Archiwum listopad, 2015

Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej UECT 2016

Poniżej zamieszczamy kartę zgłoszenia na 12. Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej UECT, który odbędzie się od 9 do 16 lipca 2016 r. w Auch we Francji. Więcej informacji znajduje się na stronie zlotu: www.auch-cyclo-2016.fr.

karta zgłoszenia (.doc)
karta zgłoszenia (.pdf)

Komentarze »

Apel do przodowników

Drogie koleżanki i koledzy!

Ponieważ sezon 2015 powoli się kończy przystępuję do pracy nad listą uczestnictwa w zlotach przodownickich. Tak jak w poprzednim roku, przyjąłem że na liście znajdą się osoby, które uczestniczyły co najmniej 15 razy. Odtwarzając listę ze zlotu w Sominach, liczę zmieścić się w 50 osobach. Jeżeli chcecie być na tej liście (nie są to zawody i do niczego nie zobowiązuje) proszę o wyszczególnienie następujących danych: nazwisko i imię, nr przodownika, lata zaliczonych zlotów. Klasyfikacja będzie udostępniona na zlocie w Supraślu, oczywiście z zaliczeniem tegoż. Lista będzie zawierała osoby żyjące w miarę moich możliwości. Jest to przykre, ale proszę o powiadomienie mnie o przodownikach z długoletnim stażem którzy odeszli. Pisma proszę kierować na adres: rajmund.ratajczak@interia.pl.

Rajmund Ratajczak

Komentarze »

Weryfikacja uprawnień przodownickich

W grudniu roku nieparzystego zgodnie z Zasadami weryfikacji przodowników turystyki kolarskiej PTTK (znajdziemy je w zakładce „regulaminy” na niniejszej witrynie) wszystkie oddziałowe komisje turystyki kolarskiej i kluby z uprawnieniami OKTKol., a tam, gdzie ich nie powołano – zarządy oddziałów PTTK lub regionalne rady turystyki kolarskiej powinny przeprowadzić okresową weryfikację uprawnień przodownickich zakończoną prolongatą legitymacji. Weryfikacji dokonuje się na podstawie ustnych bądź pisemnych sprawozdań z dwuletniej działalności każdego p.t.kol. z osobna. Proces weryfikacji powinien być zakończony w styczniu 2016 r. Najpóźniej do końca lutego 2016 r. organ weryfikujący zobowiązany jest przekazać wykaz zweryfikowanych p.t.kol. do właściwej dla swego województwa regionalnej rady turystyki kolarskiej PTTK bądź do Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK (00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11).

Kampania weryfikacyjna jest dobrym momentem do ponownego pozyskania do działalności tych spośród przodowników, którzy w minionych latach z różnych przyczyn odeszli z Towarzystwa. Spróbujmy nawiązać z nimi kontakt i zaprosić do uaktywnienia się na niwie kolarstwa turystycznego. Warto też zachęcić miłośników roweru do ukończenia szkolenia organizacyjnego w celu uzyskania uprawnień p.t.kol. W chwili obecnej wiadomo, że w 2016 r. kursy przodownickie będą organizowane przez Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach (luty – kwiecień, Bytom), Wielkopolską Komisję Turystyki Kolarskiej PTTK w Poznaniu (wrzesień, Kościan) oraz KTKol. ZG PTTK (maj, w trakcie 56. ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. w Supraślu).

W toku procesu weryfikacyjnego można także rozważyć zasadność wystąpienia do Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK z wnioskiem o nadanie „dożywotnich” uprawnień przodownickich najbardziej aktywnym działaczom klubowym. Podpowiedzi – jak to uczynić, jakie informacje zawrzeć we wniosku, zainteresowani znajdą w cytowanej wyżej zakładce w tekście „Wskazówki w sprawie wnioskowania o nadanie tytułu honorowego przodownika turystyki kolarskiej PTTK i niepodlegającego dalszej weryfikacji”; można skorzystać także z artykułu W. Wieczorkowskiego opublikowanego w „Informatorze” KTKol. ZG PTTK nr 321 z 2004 r.

(kot)

3 komentarze »

Spotkanie z panem Zygmuntem Jantoszem

Spotkanie9 listopada uczniowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego o profilu kolarskim, a działającego przy Szkole Podstawowej nr 22 im. Rafała Pomorskiego w Tychach spotkali się z p. Zygmuntem Jantoszem, „kolarskim podróżnikiem” znanym w mieście, w Polsce, w Europie i na innych kontynentach. Inicjatorem spotkania był prezes PTTK pan Kazimierz Okoński, który jest przewodnikiem kolarskim dla członków tegoż koła oraz szkolny opiekun SKKT pani Leokadia Bratek. Pan Zygmunt bardzo interesująco opowiadał o swoich wyprawach na rowerze do różnych krajów na różnych kontynentach. Odwiedził 45 państw, między innymi kraje skandynawskie, Wielką Brytanię, Islandię, Hiszpanię, kraje bałkańskie, Istambuł, Kanadę, Meksyk, Maroko itd. Ze swoich eskapad przygotował ciekawą prezentację fotograficzną, która zrobiła ogromne wrażenie na uczniach. SpotkanieTo, co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, to były lekcje: historii, przyrody, geografii, sztuki, kultury, a przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzowanie turystyki rowerowej, jako jednej z różnorodnych form aktywnego wypoczynku. Dzieci miały możliwość obejrzenia wycinków na temat samotnych wypraw kolarskich naszego gościa, zamieszczanych w prasie lokalnej najczęściej w tygodniku „Twoje Tychy”. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie zostali przez p. Jantosza poczęstowani cukierkami oraz zadawali pytania związane z rowerowymi podróżami. Dzieci oklaskami podziękowały p. Zygmuntowi i wręczyły pamiątkowy dyplom z podziękowaniami za przybycie do naszej szkoły. Współorganizatorką spotkania była pani Katarzyna Ścieszka, która udostępniła pracownię informatyczną i pomogła przygotować to niecodzienne wydarzenie.

L. Bratek

Komentarze »

Rowerem na grochówkę do Pawła

RajdZgodnie z planem rocznym, na dzień 7 listopada przypadło mi zorganizować kolejny sobotni rajd. Pomimo deszczowej pogody na miejsce zbiórki przy kaliskiej Galerii Amber przyjechało wielu rowerzystów – na rajd zgłosiło się 58 uczestników. Po powitaniu wszystkich zebranych przedstawiłem plany na ten deszczowy dzień, gdzie punktem pierwszym było zwiedzanie kaliskiego więzienia. Niedługo po tym, czekający już przed jego gmachem prezes kaliskich przewodników – Piotr Sobolewski – opowiedział nam historię tego tajemniczego zabytku. Następnie otworzyła się wielka brama więzienna i zostaliśmy wpuszczeni na dziedziniec, gdzie przywitał nas mjr Remigiusz Czaja, który zapoznał zwiedzających z funkcjonowaniem więzienia od 1846 r. aż do momentu niedawnej decyzji Ministra Sprawiedliwości o jego likwidacji. Mieliśmy okazję obejrzeć pomieszczenia, w jakich skazani na długoletnie wyroki odbywali swoje kary. Przykry to widok i nikomu nie życzę, aby tam trafił.

RajdPo dwugodzinnym pobycie w więzieniu zostaliśmy wypuszczeni na wolność i mogliśmy kontynuować nasz rajd. Poprzez Tłokinię Kościelną, Rożdżały, Skarszew i Kokanin dojechaliśmy do Bursztynowego Dworu w Niedźwiadach, gdzie czekała już na nas wojskowa grochówka, bułeczki ze smalczykiem i gorąca herbata. Po chwili odpoczynku koleżanka Krysia przeprowadziła krótki sprawdzian z tego, co uczestnicy rajdu zapamiętali z pobytu w więzieniu. Najlepsi zostali nagrodzeni egzemplarzami XL tomu „Rocznika Kaliskiego”, ufundowanymi przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Kaliszu oraz materiałami zwiększającymi bezpieczeństwo jazdy na rowerze ufundowanymi przez właścicieli sklepu rowerowego „Rowerowy Młyn”. Na zakończenie podziękowałem Ewelinie i Pawłowi za kolejną już gościnę w Bursztynowym Dworze.

Na tym rajd zakończono. W tym dniu przejechaliśmy ponad 30 km. Bardzo dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu i organizacji rajdu Joannie, Joli, Krysi, Piotrowi, p. Majorowi, Dawidowi, Markowi i Bartkowi. A wszystkim uczestnikom dodatkowo za to, że chciało im się wziąć udział w rajdzie w tak kapryśną pogodę.

komandor rajdu
przodownik turystyki kolarskiej
Bogusław Monczyński

zdjęcia: Krzysztof Dera, Marek Glapiński

Rajd   Rajd   Rajd

Komentarze »

Następna strona »
  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 8 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 724)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (39)
z życia ktkol (344)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy