czas Zlotu – 40,00 zł
    – za pobyt osoby od 3 do 18 lat na czas Zlotu – 32,00 zł
 3. za miejsca w salach szkolnych z własnym materacem i śpiwoorem – 120,00 zł
 4. za miejsce w internacie z pościelą – 200,00 zł
 5. za miejsce w namiocie 6 osobowym (wojskowym) – 104,00 zł

Ilość miejsc ograniczona. Organizator nie zabezpiecza noclegów w hotelach.

Wyżywienie:

 1. śniadania – 12,00 zł
 2. obiady – 32,00 zł

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz opłat za zamówione dodatkowe świadczenia organizator prześle (listownie lub pocztą elektroniczną) potwierdzenie przyjęcia na Zlot.
W przypadku rezygnacji z udziału w Zlocie wpisowe nie podlega zwrotowi.

Opłaty dodatkowe:

 1. kolacja pożegnalna – 52,00 zł
 2. koszulka zlotowa – 20,00 zł
 3. czapeczka zlotowa – 16,00 zł
 4. pamiątka rajdowa – 32,00 zł

Organizator przewiduje możliwość wzięcia udziału przez uczestników Zlotu w:

 • uroczystej kolacji pożegnalnej (biesiadzie),
 • wyścigu kolarskim dla nie stowarzyszonych na dystansie 25 i 50 km,
 • jednodniowych wycieczkach organizowanych przez Biura Podróży,
 • jednodniowym spływie kajakowym,
 • „dniach Piły” – pikniku na pilskim lotnisku.

8. Świadczenia organizatora:

 • ubezpieczenie NW na czas uczestnictwa w Zlocie (ubezpieczenie nie obejmuje zaginięcia lub utraty roweru, sprzętu biwakowego, dokumentów osobistych oraz utraty pieniędzy),
 • metalowy znaczek zlotowy,
 • materiały krajoznawcze i opisy tras zlotowych,
 • identyfikator uczestnika Zlotu,
 • odcisk pieczęci zlotowej i pamiątkowy dyplom uczestnictwa,
 • 30 punktów na KOT za udział w Zlocie przez minimum 4 dni,
 • opiekę medyczną w miasteczku zlotowym,
 • nagrody i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w konkursach,
 • odpłatną pomoc techniczną w miasteczku zlotowym,
 • możliwość zdobycia odznak regionalnych.

9. Obowiązki uczestników:

 • posiadanie dowodu tożsamości i dowodów wpłat za zamówione świadczenia i wpłacone wpisowe,
 • posiadanie sprawnego roweru zgodnie z prawem o ruchu drogowym,
 • poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników Zlotu,
 • przestrzeganie regulaminu Zlotu, postanowień Karty Turysty i prawa o ruchu drogowym,
 • przestrzeganie przepisów przeciw pożarowych i ochrony przyrody,
 • przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych,
 • grupy zorganizowane obowiązkowo posiadają apteczkę pierwszej pomocy.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Zlotu.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Janusz Szczerbiak

2 komentarze »

 1. ryszard napisał(a):

  19 maja 2006 @ 12:35

  mała uwaga:
  w swiadczeniach organizatora brak mi 50% zniżki na przejazd i powrót dla uczestnika zlotu.
  prosze o odpowiedż na w/w uwagę.

 2. KOT napisał(a):

  29 maja 2006 @ 21:03

  Zniżka, chociaż o tym nie napisano, jest załatwiana. Proszę w tej sprawie napisać do p. O. Klonowskiej z UMG w Krajence: aleksandra_klonowska@vp.pl podając w zgłoszeniu nazwisko i imię oraz adres turysty, dla którego potrzebna jest zniżka. Moi podopieczni, mimo że o tym wcześniej w regulaminie nie wyczytaliśmy, otrzymali od p. Oli informację o możliwości pozyskania zniżki na PKP, po czym, po uzupełnieniu karty zgłoszenia o adres zamieszkania (stacja PKP) zainteresowany cyklista otrzymał znizkę.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 720)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy