Archiwum listopad, 2013

Zebranie sprawozdawcze w Klubie „M-2”

Zebranie28 listopada 2013 r. z udziałem burmistrza Myszkowa p. Włodzimierza Żaka odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze Klubu PTTK „M-2”, w trakcie którego podsumowano mijający, bardzo aktywny sezon i wręczono najaktywniejszym turystom wyróżnienia. Dyplomy nadane przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie otrzymali: Agnieszka Wojtasik, Bogusław Iwaniuk, Jan Imiełowski i Adam Duda, Dyplomy Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie: Ewa Kotarska, Teresa Machura, Mateusz Kotarski, odznakę „Orli Lot” Piotr Witek. Brązową odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży udekorowany został Ryszard Konopka, a odznaką Za zasługi dla turystyki kolarskiej PTTK w woj. śląskim Roman Garncarz.

ZebranieOgłoszono wyniki XXXVI klubowego współzawodnictwa o miano „Turysty 2013 roku”. Pierwsza dziesiątka otrzymała dyplomy i upominki, a zwycięzcy: I m. Bogusław Iwaniuk, II m. Michał Jagieło, III m. Dawid Gurbała dodatkowo puchary. Nagrody wręczył burmistrz Wł. Żak. Do dnia zebrania klub zorganizował 115 wycieczek z udziałem 2114 turystów [z tego 1246 na rowerach]; klubowicze zdobyli 338 odznak krajoznawczych i turystycznych, w tym KOT z/w 406 W. Fiączyk i 416 G. Witek, duży złoty KOT 938 Paweł Szkop, 940 Sławomir Struski i 949 Bogusław Iwaniuk. Myszkowianie uczestniczyli 12-osobową ekipą w 53 ogólnopolskim zlocie p.t.kol. w Koszelówce k. Płocka, 23-osobową drużyną w 62 CZTK w Wilkasach k. Giżycka oraz 9-osobową grupą w II zlocie turystów Ukrainy na Krymie. Klub zorganizował XXXVI zlot urodzinowy w Leśniowie, VI rodzinny piknik rowerowy wraz ze stowarzyszeniem „Podlas”. W czasie wakacji członkowie klubu odbyli wędrówkę Wiślaną Trasą Rowerową (B. Iwaniuk wraz z J. Imiełowskim oraz W. Fiączyk z B. Jankowskim), Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411 (R. Konopka z D. Gurbałą, później A. Zysiak), północnym odcinkiem trasy dużego rajdu dookoła Polski (G. Witek i P. Witek).

Mecenasów turystyki uhonorowano Dyplomami; otrzymali je uczestniczący w spotkaniu burmistrz Włodzimierz Żak oraz właściciel firmy „Polimer II” Roman Garncarz, a także Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Zakład Usług i Zaopatrzenia Technicznego w Żarkach.

Rajd   Rajd   Rajd

Komentarze »

Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK

Zgodnie z Uchwałą nr 7/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w dniu 8 lutego 2014 roku w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie odbędzie się Krajowa Konferencji Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK. Poniżej publikujemy regulamin Konferencji i kartę zgłoszenia delegata, którą należy przesłać do dnia 7 stycznia 2014 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia) pod adres: pocztą – Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, faxem na nr 22 826 25 05 lub mailem pod adres: gor@pttk.pl (skan karty z pieczątkami i podpisami).

uchwała ZG PTTK (.doc)
regulamin KKATK (.doc)
karta zgłoszenia delegata na KKATK (.doc)

Komentarze (1) »

Rajd Niepodległości

RajdNa kaliski Plac Ratuszowy w dniu 11 listopada tuż przed godziną 10 zjechało 47 rowerzystów, którzy włączyli się w miejskie obchody Święta Niepodległości. Organizatorem rowerowego Rajdu Niepodległości była Komisja Turystyki Kolarskiej kaliskiego oddziału PTTK oraz Klub „Cyklista”. Trasa rajdu przebiegała przez miejsca związane z pobytem Marszałka Piłsudskiego w Kaliszu i okolicach.

Podczas pokonywania trasy rajdowej grupa rowerzystów odwiedziła:
* Park Miejski – tu w roku 1927 Marszałek Piłsudski uczestniczył w zasadzeniu dębu szypułkowego rosnącego do dnia dzisiejszego,
* Szczypiorno – tablice upamiętniające Legiony Polskie na:
– budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego noszącego imię Legionów,
– budynku dawnej komory celnej – miejsca internowania legionistów (obecnie Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej),
– gmachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża.

RajdTu w Szczypiornie rajdowicze mieli okazję zobaczyć jeszcze:
* uszkodzony cokół – jedyną pozostałość pomnika legionistów – odsłoniętego w 1927 r., a zburzonego przez Niemców w okresie II Wojny Światowej,
* Cmentarz Ukraiński – na którym pochowano zmarłych internowanych legionistów.

Tegoroczny Rajd Niepodległości rowerzyści zakończyli przed gmachem IV LO im. Ignacego Jana Paderewskiego – przed obeliskiem odsłoniętym w 2005 r., upamiętniającym istniejące tu w latach 1933-1940 mauzoleum legionistów Józefa Piłsudskiego.

Komandor rajdu: Grażyna Adamin
Zdjęcia: Z. Kuchnia, E. Adamin, P. Wencfel, B. Spychalski

Grażyna Adamin

Rajd   Rajd   Rajd

Komentarze »

IV Wandrusowski Rajd Niepodległości

RajdChłodna, ale bezdeszczowa pogoda pomogła niewątpliwie organizatorom i uczestnikom rajdu, którzy zgłosili się na miejsce zbiórki na żorskim Rynku.
Celem rajdu było dotarcie na rowerach do wybranych żorskich miejsc pamięci narodowej, przy których nie byliśmy jeszcze na poprzednich rajdach i uczczenie pamięci osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości.

RajdNajpierw zatrzymaliśmy się przed tablicą pamiątkową hitlerowskiego obozu POLENLAGER 95. W latach 1942-1945 w barakach, w których w okresie międzywojennym stacjonowała jednostka polskiej artylerii, przy ówczesnej ulicy Nerlicha, a dzisiejszej ul. Męczenników Oświęcimskich, mieścił się obóz dla Polaków wysiedlonych z powiatów bielskiego, żywieckiego, wadowickiego i Zagłębia Dąbrowskiego. Oprócz całych rodzin w obozie przebywały również w roku 1944 samotne dzieci, które przekazano później do obozu w Potulicach. Na tablicy widnieje napis: „Miejsce upamiętnienia obozu hitlerowskiego dla wysiedlonych Polaków POLENLAGER 95, zlokalizowanego na tym terenie w latach 1942-45. Społeczeństwo miasta Żory. 1983 r.”

RajdNastępnie przejechaliśmy na cmentarz parafialny przy ul. Smutnej, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła więźniów oświęcimskich, w której spoczywają zwłoki 23 więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, którzy w dniach 19-20.01.1945 r. pędzeni byli w tzw. „marszu śmierci” przez Żory do Wodzisławia Śl., skąd dalej na zachód wiezieni byli pociągami. Z uwagi na zbliżający się front obóz ten został ewakuowany. Jak ustalono w czasie ekshumacji zwłok w grudniu 1945 roku osoby te zginęły od strzału w głowę, wśród zamordowanych było 17 kobiet i 6 mężczyzn. W mogile spoczywają: Truda Asher – więźniarka narodowości żydowskiej z Holandii, dwie Słowaczki i jeden Węgier także narodowości żydowskiej, dwie więźniarki z Węgier i więźniowie z Ciechanowa i Pawiaka oraz 14 ciał niezidentyfikowanych. Na tablicy nagrobnej widnieje napis: „Tu spoczywa 23 więźniów oświęcimskich zamordowanych w Żorach podczas ewakuacyjnego MARSZU ŚMIERCI w styczniu 1945 roku. Pamiętamy. Styczeń 1993 r. Mieszkańcy Żor.”

RajdMeta rajdu zlokalizowana była tradycyjnie na strzelnicy Dębina, gdzie Kurkowe Bractwo Strzeleckie prowadziło otwarte zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości. Na mecie organizatorzy rajdu poczęstowali uczestników kiełbasą na ognisko, chlebem ze smalcem i ciastem.

W rajdzie wzięły udział 42 osoby reprezentujące ogniwa PTTK: SOKÓŁ Radlin, RAMŻA Czerwionka-Leszczyny, SOKÓŁ Żory, Oddział Racibórz, oczywiście WANDRUS Żory oraz niezrzeszeni mieszkańcy Rybnika i Żor. Komandorem rajdu była Stefania Zając.

Tekst: Stefan Mehlich
Foto: Ryszard Skonieczny

Rajd   Rajd   Rajd

Komentarze »

Listopadowe wyjazdy myszkowskich cyklistów

WycieczkaPodsumowano wyniki dorocznego konkursu o miano najaktywniejszego turysty Klubu PTTK „M-2” w Myszkowie. Współzawodnictwo wygrał Bogusław Iwaniuk [1606 pkt.], który wyprzedził Michała Jagieło [1589 pkt.] i Dawida Gurbałę [1298 pkt.]. Czwarte miejsce przypadło w udziale Janowi Imiełowskiemu [1298], piąte ubiegłorocznemu triumfatorowi Ryszardowi Konopce [1058 pkt.]. WycieczkaW konkursie brane jest pod uwagę uczestnictwo w wycieczkach rowerowych, zlotach i wyprawach, zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych, podnoszenie kwalifikacji turystycznych, praca społeczna na rzecz społeczności klubowej. Wręczenie pucharów i dyplomów zaplanowaliśmy – mówi prezes klubu Marian Kotarski – na czwartek 28 listopada.

WycieczkaMyszkowscy turyści kontynuują wędrówki rowerowe po najciekawszych miejscach Jury Częstochowskiej. W listopadzie zapalili znicz na grobie zmarłego kolegi p.t.kol. Jarosława Kozika, odwiedzili cmentarz wojenny w Kotowicach, Izbę Tradycji w Łazach, byli na stacji kolejowej Częstochowa Mirów i w kopalni piasku na peryferiach Zaborza. W Święto Niepodległości pojechali do Poraja, gdzie byli świadkami gminnej uroczystości pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

[aga]

Komentarze »

Następna strona »
  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 19 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

lipiec 2024/ czerwiec 2024/ maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (33)
komunikaty (1 730)
odznaki (23)
przodownicy (17)
regulaminy (64)
szlaki (39)
z życia ktkol (347)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy