Archiwum czerwiec, 2014

54 Zlot p.t.kol. w Podlesicach

ZlotW 54 Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK wzięło udział 366 osób + 16 osób obsługi, razem 382 osoby. Najliczniejszy klub to Łódzki Klub Turystów Kolarzy im. H. Gintera – 19 osób, najstarszy uczestnik – pan Jan Rychlik reprezentujący TKK Watra PTTK Pyskowice (ur. 1933 r.), najmłodszy uczestnik – Wojtek Czapla z TKK PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach (ur. 2007 r.). Dzięki obecności PTTS w Republice Czeskiej TR Olza nasz Zlot miał charakter międzynarodowy. Nie udało się przyjechać grupie z Ukrainy.

I jeszcze kilka zdjęć z 54 Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK:

  1. Poczęstunek na otwarciu Zlotu – lokalna potrawa prażonki ufundowana przez Miasto Zawiercie.
  2. Otwarcie Zlotu. Stoją od lewej E. Kutyła – ZG PTTK, Anna Nemś – poseł na Sejm RP, Joanna Kuta – komandor Zlotu, Waldemar Wieczorkowski – Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Ryszard Mach – prezydent Miasta Zawiercie, Witold Grim – Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Śląskiego, Witold Leśniak – sołtys Skarżyc, Wojciech Dziąbek – Wydział Promocji UM Zawiercie, Jurajska Organizacja Turystyczna.
  3. Organizatorzy Zlotu Andrzej Stróżecki – prezes Oddziału PTTK w Zawierciu, Joanna Kuta przyjmują koło.
  4. Ekipa organizacyjna, od lewej Sławek Kuta, Agnieszka Tatarek, Joanna Kuta, Ilona Masłowska, Monika Szczygieł, Andrzej Stróżecki, Barbara Balewicz, Władysław Szwaciński.
  5. Na rowerze Piotr van der Coghen – poseł na Sejm RP z córką Nikol po prelekcji o bezpieczeństwie na Jurze i pracy Jurajskiej Grupy GOPR.
  6. Odprawa na bazie Zlotu – Gościniec Jurajski w Podlesicach.
  7. Odprawa na bazie Zlotu – Gościniec Jurajski w Podlesicach.
  8. Zakończenie Zlotu.
  9. Zakończenie Zlotu.
  10. Występ zespołu Ziemia Kroczycka – ufundowany przez Stefana Pantaka wójta Gminy Kroczyce.

Asia Kuta

Zlot   Zlot   Zlot
Zlot   Zlot   Zlot
Zlot   Zlot   Zlot

Komentarze (1) »

Obrady Komisji w Podlesicach

Komisja19 czerwca br. na mecie 54 Ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. w Podlesicach obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji Waldemar Wieczorkowski. Zapoznano się z informacją W. Wieczorkowskiego odnośnie stanu zaawansowania przygotowań do 53 CZTK w Witnicy oraz wysłuchano relacji S. Karugi z przebiegu obrad UECT w Paryżu, w toku których sprecyzowano założenia planowanego na 15-19 VIII 2015 r. młodzieżowego zlotu Young UECT. Komisja wysoko oceniła organizację 54 zlotu przodownickiego w Podlesicach i nadała komandorce imprezy Joannie Kucie uprawnienia p.t.kol. KomisjaW toku posiedzenia powołano jury konkursu na najaktywniejsze ogniwo turystyki kolarskiej w składzie Krzysztof Borkowski, Grzegorz Kukowka i Bernard Milewski, przedyskutowano propozycje zmian w regulaminie konkursu na najaktywniejsze ogniwo turystyki kolarskiej oraz zdecydowano o poddaniu projektu zmian pod dyskusję po opublikowaniu założeń w internecie. Członkowie Komisji z dystansu przyjrzeli się propozycjom wprowadzenia nowych stopni KOT oraz zaapelowali do organizatorów imprez, by systematycznie, sukcesywnie i permanentnie dbali o promocję turystyki kolarskiej oraz PTTK; niezbędne jest wywieszanie flag organizacyjnych PTTK w miejscach rajdów, biwaków i zlotów, a także sygnowanie wydawanych materiałów logo naszego stowarzyszenia. KomisjaKomisja zaakceptowała wniosek Oddziału gdańskiego PTTK gotowego do podjęcia się organizacji przyszłorocznego zlotu przodownickiego na Kaszubach i mianowała koordynatorem dla tej imprezy Krzysztofa Mieczkowskiego. Komisja zdecydowała o potrzebie sporządzenia jednolitego internetowego wykazu oddziałowych referatów weryfikacyjnych odznak KOT zalecając pilne nadsyłanie stosownych informacji pod adres e-mail kierownika CRW. Na zakończenie obrad obejrzano prezentację przygotowaną przez Danutę Kujawińską ukazującą założenia organizacyjne międzynarodowego młodzieżowego zlotu UECT, który po raz pierwszy odbędzie się w połowie sierpnia 2015 r. we Francji.

[Tekst i zdjęcia – kot]

Komentarze »

Narada prezesów w Podlesicach

Narada19 czerwca 2014 r., na mecie 54 Ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. w Podlesicach odbyła się tradycyjna narada prezesów klubów turystyki kolarskiej PTTK. Obradom, w których uczestniczyli członek Zarządu Głównego PTTK Edward Kutyła oraz członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK Marian Kotarski, przewodniczył Michał Raczyński.

Przewodniczący KTKol. ZG PTTK Waldemar Wieczorkowski podziękował aktywowi turystycznemu O/PTTK w Zawierciu za przygotowanie i profesjonalne przeprowadzenie Zlotu w Podlesicach. Oznajmił, iż przyszłoroczny, 55 Zlot przodownicki odbędzie się na Kaszubach, a kolejny być może na Ziemi Cieszyńskiej. Nadmienił, iż nadal są poszukiwani chętni do zorganizowania Centralnych Zlotów Turystów Kolarzy w r. 2015 i latach następnych. Wiceprezydent UECT Stanisław Karuga przedstawił kalendarz najbliższych międzynarodowych zlotów federacji (2014 – Portugalia, 2015 – Ukraina, 2016 – Francja, 2017 – Luxemburg, 2018 być może Polska) oraz wyjawił, iż wkrótce będą organizowane coroczne młodzieżowe zloty UECT dla 7-osobowych reprezentacji państw członkowskich. W skład każdej ekipy krajowej wejdzie 5 nastolatków w wieku 13-16 lat oraz dwoje opiekunów, wszyscy muszą znać język angielski. Z ramienia PTTK w naradach przygotowujących pierwszy Zlot Young UECT, zaplanowany na 15-19 VIII 2015 r. we francuskim Aubusson d’Auverange, uczestniczy Danuta Kujawińska.

NaradaWiceprzewodniczący KTKol. ZG PTTK Marian Kotarski oznajmił, iż Komisja pragnie opracować aktualny internetowy wykaz oddziałowych referatów weryfikacyjnych KOT z zamiarem jego opublikowania na początku 2015 r. na portalu Komisji. Mówca zwrócił się z apelem do przewodniczących oddziałowych komisji turystyki kolarskiej i prezesów klubów turystyki kolarskiej działających na prawach OKTKol. o nadsyłanie pod jego adres kotarski[at]poczta.onet.pl stosownych informacji zawierających: datę powołania referatu, ogniwo, przy którym referat działa, adres pocztowy, telefon, e-mail. Obecny wykaz można znaleźć na stronie Komisji w zakładce regulaminy/referaty weryfikacyjne. Przy okazji przypomniał, że w skład referatu weryfikacyjnego musi wchodzić przodownik turystyki kolarskiej, bo jedynie osobom posiadającym tę legitymację przysługuje prawo nadawania poszczególnych stopni KOT. Dodał, że referaty oddziałowe mają prawo weryfikowania małych stopni KOT, regionalne – dużych brązowych i dużych srebrnych, a centralny i jego filie – dużej złotej i KOT za wytrwałość. M. Kotarski dodał, że aktualnie opracowuje projekt wytycznych w sprawie możliwości ubiegania się o honorowe i tzw. „dożywotnie” uprawnienia przodownickie. Jesienią br. dokument zostanie przedstawiony Komisji do dalszego procesowania.

Wiceprzewodniczący KTKol. ZG PTTK Marek Koba przedstawił propozycje zmian w regulaminie konkursu na najaktywniejszy klub/komisję/sekcję turystyki kolarskiej i oznajmił, iż wkrótce projekt trafi do Internetu. Prowadzący naradę M. Raczyński zaapelował o prenumerowanie „Informatora” KTKol., a członek Komisji Bernard Milewski zapoznał obecnych z projektem tras rowerowych przygotowywanych przez władze samorządowe 5 województw na „ścianie wschodniej”, które mają powstać do końca przyszłego roku.

NaradaDyskusja. Zbigniew Pawlik poruszył problem znakowanych szlaków rowerowych tworzonych przez ogniwa inne, niż kolarskie, w efekcie czego powstają arterie, o których środowisko kolarskie nic oficjalnie nie wie; takich szlaków nie ma kto odnawiać. Michał Sztanc poruszył kwestię rozbudowania KOP, drukowania książeczek wycieczek z pełnym wykazem obiektów krajoznawczych na duże stopnie KOT oraz opracowania wzorcowego harmonogramu postępowania przy organizowaniu imprez centralnych. Odpowiadając na zgłoszone problemy W. Wieczorkowski odparł, iż Komisja przeanalizuje potrzebę opracowania namiastki wzorcowych wskazówek zlotowych. Nadmienił, iż Komisja preferuje stabilność przepisów, a on też nie jest zwolennikiem częstego ingerowania w zapisy regulaminów, zwłaszcza teraz, gdy Zarząd Główny PTTK uchwałami z 28 IV 2012 r. znowelizował regulaminy odznak i rajdów turystyki kolarskiej. W najbliższych latach nie planuje się zmieniania regulaminów odznak kolarskich.

W. Wieczorkowski dodał, że książeczki wycieczek kolarskich z aktualnym regulaminem KOT drukowane są w Radomiu. Proces druku, proces dystrybucji, a przede wszystkim zachodzące zmiany powodują, że nie da się permanentnie drukować książeczek z aktualnym wykazem obiektów krajoznawczych na duże stopnie KOT – dodał M. Kotarski. Wykaz ten, zgodnie z regulaminem KOT, ulega automatycznie poszerzeniu o obiekty uznane rozporządzeniem Prezydenta RP za pomniki historii i znajdujące się w Polsce obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Jedyna rada: w dobie obecnej techniki aktualny wykaz 123 takich obiektów znajdziemy na stronie internetowej naszej Komisji.

[kot]

Komentarze »

54 Zlot p.t.kol. w Podlesicach

ZlotW dniach 14-21 czerwca 2014 r. w Podlesicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbył się 54 ogólnopolski szkoleniowy zlot p.t.kol. przygotowany i przeprowadzony przez Oddział PTTK w Zawierciu (we współpracy z Klubem PTTK „M-2” – konkursy, Wydawnictwem Kartograficznym „Compass” – mapa oraz KTKol. ZG PTTK). Na Zlot zgłosiło się 368 uczestników, z których 128 biwakowało (nie bacząc na bardzo zimne noce) pod namiotami. Najliczniej do Podlesic zjechali członkowie Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. H. Gintera z Łodzi, TKK PTTK „Ondraszek” w Cieszynie i TKK PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach. Najmłodszym jeżdżącym samodzielnie rowerzystą okazał się 7-letni Wojtek Czapla (Gliwice), a najstarszym Jan Rychlik (Pyskowice).

ZlotUczestnicy, pilotowani przez Zbigniewa Słotę i Jana Chlebowskiego ujrzeli atrakcje Jury, zwiedzili Jaskinię Głęboką, odwiedzili zamki w Podzamczu, Bobolicach, Mirowie, Olsztynie i Siewierzu, zobaczyli rezerwaty przyrody „Smoleń”, „Parkowe”, „Ostrężnik” i „Góra Zborów”, poznali dzieje hutnictwa na wystawie w Porębie, zwiedzili Lelów, Szczekociny i Złoty Potok, skosztowali prażonek, spełnili wymogi regulaminowe odznak Miłośnik Jury, Miłośnik Ziemi Myszkowskiej, Znam Zawiercie i okolice, Szlak Orlich Gniazd i innych oraz zdobyli sporo punktów na KOT, KOP i odznakę Turysta Przyrodnik. W trakcie Zlotu kilkanaście osób odbyło szkolenie uzyskując uprawnienia przodowników turystyki kolarskiej.

ZlotKolarski maraton turystyczny AUDAX na 200 km ukończyło 6 turystów, mianowicie: Henryk Ditchen (Klub Kinowa w Warszawie), Damian Mika i Marek Prusicki (obaj KTK Racibórz), Andrzej Osadnik (TKK Huzy Gliwice), Witold Rybak (M-2 Myszków) i Jacek Zadrożny (Garwolin). W jeździe żółwiej triumfowali: I m. Damian Wojtasik (M-2 Myszków), II m. Zbigniew Pohl (Bicykl Ostrów Wlkp.) i III m. Janusz Mielaniec (Klub 88 Szczecin). Kolarski tor przeszkód wygrał Maciej Piąsta (Łódź) przed Mirosławem Korenkiewiczem (Szczecin) i Bartoszem Nowakiem (Przyrów). Najlepszą znajomością kodeksu drogowego dla rowerzystów wykazali się: I m. Elżbieta Falska, II m. Jerzy Falski (oboje TKK im. Huzy Gliwice) oraz III m. Jan Kalinowski. Konkurs krajoznawczy: I m. Jacek Antonowicz, II m. Krystyna Sarnowska, III m. Antoni Azgier.

ZlotW czasie Zlotu obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK oraz odbyła się narada prezesów klubów turystyki kolarskiej. Podczas ceremonii zakończenia imprezy wręczono puchary zwycięzcom dorocznego współzawodnictwa o tytuł najaktywniejszego ogniwa kolarskiego PTTK w 2013 r. oraz Dyplomy honorowym przodownikom turystyki kolarskiej mianowanym w lutym br. przez XVII Krajową Konferencję Kolarską PTTK.

Komandorką 54 Ogólnopolskiego Zlotu Przodownickiego była Joanna Kuta – nowo mianowana przodowniczka turystyki kolarskiej. W dotychczasowej historii 54 Zlotów kobiety czterokrotnie były kierownikami zespołów organizacyjnych, mianowicie: Maria Mann X i XXVIII zlot, Barbara Kaczmarek XVII oraz Joanna Kuta LIV zlot. Tegoroczna, czerwcowa impreza została wysoko oceniona przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK oraz uczestników; turyści chwalili życzliwość organizatorów, dobre warunki socjalno-bytowe, atrakcyjne trasy. Za rok spotkamy się na Kaszubach.

Tekst i zdjęcia – kot

Zlot   Zlot   Zlot

Komentarze (1) »

Aktualności 63 CZTK PTTK „WITNICA 2014”

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
UCZESTNICY 63 CENTRALNEGO ZLOTU TURYSTÓW KOLARZY PTTK WITNICA 2014

Pozostał ostatni tydzień nadsyłania zgłoszeń i wpłat na zlot. Pozostały jeszcze wolne miejsca noclegowe w:
Witnica Leśne Ustronie:
– pawilon 5-osobowy: 1 miejsce dla kobiety (35,00 zł/noc),
Witnica Motel „Orlen”:
– pok. 2-osobowy, 1 miejsce dla mężczyzny (34,00 zł/noc),
– pok. 2-osobowy, 1 miejsce dla kobiety (38,00 zł/noc),
– pok. 4-osobowy, 2 miejsca dla kobiet (30,00 zł/noc),
Witnica Hotel „LORD”:
– pok. 2-osobowy, 24 miejsca (58,00 zł/noc),
– pok. 3-osobowy, 6 miejsc (54,00 zł/noc),
Witnica szkoła:
– 50 osób (12,00 zł/os./noc),
Sosny:
– domki 5-osobowe: 2 miejsca dla kobiet (30,00 zł/noc),
– 2 miejsca dla mężczyzn (25,00 zł/noc).

Proszę, nie zwlekajcie z decyzją udziału do ostatniej chwili, bo nie możemy czekać ze względów organizacyjnych. Dochodzi też konieczność rezerwacji autokarów i kajaków. Za każdy zarezerwowany, a nie wykorzystany nocleg, przewóz, kajak musielibyśmy ponieść jego koszty. Tak więc to, co mieliście zrobić jutro, zróbcie dziś.

Komandor Zlotu
Zbigniew Rudziński

Komentarze »

Następna strona »
  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 719)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy