Archiwum czerwiec, 2022

Narada prezesów w Kołobrzegu

Zakończenie Zlotu16 czerwca 2022 r., na mecie LXII Ogólnopolskiego zlotu szkoleniowego p.t.kol. w Kołobrzegu, odbyła się tradycyjna narada prezesów klubów turystyki kolarskiej PTTK. Obrady, w których uczestniczyli członkowie honorowi PTTK Stanisław Radomski i Marian Kotarski, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego Zbigniew Pawlik i członkini Głównej Komisji Rewizyjnej Małgorzata Radomska, prowadził Marek Koba – przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
Przewodniczący M. Koba podziękował aktywowi kołobrzeskiego Oddziału Wojskowego PTTK za przygotowanie i przeprowadzenie Zlotu połączonego z kursem dla kandydatów na przodowników i uatrakcyjnionego wieloma konkursami. Oznajmił, iż wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczny 63 Zlot p.t.kol. odbędzie się w Andrychowie, a 69 Centralny Zlot Turystów Kolarzy w Mikołajkach; dodał, że Komisja oczekuje na zgłoszenia chętnych do zorganizowania zlotów w latach następnych.
Zakończenie ZlotuWiceprzewodniczący Komisji, zarazem zastępca sekretarza UECT Waldemar Wieczorkowski oznajmił, iż nastąpiły zmiany w działalności UECT; ze stowarzyszenia odeszła Belgia, nie należy doń Ukraina, odnotowano zmiany w kalendarzu imprez. Tegoroczny Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej odbędzie się w Holandii, przyszłoroczny w Hiszpanii, a do Polski rowerzyści zawitają – jeśli nie dojdzie do kolejnych zmian – w 2026 r.
Przewodniczący M. Koba dodał, XX Zjazd Krajowy PTTK będzie obradował w pierwszy weekend grudnia br., a bieżącą, nieco wydłużoną przez pandemię koronawirusa kadencję Komisji zamierzamy zakończyć i podsumować na zaplanowanej wstępnie na luty 2023 r. Krajowej Konferencji Kolarskiej. Prezesi klubów powinni już składać wnioski w sprawie nadania najbardziej zasłużonym aktywistom kolarskim godności honorowego przodownika t. kol. Wskazówki w tym zakresie są opublikowane na internetowej stronie Komisji Kolarskiej.
Zakończenie ZlotuDziałania podejmowane przez Komisję we współpracy z COTG PTTK w Krakowie zaowocują już w trakcie najbliższych wakacji zasileniem rynku dostawą książeczek wycieczek i odznak niezbędnych w turystyce kolarskiej – dodał M. Koba, który jednocześnie zaapelował do obecnych, by na bieżąco przekazywali wiadomości z życia klubów i oddziałowych komisji do redakcji „Informatora”. Kolarskie pisemko bez wieści z terenu może stracić rację bytu.
Wiceprzewodniczący Komisji Marian Kotarski przedstawił informację odnośnie statystyki weryfikacyjnej KOT w obecnej kadencji. Pandemia nieco zastopowała proces weryfikacji, w ubiegłym roku ilość przyznanych odznak zmniejszyła się o 20 %, ale teraz, skoro zaraza ustąpiła, powinniśmy się uaktywnić w zdobywaniu odznak kolarskich. Kol. Stanisław Radomski dodał, iż godnym pochwały jest systematyczne publikowanie przez centralny referat weryfikacyjny KOT wykazów zdobywców odznak, należy spowodować, aby podobne wykazy zaczął publikować referat kardynalny KOP.
Na zakończenie spotkania prezes Klubu PTTK „M-2” zachęcił obecnych do włączenia przed północą 17 bieżącego miesiąca telewizorów w celu obejrzenia kilkunastominutowego reportażu „Jura na kole” nakręconego z udziałem myszkowskich cyklistów.

[kot]

Komentarze »

62 zlot ptkol w Kołobrzegu – 2022

Członkowie Honorowi PTTKW odbywającym się w dniach 11-18 czerwca 2022 r. 62 ogólnopolskim szkoleniowym zlocie przodowników turystyki kolarskiej PTTK w Kołobrzegu uczestniczyło 592 turystów, w tym 3 rowerzystów obdarzonych godnością członka honorowego PTTK, mianowicie Stanisław Radomski (Gliwice), Edward Kutyła (Jastrzębie Zdrój) i niżej podpisany (Myszków). Był to najliczniejszy w dotychczasowej historii Zlot przodownicki; w 2017 r. do Świdnicy na 57 Zlot przybyło 577, a w 2010 r. na jubileuszowy 50 Zlot do Myszkowa zjechało 569 rowerzystów. Rozpoczęcie ZlotuImpreza, zorganizowana przez Oddział Wojskowy PTTK w nadbałtyckim mieście siłą rzeczy miała o połowę mniejsze możliwości terytorialne do zaproponowania tras wycieczkowych, ale to nie zniechęciło cyklistów, którzy każdego dnia wyruszali na krajoznawczo-rekreacyjne przejażdżki i wycieczki rowerowe. Książeczki wycieczek pęczniały od pieczątek, które w końcowym efekcie posłużyły weryfikatorom do przyznawania zainteresowanym regionalnych odznak krajoznawczych. Zakończenie ZlotuZlotowicze mieli możliwość zdobycia odznak „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej”, „Przyjaciel Kołobrzegu”, „Szlakiem pałaców i dworów pow. kołobrzeskiego”, „Twierdza Kołobrzeg”, „Rowerem dookoła pow. kołobrzeskiego” i innych, z czego wielu skorzystało. Z uwagi na rozlokowanie turystów w promieniu kilku kilometrów od centrum zlotowego, integrowano się w kameralnych grupach, ale każdego dnia w rejonie recepcji zlotowej odbywały się konkursy i szkolenia, funkcjonowały referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej. Zakończenie ZlotuZdobywcy odznak odbierali swe trofea i gratulacje przy okazji wieczornych odpraw turystycznych. W trakcie Zlotu obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, odbył się kurs dla kandydatów na przodowników turystyki kolarskiej, z udziałem 20 słuchaczy przeprowadzono zajęcia doskonalenia weryfikatorów odznak turystyki kolarskiej, zwołano tradycyjną naradę prezesów klubów, na którą przybyło 50 aktywistów. ArtykułNa zakończenie Zlotu wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś wraz z szefem imprezy komandorem Jerzym Przepiórą w asyście przedstawicieli lokalnych instytucji wręczyli najlepszym, najaktywniejszym i najbardziej zasłużonym dyplomy, puchary i upominki. Była to piękna, z rozmachem przygotowana impreza, z atrakcyjnymi nadprogramowymi upominkami (np. magnes, okolicznościowy znaczek turystyczny), a jej główny kierownik zasługuje na awans do stopnia arcykomandora.

(kot)

Komentarze »

Obrady Komisji w Kołobrzegu

Posiedzenie Komisji16 czerwca br. na wyjazdowym posiedzeniu w Kołobrzegu obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Marek Koba. Pozytywnie oceniono kwestie organizacyjne i przebieg kołobrzeskiego 62 ogólnopolskiego zlotu przodownickiego oraz wstępnie zaakceptowano lokalizację przyszłorocznych imprez centralnych turystyki kolarskiej w Andrychowie (63 Zlot p.t.kol.) i Mikołajkach (69 CZTK). Zapoznano się ze statystyką KOT za bieżącą kadencję konstatując z zadowoleniem fakt, iż procesów weryfikacyjnych nie przerwała, acz nieco spowolniła, pandemia koronawirusa; działania podejmowane przez Komisję we współpracy z COTG PTTK w Krakowie zaowocują wkrótce zasileniem rynku dostawą książeczek wycieczek i odznak niezbędnych w turystyce kolarskiej. Przypomniano kalendarz dorocznych Tygodni Turystyki Rowerowej UECT oraz wstępnie zaplanowano termin zbliżającej się Krajowej Konferencji Kolarskiej PTTK na luty 2023 r. W toku obrad rozpatrzono wnioski skierowane pod adres Komisji nadając kilkunastu osobom uprawnienia p.t.kol. niepodlegające dalszej weryfikacji. Wstępnie zapoznano się z pomysłami na modyfikację regulaminu KOT i zmodyfikowanie zasad działania oddziałowych referatów weryfikacyjnych odznak turystyki kolarskiej.

[kot]

3 komentarze »

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 19 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

czerwiec 2024/ maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 729)
odznaki (23)
przodownicy (17)
regulaminy (64)
szlaki (39)
z życia ktkol (347)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy