Archiwum czerwiec, 2023

Rowerzyści z osiedla

Okładka książkiW końcu maja br. dzięki finansowemu wsparciu Zarządu Powiatu w Myszkowie ukazała się książka: „Rowerzyści z osiedla” autorstwa Mariana Kotarskiego zawierająca w swej treści takie rozdziały, jak: Atrakcje ziemi myszkowskiej, regulamin odznaki Miłośnik Ziemi Myszkowskiej, opis szlaków rowerowych oznakowanych przez Klub „M-2”, historię 45-letniej działalności Klubu, ciekawostki i rekordy myszkowskie oraz wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak turystyki kolarskiej PTTK. Książka zawiera kilkadziesiąt zdjęć oraz wiele tabel statystycznych obrazujących najważniejsze wydarzenia z dziejów myszkowskich rowerzystów jeżdżących w barwach Klubu PTTK „M-2” Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydawnictwo trafiło do wielu bibliotek, do rąk członków Głównej Komisji Kolarskiej PTTK, a przede wszystkim otrzymują je turyści z Klubu PTTK „M-2” – mówi autor.

Komentarze »

Posiedzenie KTKol. ZG PTTK w Rzykach

Komisja8 czerwca 2023 r. w Rzykach, przy okazji 63. zlotu p.t.kol., obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Obradom przewodniczył Marek Koba – przewodniczący Komisji. Uchwalono Regulamin i plan pracy Komisji na lata 2023-2027, zatwierdzono wzór Karty zgłoszenia kandydata na kurs przodownicki i znakarski, zdecydowano o potrzebie wprowadzenia w życie corocznych sprawozdań z działalności komisji oddziałowych i regionalnych oraz uregulowano obieg dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem i prolongowaniem uprawnień znakarzy i przodowników turystyki kolarskiej, Materiały zlotoweomówiono projekt zmian prerogatyw weryfikacyjnych KOP (scedowanie uprawnień weryfikacyjnych małych KOP na referaty oddziałowe KOT, dużych – na referaty regionalne KOT oraz wielkich na CRW i filie) oraz przedyskutowano projekty zmian w wykazie obiektów krajoznawczych obowiązujących zdobywających duże stopnie KOT oraz zapoznano się z projektem uzupełnień w regulaminie konkursu na najaktywniejszy klub i komisję turystyki kolarskiej. Dwu osobom nadano uprawnienia przodownickie niepodlegające okresowym weryfikacjom. Pozytywnie oceniono organizację 63. zlotu przodownickiego w Rzykach podnosząc jednocześnie problem braku chętnych do przeprowadzenia przyszłorocznych imprez centralnych.

(kot)

Komentarze (1) »

Narada prezesów w Rzykach

Narada prezesów8 czerwca 2023 r. przy okazji 63. ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. odbyła się narada prezesów klubów turystyki kolarskiej PTTK zwołana przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Gościem narady był członek honorowy PTTK, zarazem najstarszy uczestnik Zlotu – Stanisław Radomski. Spotkanie prowadził przewodniczący KTKol. Marek Koba, który przekazał najważniejsze informacje z wyjazdowego posiedzenia Komisji odbytego w Rzykach.

Uchwalono Regulamin i plan pracy Komisji na kadencję 2023-2027, zatwierdzono jednolity wzór Karty zgłoszenia kandydatów na kurs przodownicki i znakarski, zdecydowano o potrzebie wprowadzenia w życie corocznych sprawozdań z działalności komisji oddziałowych i regionalnych. Komisja przygotowuje projekt zmian w działalności referatów weryfikacyjnych odznak turystyki kolarskiej i planuje scedować uprawnienia weryfikacyjne małych KOP na referaty oddziałowe KOT, dużych – na referaty regionalne oraz wielkich na CRW i filie. Rozważane są zmiany w wykazie obiektów krajoznawczych obowiązujących zdobywających duże stopnie KOT (obecną listę 150 obiektów krajoznawczych planuje się zastąpić bądź koniecznością zwiedzania tylko pomników historii w Polsce, albo – w drugiej wersji – pomników historii oraz obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO). W toku dyskusji prezesi rozważali pomysły udoskonalenia regulaminu konkursu na najaktywniejszy klub i komisję turystyki kolarskiej oraz wysuwali propozycje odnośnie zachęcenia ogniw turystyki kolarskiej do podejmowania się organizacji centralnych imprez kolarskich na przyszłe lata. Pozytywną ocenę 63 zlotu przodownickiego w Rzykach zaakcentowano dwuwierszem:

Naszą radość wyraża zgodny chórek,
niech żyje komandor Wiesław Ogórek!

(kot)

2 komentarze »

63. ogólnopolski zlot przodownicki w Rzykach

Członkowie Honorowi PTTKOd 3 do 10 czerwca 2023 r. w Rzykach k. Andrychowa odbywał się 63. ogólnopolski zlot szkoleniowy przodowników turystyki kolarskiej PTTK. Imprezę przygotował i przeprowadził zespół wolontariuszy kierowany przez prezesa Klubu PTTK „Andrower” Wiesława Ogórka oraz Oddział PTTK w Jaworznie. W Zlocie uczestniczyło 422 cyklistów, a w ich gronie członkowie honorowi PTTK: Stanisław Radomski, Edward Kutyła, Bernard Milewski, Marian Kotarski; z roweru nie zsiadali też Małgorzata Radomska – członkini Głównej Komisji Rewizyjnej i Zbigniew Pawlik – członek Głównego Sądu Koleżeńskiego.

OrganizatorzyTuryści nocowali w kilkunastu bazach, zarówno pod namiotami, jak i w domkach, oddalonych od siebie nieraz o kilkanaście kilometrów; to utrudniało integrację, zniechęcało do przybywania na wieczorne odprawy, ograniczało działalność referatów weryfikacyjnych odznak. Pogoda piękna (jedna ulewa nie popsuła humorów), trasy atrakcyjne, acz momentami męczące; wycieczki autokarowe i spływ kajakowy urozmaiciły program zlotu. W toku zlotu przeprowadzono kurs przodowników turystyki kolarskiej oraz szkolenie referentów weryfikacyjnych odznak turystyki kolarskiej.

Uczestnicy zlotuRowerzyści byli goszczeni w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Andrychowie, oprowadzani po Muzeum Miejskim w Kętach i Muzeum Świni w Wieprzu, odwiedzili bazyliki w Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach, wędrowali rowerowymi trasami Doliny Karpia, pokonywali szlak zabytkowych kościołów drewnianych, wyprawiali się na górę Żar, poznawali zabytki Żywca oraz Oświęcimia, no i pałaszowali kremówki. Dzięki życzliwości tubylców i sprawności organizacyjnej kierownictwa zlotu turyści uzyskiwali pieczątki we wszystkich odwiedzanych obiektach.

Prezes ZG PTTKLiczne grono rowerowych wędrowców zdobyło odznaki rowerowe weryfikowane przez Oddział PTTK Ziemi Wadowickiej „Hrabski rower” i „Rowerowy szlak Doliny Karpia”. Zlot był ciekawą, dobrze przygotowaną imprezą turystyki kolarskiej. Na trasach spotykaliśmy młodzież, ludzi w sile wieku oraz emerytów; turyści jeździli w gronie klubowym bądź rodzinnym, wieczorami spotykali się przy ognisku, rywalizowali w konkursach. Zlotowiczów na zakończenie imprezy odwiedził prezes ZG PTTK Jerzy Kapłon, który z uznaniem podkreślił aktywność małopolskiego środowiska kolarskiego i podziękował organizatorom za fachowość turystyczną i krajoznawczą.

(kot)

Uczestnicy zlotu

Komentarze »

Kurs znakarzy szlaków rowerowych odwołany

Z uwagi na niewielką liczbę uczestników zostało odwołane szkolenie znakarzy szlaków rowerowych w Kościerzynie planowane w dniach 23-25 czerwca 2023 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której zostaną zamieszczone informacje o kolejnych szkoleniach.

Krzysztof Mieczkowski

Komentarze »

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 19 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

czerwiec 2024/ maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 729)
odznaki (23)
przodownicy (17)
regulaminy (64)
szlaki (39)
z życia ktkol (347)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy