Referaty weryfikacyjne odznak kolarskich

Poniżej zamieszczamy wykaz referatów weryfikacyjnych odznak turystyki kolarskiej PTTK.

Centralny referat weryfikacyjny
odznak turystyki kolarskiej PTTK

Nazwa Zakres Prowadzący
Centralny referat weryfikacyjny KOT;
KOP;
Rajd kolarski dookoła Polski;
Szlakami zamków w Polsce;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Wiślana Trasa Rowerowa
Marian Kotarski
skrytka pocztowa 25
42-300 Myszków
tel. kom. 600-384-987
e-mail: kotarski(at)poczta.onet.pl
Filia nr 1 Łódź KOT d. zł. i za wytrwałość;
KOP Wielka i Chrześcijański Pielgrzym Świata;
Mały i duży rajd kolarski dookoła Polski;
Szlakami zamków w Polsce sr. i zł.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Wiślana Trasa Rowerowa
Mirosław Jezierski
ul. Przybyszewskiego 116/120/63
93-120 Łódź
tel. kom. 664-006-170
e-mail: miroslawjezierski(at)op.pl
Filia nr 2 Szczecin KOT d. zł. i za wytrwałość;
KOP Wielka i Chrześcijański Pielgrzym Świata;
Mały i duży rajd kolarski dookoła Polski;
Szlakami zamków w Polsce sr. i zł.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Wiślana Trasa Rowerowa
Jerzy Jurszo
ul. 26 kwietnia 59/41
71-126 Szczecin
tel. dom. 91 818-08-19
tel. kom. 507-263-104
e-mail: 47jerzy(at)wp.pl
Filia nr 3 Bydgoszcz KOT d. zł. i za wytrwałość;
KOP Wielka i Chrześcijański Pielgrzym Świata;
Mały i duży rajd kolarski dookoła Polski;
Szlakami zamków w Polsce sr. i zł.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Wiślana Trasa Rowerowa
Andrzej Beger
ul. Jana Pawła II 3/26
89-604 Chojnice
tel. dom. 52 397-04-65
tel. kom. 600-356-772
Filia nr 5 Katowice KOT d. zł. i za wytrwałość;
KOP Wielka i Chrześcijański Pielgrzym Świata;
Mały i duży rajd kolarski dookoła Polski;
Szlakami zamków w Polsce sr. i zł.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Wiślana Trasa Rowerowa
Marek Koba
skrytka pocztowa 59
43-600 Jaworzno
tel. kom. 604-434-282
Filia nr 6 Gdańsk KOT d. zł. i za wytrwałość;
KOP Wielka i Chrześcijański Pielgrzym Świata;
Mały i duży rajd kolarski dookoła Polski;
Szlakami zamków w Polsce sr. i zł.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Wiślana Trasa Rowerowa
Stanisław Strojny
ul. Pomorska 86c/37
80-345 Gdańsk
tel. kom. 506-043-919
e-mail: strojniaty(at)wp.pl
Filia nr 7 Opole KOT d. zł. i za wytrwałość;
KOP Wielka i Chrześcijański Pielgrzym Świata;
Mały i duży rajd kolarski dookoła Polski;
Szlakami zamków w Polsce sr. i zł.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Wiślana Trasa Rowerowa
Michał Raczyński
ul. Kusocińskiego 49/11
43-303 Nysa
tel. dom 77 448-63-36
tel. kom. 508-375-443
e-mail: merkurypl(at)wp.pl
Filia nr 8 Poznań KOT d. zł. i za wytrwałość;
KOP Wielka i Chrześcijański Pielgrzym Świata;
Mały i duży rajd kolarski dookoła Polski;
Szlakami zamków w Polsce sr. i zł.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Wiślana Trasa Rowerowa
Tadeusz Krzyżanowski
ul. Główna 76
Przysieka Polska
64-030 Śmigiel
tel. dom. 65 512-91-33
tel. kom. 607-615-031
Filia nr 9 Toruń KOT d. zł. i za wytrwałość;
KOP Wielka i Chrześcijański Pielgrzym Świata;
Mały i duży rajd kolarski dookoła Polski;
Szlakami zamków w Polsce sr. i zł.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Wiślana Trasa Rowerowa
Waldemar Wieczorkowski
ul. Kościuszki 57
87-100 Toruń
tel. dom 56 623-47-97
tel. kom. 609-796-462
Filia nr 10 Warszawa KOT d. zł. i za wytrwałość;
KOP Wielka i Chrześcijański Pielgrzym Świata;
Mały i duży rajd kolarski dookoła Polski;
Szlakami zamków w Polsce sr. i zł.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Wiślana Trasa Rowerowa
Krzysztof Borkowski
ul. Strubiczów 8/36
02-136 Warszawa
tel. kom. 602-680-689
e-mail: krzysztofb628(at)gmail.com

Referenci filialni są zobowiązani trzykrotnie w ciągu roku przesyłać pod adres centralnego referatu weryfikacyjnego Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK wykazy osób, którym w okresie sprawozdawczym nadali odznaki, a to dla uzyskania numeru ewidencji centralnej. Sprawozdanie (wykaz) powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres zdobywcy odznaki, nazwę i stopień odznaki, nr weryfikacji filialnej i datę. Wykazy należy sporządzać według stanu na dzień Bożego Ciała (można je przekazać kierownikowi referatu centralnego na mecie ogólnopolskiego zlotu p.t.kol), na Dzień Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia (przekazać na mecie CZTK) oraz w okresie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem (dlatego, gdyż tuż po Nowym Roku kierownik CRW przekazuje do biura ZG PTTK ilościowe zestawienie odznak dla potrzeb statystyki GUS).

(opracował p.t.kol. Marian Kotarski, 23 luty 2006 r.)
(zaktualizowano: 1 stycznia 2024 r.)

Regionalne referaty weryfikacyjne
odznak turystyki kolarskiej PTTK

Ogniwo turystyki kolarskiej PTTK Data powołania Zakres uprawnień weryfikacyjnych
Zespół Turystyki Kolarskiej Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK,
II Aleja NMP 39/41, skr. poczt. 579,
42-217 Częstochowa,
tel. 600 384 987,
weryfikator: Marian Kotarski,
tel. 600 384 987,
e-mail: kotarski@poczta.onet.pl
20 XII 1977 KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Mały i duży rajd dookoła województwa śląskiego
Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk,
weryfikator: Stanisław Strojny,
tel. 506 043 919, e-mail: strojniaty@wp.pl
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
Regionalna Rada Turystyki Kolarskiej PTTK
przy Radzie Prezesów Oddziałów PTTK,
ul. Staromiejska 4, 40-013 Katowice,
weryfikator: Marek Koba,
tel. 604 434 282, e-mail: mkoba62@o2.pl
1 I 1972 KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Mały i duży rajd dookoła województwa śląskiego;
Odznaka im. Ryszarda Mielnika
Świętokrzyski Klub Turystów Kolarzy PTTK
„Kigari” w Kielcach,
Oddział „Świętokrzyski” PTTK,
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
4 III 2002 Na prawach OKTKol. i regionalnej rady turystyki kolarskiej PTTK:
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP pop., br., sr., zł., d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza,
ul. S. Wigury 12a, 90-301 Łódź
weryfikator: Mirosław Jezierski,
tel. 664-006-170,
e-mail: miroslawjezierski@op.pl
6 XI 2010 Na prawach regionalnej rady turystyki kolarskiej PTTK:
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP pop., br., sr., zł., d. (sr., zł.)
Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
w Opolu,
weryfikator: Michał Raczyński,
tel. 508 375 443, e-mail: merkurypl@wp.pl
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
Wielkopolska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
w Poznaniu,
weryfikator: Tadeusz Krzyżanowski,
tel. dom. 65 512-91-33, tel. kom. 607-615-031
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
przy Regionalnym Oddziale Szczecińskim PTTK,
ul. Wyszyńskiego 10, 70-201 Szczecin,
weryfikator: Jerzy Jurszo,
tel. 507 263 104, e-mail: 47jerzy@wp.pl
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
PTTK „Koło Ślęży”,
Oddział PTTK w Świdnicy,
ul. Długa 33, p. 7, 58-100 Świdnica
2 VII 2014 Na prawach OKTKol. i regionalnej rady turystyki kolarskiej PTTK:
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP pop., br., sr., zł., d. (sr., zł.)
Kujawsko-Pomorska Rada Turystyki Kolarskiej PTTK z/s w Toruniu,
weryfikator: Waldemar Wieczorkowski,
tel. dom. 56 623-47-97, tel. kom. 609-796-462
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
Mazowiecka Rada Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Stołeczny PTTK im. A. Janowskiego,
ul. Kopernika 30, lokal nr 523,
00-336 Warszawa,
weryfikator: Krzysztof Borkowski,
tel. 602 680 689,
e-mail: krzysztofb628@gmail.com
8 III 2009 KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
(opracował p.t.kol. Marian Kotarski, 25 listopada 2008 r.)
(zaktualizowano: 1 stycznia 2024 r.)

Terenowe referaty weryfikacyjne
odznak turystyki kolarskiej PTTK

Powyższy wykaz zawiera referaty zarejestrowane przez KTKol. ZG PTTK od 23 stycznia 2004 r. Nie jest to wykaz kompletny, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich ogniw turystyki kolarskiej o nadsyłanie informacji o wcześniej uaktywnionych referatach weryfikacyjnych pod adres: kotarski@poczta.onet.pl.

Ogniwo turystyki kolarskiej PTTK Data powołania Zakres uprawnień weryfikacyjnych
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Miejski PTTK w Bydgoszczy,
ul. Piotrowskiego 15, 85-098 Bydgoszcz
1 X 1961 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Bytomski Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Catena”,
Oddział PTTK im. S. Lachowicza w Bytomiu,
ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom,
tel. 32 797 46 07, wt. i pt. 14.00-16.30;
w siedzibie klubu – ul. Żołnierza Polskiego 13,
pt. 18.00-19.00
17 XI 1954 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Chrzanowie,
ul. 29 Listopada 16, 32-500 Chrzanów,
tel. 694 629 659
5 IV 2005 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek”,
Oddział PTTK w Cieszynie,
ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn
28 VII 2009 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Zespół Turystyki Kolarskiej Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK,
II Aleja NMP 39/41, skr. poczt. 579,
42-217 Częstochowa,
tel. 600 384 987,
weryfikator: Marian Kotarski,
tel. 600 384 987,
e-mail: kotarski@poczta.onet.pl
20 XII 1977 KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Mały i duży rajd dookoła województwa śląskiego
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Miejski PTTK w Dąbrowie Górniczej,
ul. Sienkiewicza 6A,
41-300 Dąbrowa Górnicza,
tel. 32 262 01 20
8 I 2019 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej,
ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg,
tel. 55 641 12 96,
e-mail: pttk_elblag@wp.pl
3 III 2006 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.;
Rajd kolarski dookoła dawnego województwa elbląskiego
Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk,
weryfikator: Stanisław Strojny,
tel. 506 043 919, e-mail: strojniaty@wp.pl
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK Marynarki Wojennej
przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni,
ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
10 VI 2014 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Turystyczny Klub Kolarski PTTK
im. Władysława Huzy w Gliwicach,
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej,
Rynek 11, 44-100 Gliwice,
tel. 32 231 05 76,
pn.-czw. godz. 9:00–12:00 i 14:00–17:00
1968 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Głuchołazach,
ul. Szymanowskiego 6/4, 48-340 Głuchołazy
24 VIII 2015 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej,
ul. Kościuszki 7, 62-200 Gniezno
9 XII 2009 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK im. Ks. ds. ppłk Wł. Łęgi,
ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz
3 IV 2005 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Jaśle,
ul. Floriańska 15, 38-200 Jasło,
tel. 13 446 33 40, e-mail: pttkjaslo@wp.pl
9 VII 2021 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdrój,
ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
tel. 32 471 94 88 (wt. i cz. g. 15.00-17.00),
e-mail: pttkjz@jasnet.pl
10 X 1976 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.;
Wiślana Trasa Rowerowa
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
1982 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego,
ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz
11 I 1995 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Regionalna Rada Turystyki Kolarskiej PTTK
przy Radzie Prezesów Oddziałów PTTK,
ul. Staromiejska 4, 40-013 Katowice,
weryfikator: Marek Koba,
tel. 604 434 282, e-mail: mkoba62@o2.pl
1 I 1972 KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411;
Mały i duży rajd dookoła województwa śląskiego;
Odznaka im. Ryszarda Mielnika
Klub Turystyki Rowerowej RASTEN,
Oddział PTTK w Kętrzynie,
ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn,
e-mail: adam@post.pl
14 XII 2013 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Świętokrzyski Klub Turystów Kolarzy PTTK
„Kigari” w Kielcach,
Oddział „Świętokrzyski” PTTK,
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
4 III 2002 Na prawach OKTKol. i regionalnej rady turystyki kolarskiej PTTK:
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP pop., br., sr., zł., d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Wojskowy PTTK,
ul. ppor. F. Łopuskiego 46,
78-100 Kołobrzeg
23 XI 2016 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Koninie,
ul. Kolejowa 11, 62-510 Konin
20 VIII 1980 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Koszalinie,
ul. Dworcowa 4/4, 75-201 Koszalin
15 XI 2009 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Klub Rowerowy „Promyk” w Kościerzynie,
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku,
ul. Partyzantów 1, 83-400 Kościerzyna
16 VI 2014 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie,
ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków,
e-mail: oktkkrakow@gmail.com
7 III 2023 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Wojskowy PTTK
w Krośnie Odrzańskim,
ul. Poznańska 42,
66-600 Krosno Odrzańskie
30 VI 2003 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Krotoszynie,
ul. Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn,
tel. 62 725 26 15,
e-mail: opttk.krotoszyn@gmail.com
6 VI 1977 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Nadgoplański PTTK w Kruszwicy,
ul. Podzamcze 1, 88-150 Kruszwica,
tel. 52 35 15 303 lub 52 35 15 380,
e-mail: biuro@pttk-kruszwica.pl
2 II 2016 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Kwidzynie,
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
15 V 2008 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.;
Rajd kolarski dookoła dawnego województwa elbląskiego
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Legnicy,
Rynek 27, 59-220 Legnica
16 VI 2006 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Miejski PTTK im. A. Janowskiego,
ul. Rynek 8, 20-111 Lublin,
tel. 81 532 49 42
17 III 2016 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Szprycha”,
Oddział PTTK w Łowiczu,
Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
29 XII 1987 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza,
ul. S. Wigury 12a, 90-301 Łódź
weryfikator: Mirosław Jezierski,
tel. 664-006-170,
e-mail: miroslawjezierski@op.pl
6 XI 2010 Na prawach regionalnej rady turystyki kolarskiej PTTK
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP pop., br., sr., zł., d. (sr., zł.)
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK Łódź-Polesie im. J. Dylika,
ul. Lipowa 48, 90-630 Łódź Polesie,
tel. 725 211 008
8 III 2017 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny,
ul. Starościńska 4, 82-200 Malbork
23 II 2017 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Mysłowicach,
ul. Armii Krajowej 22, 41-400 Mysłowice,
tel. 32 222 56 06 lub 508 063 653
7 II 2022 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Klub Osiedlowy PTTK „M-2”,
skr. poczt. 25, 42-300 Myszków
18 IV 1985 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK
„Turkot” w Nowej Soli,
ul. Witosa 9, 67-100 Nowa Sól
25 IX 2005 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK Tryton w Nysie,
ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa,
e-mail: trytonpttknysa@gmail.com
28 II 2019 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK,
ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn
14 I 2000 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
w Opolu,
weryfikator: Michał Raczyński,
tel. 508 375 443, e-mail: merkurypl@wp.pl
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego,
ul. Barlickiego 2A, 45-083 Opole,
e-mail: rowerpttk@gmail.com
18 III 2019 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.;
Rajd Dookoła Opolszczyzny;
Znam Ziemię Opolską
Rodzinny Klub Turystyki Rowerowej „Konusik”,
Oddział PTTK w Pabianicach,
ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice
17 XI 1994 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Pilski Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Jednoślad”,
Oddział PTTK im. Henryka Kamińskiego w Pile,
ul. Śródmiejska 12/1, 64-920 Piła
12 II 2019 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK im. M. Rawity Witanowskiego,
pl. Czarnieckiego 10,
97-300 Piotrków Trybunalski
12 II 2015 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK Pleszew,
ul. Poznańska 35, 63-300 Pleszew,
tel. 608 105 444
6 VII 2017 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Zakładowy PTTK przy PKN Orlen,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock,
tel. 608 672 465, e-mail: beneq5-55@o2.pl
4 IX 2014 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Wielkopolska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
w Poznaniu,
weryfikator: Tadeusz Krzyżanowski,
tel. dom. 65 512-91-33, tel. kom. 607-615-031
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Poznański PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego,
ul. Stary Rynek 89/90, 61-779 Poznań
26 IV 2013 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK Poznań – Nowe Miasto,
Os. Bohaterów II w. św. 29, 61-387 Poznań
20 VII 2006 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK „Sokół”, Oddział PTTK w Radlinie,
ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin,
tel. 694 888 105,
e-mail: botytko@interia.pl
22 I 2005 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Komisja Turystyki Kwalifikowanej,
Oddział PTTK „Łucznik”,
ul. Czachowskiego 46, 26-610 Radom,
tel. 661 702 673,
e-mail: lucznik@pttk.radom.pl
7 XII 2018 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK „Rawicz”,
ul. Przyjemskiego 4, 63-900 Rawicz
1 VIII 2004 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Rzeszowie,
ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów,
tel. 17 853 67 55
14 VIII 2014 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach,
ul. Rynkowa 24, 08-110 Siedlce,
e-mail: pttk.siedlce@wp.pl
1992 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej,
Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach,
Al. Niepodległości 4/13,
96-100 Skierniewice, tel. 666 969 912,
e-mail: opttk_skierniewice@interia.pl
7 I 2013 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Koło Grodzkie im. A. Bienia w Staszowie,
Oddział PTTK im. A. Patkowskiego w Sandomierzu,
ul. Jana Kilińskiego 8/1, 28-200 Staszów
9 X 2009 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
przy Regionalnym Oddziale Szczecińskim PTTK,
ul. Wyszyńskiego 10, 70-201 Szczecin,
weryfikator: Jerzy Jurszo,
tel. 507 263 104, e-mail: 47jerzy@wp.pl
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
PTTK „Koło Ślęży”,
Oddział PTTK w Świdnicy,
ul. Długa 33, p. 7, 58-100 Świdnica
2 VII 2014 Na prawach OKTKol. i regionalnej rady turystyki kolarskiej PTTK:
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP pop., br., sr., zł., d. (sr., zł.)
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Miejski PTTK „Siarkopol”,
ul. Wyspiańskiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
23 II 2004 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej,
ul. Żydowska 20, 33-100 Tarnów,
tel. 14 655 43 52
4 III 2013 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Kujawsko-Pomorska Rada Turystyki Kolarskiej PTTK z/s w Toruniu,
weryfikator: Waldemar Wieczorkowski,
tel. dom. 56 623-47-97, tel. kom. 609-796-462
KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa,
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń
tel. 56 622-29-21,
e-mail: om.pttk@gmail.com
19 V 1985 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK w Turku,
pl. Wojska Polskiego 1, 62-700 Turek
9 IX 2015 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Gronie”,
Oddział PTTK w Tychach,
al. Niepodległości 198, 43-100 Tychy
30.06.1982 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Andrower”,
Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka”,
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4,
34-100 Wadowice,
e-mail: pttk.wadowice@gmail.com
3 VI 2013 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Mazowiecka Rada Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Stołeczny PTTK im. A. Janowskiego,
ul. Kopernika 30, lokal nr 523,
00-336 Warszawa,
weryfikator: Krzysztof Borkowski,
tel. 602 680 689,
e-mail: krzysztofb628@gmail.com
8 III 2009 KOT br., sr., zł., d. (br., sr.);
KOP d. (sr., zł.);
Szlakami zamków w Polsce – br.;
Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK „Mazowsze”,
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
21 IV 2006 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Międzyuczelniany PTTK,
adres korespondencyjny:
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
referat pełni dyżury we wtorki
(z wyjątkiem wakacji i ferii akademickich)
w godz. 18.30-20.00 na Wydziale Transportu PW, ul. Koszykowa 75, sala nr 13,
e-mail: weryfikat@om.pttk.pl
4 III 2003 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK
im. gen. M. Zaruskiego
przy Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa,
Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa,
pok. 523
25 VI 2013 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Studencki Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Voyager” w Warszawie,
Oddział Żoliborski PTTK,
ul. Kasprowicza 40, 01-871 Warszawa
31 VIII 2002 Na prawach OKTKol.:
KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Warszawski PTTK,
ul. Grójecka 77 lokal 7, 02-094 Warszawa,
tel. 22 659 71 31
3 II 2021 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Kujawski PTTK,
ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek
20 VII 2006 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK Wrocław – Fabryczna
im. W. Prelicza,
ul. Kościuszki 13/5, 50-037 Wrocław,
tel. 71 344 79 80
11 V 2015 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego,
Pl. Kard. S. Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary
5 V 2009 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK,
Oddział Babiogórski PTTK,
ul. 3 Maja 16, 34-300 Żywiec,
tel. 33 861 26 34
13 IV 2014 KOT br., sr., zł.;
KOP pop., br., sr., zł.
(zebrał p.t.kol. Marian Kotarski, 25 listopada 2008 r.)
(zaktualizowano: 14 marca 2024 r.)

17 komentarzy »

 1. Tadeusz Walczak napisał(a):

  5 grudnia 2008 @ 08:18

  Dlaczego w wykazie terenowych referatów weryfikacyjnych brakuje Oddziałowej Komisji Turystki Kolarskiej w Olsztynie ? Uprawnienie do nadawania KOT /br, sr, zł / nadane zostało naszej Komisji 14 stycznia 2000r. pismo nr ZP/118/2000 podpisał V-ce przewodniczący Komisji Kol. Włodzimierz Balicki.
  Pozdrawiam
  Tadeusz Walczak

 2. KOT napisał(a):

  6 grudnia 2008 @ 06:55

  Aby ułatwić turystom weryfikację odznak turystyki kolarskiej PTTK na stronie „Regulaminy” publikujemy wykaz referatów weryfikacyjnych. Niestety, nie jest to rejestr kompletny, gdyż założono go dopiero w dniu 23 stycznia 2004 r. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich ogniw turystyki kolarskiej o nadsyłanie informacji o wcześniej uaktywnionych referatach weryfikacyjnych… tak napisaliśmy w preambule do niniejszego Wykazu. Jest to więc odpowiedź na pytanie.

 3. Zbyszek Suszyński napisał(a):

  21 stycznia 2009 @ 22:18

  Przy Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku działa jedyny w mieście Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK „CYKLISTA”. „Szprycha” to sekcja turystyki kolarskiej w Kole PTTK SENIOR przy Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Prawo do weryfikacji odznak turystyki kolarskiej ma na dzień dzisiejszy tylko Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK przy O/Kujawskim we Włocławku. Pozdrawiam serdecznie.

 4. Bodzio napisał(a):

  18 lipca 2010 @ 22:51

  Czy ktoś z zarządu komisji Turystyki kolarskiej ZG potrafi odpowiedzieć na proste pytanie
  Dlaczego została zawieszona działalność filii nr1 w Łodzi?
  O co chodzi?
  Jak to się dzieje ,że w jednym tygodniu otrzymujemy informacje od przewodniczącego komisji turystyki kolarskiej pana Waldemara Wieczorkowskiego e:mailem informacje o akceptacji nowej osoby do weryfikacji odznak.Kilka dni później filia nr1 zostaje zawieszona.
  W tym przypadku nikt nie raczył przesłać żadnej informacji o tej decyzji
  Dokonano wykreślenia i to wszystko. Komu zależy na zlikwidowaniu filii nr1 w Łodzi.
  Zarząd KTKOL ZG działając w ten sposób zaczyna powoli osiągać dno (niedawno przecież wybrany)
  Rozwoju turystyki rowerowej nie odnotujemy,a za kilka lat centralne zloty umrą śmiercią naturalną
  Proszę o wyjaśnienie sprawy filii nr1i oczywiście poinformowanie osób zainteresowanych
  W dzisiejszych czasach przy tak dobrze funkcjonujących łączach telefonicznych oraz internetu wyjaśnienie tej sprawy członkom zarządu nie powinno zająć więcej niż jeden dzień
  Z poważaniem

  Bogdan Krupińki

 5. szww napisał(a):

  30 lipca 2012 @ 11:46

  Witam,

  czy aby zdobyć odznaki KOT trzeba być członkiem PTTK? Jeśli tak, to czy trzeba przynależeć do jakiegoś koła kolarskiego?

  Czy istnieje możliwość zdobywania odznak tylko poprzez własne wycieczki bez brania udziału w rajdach czy zlotach?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  szww

 6. Krzysiek napisał(a):

  30 lipca 2012 @ 13:12

  Odznaki kolarskie może zdobywać każdy turysta. Nie jest wymagana przynależność do PTTK lub klubu (koła) kolarskiego. Podobnie jest z wycieczkami, można je odbywać indywidualnie, w grupie lub uczestnicząc w rajdach i zlotach. Pełna dowolność.

 7. jacek napisał(a):

  19 grudnia 2012 @ 23:57

  Mam pytanie: czy we Wrocławiu można zweryfikować książeczkę KOT, a jeżeli tak to gdzie?

 8. kot napisał(a):

  12 lutego 2014 @ 13:27

  W sytuacji, gdy nie mamy pewności co do istnienia referatu weryfikacyjnego w najbliższej okolicy, radzimy skorzystać z usług referatu centralnego bądź regionalnego, po uprzednim nawiązaniu kontaktu elektronicznego lub telefonicznego.

 9. kalle napisał(a):

  23 września 2016 @ 22:05

  Gdzie w Krakowie można zweryfikować książeczki KOT?

 10. kot napisał(a):

  23 listopada 2016 @ 20:32

  W sytuacji, gdy nie mamy pewności co do istnienia referatu weryfikacyjnego w konkretnej miejscowości radzimy skorzystać z usług referatu centralnego bądź regionalnego, po uprzednim nawiązaniu kontaktu elektronicznego lub telefonicznego. Szczegółowsze informacje w tej sprawie: kotarski@poczta.onet.pl

 11. Janek napisał(a):

  5 sierpnia 2019 @ 00:10

  Odznaki kolarskie może zdobywać i turysta z innego państwa?
  Jestem ze Słowacji, i często jeżdżę na rowerze w Polsce.

 12. kot napisał(a):

  5 sierpnia 2019 @ 10:42

  Tak, oczywiście. Paragraf 3 Regulaminu odznaki mówi, iż KOT może zdobywać każdy, kto spełni warunki wymagane dla danego stopnia. Proszę pozyskać książeczkę wycieczek kolarskich i wpisywać odbywane wycieczki rowerowe gromadząc w niej potwierdzenia z przebytych tras. Powodzenia.

 13. Janek napisał(a):

  9 sierpnia 2019 @ 06:34

  A jak można odzyskać książeczkę wycieczek?

 14. kot napisał(a):

  3 września 2019 @ 05:23

  Książeczkę wycieczek kolarskich można kupić w oddziałach PTTK. Można zamówić pocztą pisząc do COTG w Krakowie (Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, e-mail: poczta@cotg.pttk.pl tel: 48 12 422 28 40), albo wykonać własnym sumptem korzystając z wzoru znajdującego się w internecie.

 15. Janina napisał(a):

  23 października 2019 @ 11:13

  Nieaktualny adres PTTK w Chrzanowie. Prawidłowy już od dobrych paru lat:
  ul. 29 Listopada 16, 32-500 Chrzanów,
  Godziny otwarcia:
  środa – Zamknięte
  czwartek – 13:00–18:00
  piątek – 11:00–15:00
  sobota – Zamknięte
  niedziela – Zamknięte
  poniedziałek – 11:00–15:00
  wtorek – 13:00–18:00
  Telefon: 694 629 659

 16. Małgosia Idzik napisał(a):

  9 grudnia 2020 @ 16:07

  W oddziale PTTK w Chorzowie powiedziano mi, że nie ma tam komisji turystyki kolarskiej i nie zajmują się weryfikacją odznak turystyki rowerowej.

 17. kot napisał(a):

  9 grudnia 2020 @ 20:07

  Do czasu wyjaśnienia tej kwestii (nie otrzymaliśmy zawiadomienia o zaniechaniu działalności przez tamtejszy referat) proszę skorzystać z usług ościennych referatów, w Bytomiu bądź Katowicach, a jeśli sprawa jest pilna, proszę materiały do weryfikacji przesłać do Myszkowa. Pozdrawiam, tel. 600 384 987.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 19 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

czerwiec 2024/ maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 729)
odznaki (23)
przodownicy (17)
regulaminy (64)
szlaki (39)
z życia ktkol (347)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy