Zmiana regulaminu Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

W dniu 15 grudnia 2023 r. Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 43/XX/2023 przyjął znowelizowany tekst regulaminu Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej. Poniżej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki.

uchwała ZG PTTK (.pdf)

Regulamin Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

§ 1

Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w porozumieniu z podkomisją Episkopatu Polski ds. Kultury Zdrowotnej i Sportu ustala Kolarską Odznakę Pielgrzymią (zwaną dalej KOP). Celem odznaki jest popularyzacja obiektów kultu religii chrześcijańskich na ziemiach polskich, a także poza granicami Polski.

§ 2

 1. KOP może zdobywać każdy turysta.
 2. Zdobywanie KOP polega na zwiedzaniu w czasie wycieczek kolarskich określonej liczby obiektów sakralnych kultu chrześcijańskiego.
 3. Obiektem sakralnym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: klasztor, kościół, cerkiew, kaplica cmentarna, także budowla kościelna nieczynna z powodu braku wiernych lub zmiany jej przeznaczenia (np. magazyn, skład zboża, muzeum) lub pozostawiona jako trwała ruina.
 4. Jeśli w skład zespołu sakralnego wchodzi kilka kościołów lub kaplic (np. Jasna Góra: Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Bazylika pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu), zalicza się je jako samodzielne obiekty.
 5. Nie zalicza się na KOP kapliczek i krzyży przydrożnych.

§ 3

 1. KOP posiada osiem stopni, które należy zdobywać kolejno poczynając od popularnego spełniając warunki zawarte w tabeli:
 2. Stopień Obiekty obowiązkowe Obiekty dowolne Razem
  Popularny 25 25
  Brązowy 5 45 50
  Srebrny 15 135 150
  Złoty 25 175 200
  Duży srebrny 25 225 250
  Duży złoty 25 275 300
  Wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia 27 (w tym 2 spoza Polski) 373 400
  Chrześcijański Pielgrzym Świata 28 (w tym 3 spoza Polski) 522 550
 3. Wykaz obiektów obowiązkowych krajowych i zagranicznych zawiera załącznik nr 1.

§ 4

 1. Poznane obiekty odnotowuje się w „Książeczce wycieczek kolarskich” lub „Książeczce KOP” potwierdzając pobyt pieczęcią świątyni, a gdy jest to niemożliwe – pieczątką pobliskiej instytucji świeckiej (urząd gminy, biblioteka, sklep, sołtys, komisariat itp.). Dopuszcza się dowolne, w tym elektroniczne, prowadzenie kronik z potwierdzeniami w postaci zdjęć turysty na tle zwiedzanych obiektów sakralnych.
 2. Przed oddaniem książeczki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie obiektów. Odnotowując poznany obiekt należy podać pełną jego nazwę łącznie z patronem, datę zwiedzania, miejscowość i województwo, w którym obiekt się znajduje.
 3. Każdy obiekt może być zaliczony tylko raz na KOP.
 4. Obiekty obowiązkowe należy podkreślić kolorem czerwonym.

§ 5

Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 6

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOP poprzez referaty weryfikacyjne posiadają:

 1. oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej – w stopniach: popularny, brązowy, srebrny i złoty;
 2. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – w stopniach: duży srebrny i duży złoty;
 3. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK poprzez Centralny Referat Weryfikacyjny i jego filie – w stopniach: Wielka KOP i Chrześcijański Pielgrzym Świata.

§ 7

Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 8

Potwierdzenia zwiedzenia obiektów kultu religijnego dokonywane przez przodowników turystyki kolarskiej nie są honorowane.

§ 9

 1. Wzory poszczególnych stopni odznaki zawiera załącznik nr 2.
 2. Odznaki są odpłatne.

§ 10

Przy weryfikacji drogą korespondencyjną do przesyłki należy dołączyć kopertę zwrotną. Zweryfikowane książeczki zostaną odesłane do właściciela na jego koszt.

§ 11

 1. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 43/XX/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
 2. Z dniem 1 stycznia 2024 r. tracą moc dotychczasowe wersje regulaminu KOP.
Załącznik nr 1 do regulaminu KOP

Sakralne obiekty obowiązkowe KOP

  woj. dolnośląskie

 1. Bardo – kościół p.w. Nawiedzenia NMP
 2. Grodowiec (d. Wysoka Cerekiew) – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
 3. Henryków – klasztor oo. cystersów
 4. Jelenia Góra – kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 5. Jelenia Góra – kościół p.w. Świętego Krzyża (tzw. Kościół Łaski)
 6. Jerzmanki – kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu
 7. Karpacz Górny – ewangelicko-augsburski kościół „Wang”
 8. Krzeszów – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 9. Legnica – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
 10. Legnica – katedra p.w. śś. Piotra i Pawła
 11. Lubiąż – kościół p.w. NMP i klasztor pocysterski
 12. Międzygórze – sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” na Górze Igliczej
 13. Pstrążna – kościół ewangelicko-reformowany
 14. Raciborowice – kościół p.w. św. Michała Archanioła
 15. Stronia – kościół p.w. Narodzenia NMP – rotunda
 16. Świdnica – ewangelicko-augsburski kościół Pokoju
 17. Świdnica – katedra śś. Stanisława i Wacława
 18. Świerzawa – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
 19. Trzebnica – kościół p.w. św. Jadwigi i św. Bartłomieja
 20. Wambierzyce – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP
 21. Wrocław – archikatedra p.w. św. Jana Chrzciciela
 22. Wrocław – kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbe
 23. Wrocław – kościół garnizonowy p.w. św. Elżbiety
 24. Wrocław – kościół p.w. św. Wincentego
 25. woj. kujawsko-pomorskie

 26. Bydgoszcz – katedra p.w. śś. Marcina i Mikołaja
 27. Kruszwica – bazylika p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła
 28. Obory – kościół p.w. Nawiedzenia NMP
 29. Rywałd Królewski – kościół p.w. św. Sebastiana
 30. Skępe – kościół p.w. Zwiastowania NMP
 31. Strzelno – bazylika p.w. Świętej Trójcy i Rotunda św. Prokopa
 32. Toruń – bazylika katedralna p.w. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty
 33. Wąbrzeźno – kościół p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 34. Włocławek – bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP
 35. woj. lubelskie

 36. Chełm – Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
 37. Chodel – kościół p.w. Trójcy Świętej i Narodzenia NMP
 38. Jabłeczna – cerkiew św. Onufrego
 39. Janów Lubelski – sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej
 40. Kodeń – bazylika p.w. św. Anny i klasztor
 41. Leśna Podlaska – kościół p.w. Narodzenia NMP i śś. Apostołów Piotra i Pawła
 42. Lublin – katedra p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty
 43. Lublin – kościół p.w. Świętej Rodziny
 44. Piotrawin n. Wisłą – kościół p.w. śś. Tomasza Apostoła i Stanisława
 45. Pratulin – sanktuarium Męczenników Podlaskich
 46. Radecznica – kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego
 47. Tomaszów Lubelski – cerkiew p.w. św. Mikołaja
 48. Wąwolnica – kościół p.w. św. Wojciecha
 49. Włodawa – cerkiew Narodzenia NMP
 50. Wola Gułowska – kościół p.w. Nawiedzenia NMP
 51. Zamość – katedra p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła
 52. Zamość – kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski
 53. woj. lubuskie

 54. Gorzów Wlkp.- katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 55. Gorzów Wlkp. – kościół p.w. Pierwszych Męczenników Polski
 56. Gościkowo (Paradyż) – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Marcina
 57. Rokitno Wlkp. – kościół p.w. MB Królowej Polski
 58. Wschowa – kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca
 59. Zielona Góra – kościół Jezusowy (ewangelicko-augsburski)
 60. Zielona Góra – konkaterda p.w. św. Jadwigi
 61. woj. łódzkie

 62. Gidle – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 63. Łowicz – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 64. Łódź – katedra p.w. św. Stanisława Kostki
 65. Paradyż – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
 66. Rawa Mazowiecka – kościół ewangelicko-augsburski Św. Ducha
 67. Strońsko – kościół p.w. św. Urszuli
 68. Studzianna – bazylika p.w. śś. Filipa Neri i Jana Chrzciciela
 69. Sulejów Podklasztorze – kościół p.w. NMP i św. Tomasza
 70. Tum – kolegiata p.w. NMP i św. Aleksego
 71. Wieluń – bazylika p.w. Bożego Ciała
 72. woj. małopolskie

 73. Blechnarka – cerkiew śś. Kosmy i Damiana
 74. Bodaki – cerkiew św. Dymitra
 75. Ciężkowice – kościół p.w. św. Andrzeja
 76. Czerna – kościół p.w. św. Eliasza i klasztor karmelitów bosych
 77. Hańczowa – cerkiew Opieki Matki Boskiej
 78. Kalwaria Zebrzydowska – bazylika p.w. Matki Bożej Anielskiej i klasztor benedyktynów
 79. Jaszczurówka – kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
 80. Kraków – bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP (Kościół Mariacki),
 81. Kraków (Bielany) – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i klasztor kamedułów
 82. Kraków (Łagiewniki) – sanktuarium Miłosierdzia Bożego
 83. Kraków – Katedra Wawelska
 84. Kraków (Mogiła) – bazylika p.w. Świętego Krzyża
 85. Lipnica Murowana – kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła
 86. Ludźmierz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 87. Odporyszów – kościół p.w. Oczyszczenia NMP
 88. Płoki – kościół p.w. Narodzenia NMP
 89. Skawina Ogrody – kościół p.w. Miłosierdzia Bożego
 90. Staniątki – kościół p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
 91. Stary Sącz – kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej
 92. Maruszyna – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
 93. Tarnów – bazylika katedralna p.w. Narodzenia NMP
 94. Tyniec – kościół p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła
 95. Wadowice – kościół p.w. Ofiarowania NMP
 96. Wadowice – kościół p.w. św. Piotra Apostoła
 97. Zakopane – sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
 98. woj. mazowieckie

 99. Błotnica Stara – kościół p.w. Narodzenia NMP
 100. Felicjanów – klasztor mariawitów
 101. Góra Kalwaria – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 102. Lewiczyn – kościół p.w. św. Wojciecha
 103. Niepokalanów – bazylika p.w. NMP Niepokalanej
 104. Płock – katedra p.w. Miłosierdzia i Miłości i klasztor mariawitów
 105. Płock – bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP
 106. Przasnysz – kościół p.w. św. Jakuba Apostoła i św. Anny
 107. Pułtusk – kościół p.w. Świętego Krzyża
 108. Radom – katedra p.w. Opieki NMP
 109. Rostkowo – kościół p.w. św. Stanisława Kostki
 110. Sieciechów – kościół p.w. Wniebowzięcia MB i Dziesięciu Tysięcy Męczenników
 111. Siedlce – katedra p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 112. Stary Szelków – kościół p.w. Św. Rozalii
 113. Warszawa – bazylika archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela
 114. Warszawa – katedra p.w. Św. Floriana
 115. Warszawa – katedra Polowa Wojska Polskiego p.w. NMP Królowej Polski
 116. Warszawa – kościół p.w. św. Stanisława Kostki
 117. Warszawa – kościół p.w. Świętego Krzyża
 118. Węgrów – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Piotra i Pawła
 119. Wysokie Koło – kościół p.w. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
 120. Zakroczym – kościół zakonny oo. kapucynów
 121. woj. opolskie

 122. Dobrzeń Wielki – kościół p.w. św. Rocha
 123. Góra Świętej Anny – bazylika p.w. św. Anny Samotrzeciej
 124. Jemielnica – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 125. Kamień Śląski – sanktuarium św. Jacka
 126. Opole – katedra p.w. Świętego Krzyża
 127. Pilszcz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 128. Nysa – bazylika p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki
 129. woj. podlaskie

 130. Białystok – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 131. Białystok – prawosławna katedra p.w. św. Mikołaja
 132. Bielsk Podlaski – kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja Biskupa Męczennika
 133. Ciechanowiec – cerkiew Wniebowzięcia Pańskiego
 134. Drohiczyn – klasztor ss. benedyktynek
 135. Drohiczyn – katedra p.w. Trójcy Przenajświętszej
 136. Grabarka – cerkiew Przemienienia Pańskiego
 137. Łomża – katedra p.w. św. Michała Archanioła
 138. Niewodnica Kościelna – kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego
 139. Puchły – cerkiew Opieki Matki Boskiej
 140. Sejny – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP
 141. Studzieniczna – kaplica na wyspie przy kościele p.w. MB Szkaplerznej
 142. woj. podkarpackie

 143. Domaradz – kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy
 144. Dukla – kościół p.w. św. Jana z Dukli i klasztor bernardynów
 145. Hyżne – kościół p.w. Narodzenia NMP
 146. Jarosław – bazylika p.w. MB Bolesnej
 147. Jasień – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 148. Jodłowa – kościół p.w. św. Stanisława BM
 149. Kalwaria Pacławska – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
 150. Komańcza – cerkiew Opieki Matki Boskiej
 151. Krosno – kościół p.w. śś. Piotra i Jana z Dukli
 152. Leżajsk – bazylika p.w. Świętej Trójcy
 153. Lubaczów – konkatedra p.w. bł. Jakuba Strzemię
 154. Przemyśl – cerkiew Zaśnięcia NMP
 155. Przemyśl – katedra p.w. św. Jana Chrzciciela
 156. Rzeszów – katedra p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 157. Stary Borek – kościół p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła
 158. Szczawne – cerkiew Zaśnięcia NMP
 159. woj. pomorskie

 160. Gdańsk – bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP (Bazylika Mariacka)
 161. Gdańsk – kościół p.w. św. Brygidy
 162. Gdańsk (Oliwa) – katedra p.w. Trójcy Świętej
 163. Kwidzyn – konkatedra p.w. św. Jana Ewangelisty
 164. Pelplin – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 165. Słupsk – kościół p.w. Św. Jacka
 166. Żarnowiec – kościół p.w. Zwiastowania Pańskiego
 167. woj. śląskie

 168. Bielsko-Biała – kościół Wolnych Chrześcijan
 169. Bielsko-Biała – katedra p.w. św. Mikołaja
 170. Cieszyn – kościół Jezusowy (ewangelicko-augsburski)
 171. Dąbrowa Górnicza – kościół p.w. św. Antoniego z Padwy
 172. Częstochowa – bazylika Jasnogórska p.w. Wniebowzięcia NMP
 173. Częstochowa – bazylika archikatedralna p.w. Świętej Rodziny
 174. Gliwice – katedra p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła
 175. Katowice – katedra p.w. Chrystusa Króla
 176. Katowice (Panewniki) – bazylika p.w. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP
 177. Lelów – kościół p.w. św. Marcina
 178. Piekary Śl. – bazylika p.w. NMP i św. Bartłomieja Apostoła
 179. Pszów – kościół p.w. Narodzenia NMP
 180. Rybnik – bazylika p.w. św. Antoniego z Padwy
 181. Rychwałd – kościół p.w. św. Mikołaja
 182. Rudy Wielkie – zespół klasztorny pocysterski
 183. Skoczów – wzgórze Kaplicówka z kaplicą p.w. św. Jana Sarkandra
 184. Sosnowiec – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 185. Święta Anna (gm. Przyrów) – kościół p.w. św. Anny
 186. Ustroń – kościół św. Jakuba (ewangelicko-augsburski)
 187. Żywiec – katedra p.w. Narodzenia NMP
 188. woj. świętokrzyskie

 189. Opatów – kolegiata p.w. św. Marcina
 190. Kielce – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 191. Piotrkowice – kościół p.w. Zwiastowania Matki Boskiej
 192. Sulisławice – kościół p.w. Narodzenia NMP
 193. Święty Krzyż – kościół p.w. Świętego Krzyża
 194. Sandomierz – katedra p.w. Narodzenia NMP
 195. Wąchock – kościół p.w. NMP i św. Floriana
 196. woj. warmińsko-mazurskie

 197. Dąbrówno – kościół metodystów
 198. Elbląg – katedra p.w. św. Mikołaja
 199. Ełk – katedra p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
 200. Frombork – bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła
 201. Gietrzwałd – sanktuarium Narodzenia NMP
 202. Lubawa – kościół p.w. Nawiedzenia NMP i św. Anny
 203. Nowe Miasto Lubawskie – bazylika p.w. św. Tomasza Apostoła
 204. Olsztyn – katedra p.w. św. Jakuba Apostoła
 205. Orneta – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
 206. Stoczek Klasztorny (Warmiński) – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP
 207. Święta Lipka – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP
 208. woj. wielkopolskie

 209. Bieniszew – kościół p.w. Narodzenia NMP
 210. Giecz – kościół p.w. NMP Wniebowziętej
 211. Gniezno – archikatedra Prymasowska p.w. Wniebowzięcia NMP
 212. Golina – kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła
 213. Gostyń – Święta Góra – bazylika p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 214. Górka Klasztorna – kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej
 215. Kalisz – katedra p.w. św. Mikołaja
 216. Kalisz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – sanktuarium św. Józefa
 217. Konin – kościół ewangelicko-augsburski p.w. Świętego Ducha
 218. Kościelec – kościół p.w. św. Wojciecha
 219. Kotłów – kościół polskokatolicki p.w. Narodzenia NMP
 220. Ląd – kościół p.w. NMP i św. Mikołaja
 221. Lubiń – kościół p.w. Narodzenia NMP i klasztor benedyktynów
 222. Osieczna – kościół p.w. Świętej Trójcy
 223. Ostrów Lednicki – ruiny kościoła p.w. Marii Panny
 224. Ostrów Wielkopolski – konkatedra p.w. św. Stanisława
 225. Poznań – kościół p.w. św. Antoniego
 226. Poznań – bazylika p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła
 227. Skrzatusz- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 228. Stary Licheń – sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
 229. Trzemeszno – bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP
 230. Żychlin – kościół ewangelicko-reformatorski
 231. woj. zachodniopomorskie

 232. Banie – kościół p.w. św. Marii Magdaleny
 233. Brzesko – kościół p.w. Narodzenia NMP
 234. Bukowo Morskie – kościół polskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 235. Kamień Pomorski – katedra p.w. św. Jana Chrzciciela
 236. Kołobrzeg – konkatedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 237. Koszalin – katedra p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 238. Mierzyn – kościół p.w. MB Bolesnej
 239. Moryń – kościół p.w. Świętego Ducha
 240. Stargard – kościół p.w. NMP Królowej Świata
 241. Szczecin – katedra p.w. św. Jakuba Apostoła

       Świat

 1. Asyż (Włochy) – bazylika p.w. św. Franciszka
 2. Athos (Grecja) – zespół klasztorów prawosławnych
 3. Cluny (Francja) – opactwo benedyktynów
 4. Fatima (Portugalia) – bazylika p.w. Matki Boskiej Różańcowej
 5. Jerozolima (Izrael) – kościół Świętego Grobu
 6. Kolonia (Niemcy) – katedra p.w. św. Piotra i NMP
 7. Mont Saint Michel (Francja) – klasztor benedyktyński
 8. Moskwa (Rosja) – cerkiew Wasyla Błogosławionego
 9. Paryż (Francja) – katedra Notre Dame
 10. Praga (Czechy) – katedra p.w. św. Wita
 11. Rzym (Włochy) – bazylika p.w. św. Piotra
 12. Saint Petersburg (Rosja) – sobór św. Izaaka
 13. Santiago de Compostella (Hiszpania) – bazylika p.w. św. Jakuba
 14. Wenecja (Włochy) – kościół Santa Maria della Salute
 15. Wiedeń (Austria) – katedra p.w. św. Szczepana Męczennika
 16. Wilno (Litwa) – Ostra Brama
Załącznik nr 2 do regulaminu KOP

Wzory poszczególnych stopni KOP

Stopień Wzór
Stopień popularny KOP popularna
Stopień brązowy, srebrny, złoty KOP mała brązowa   KOP mała srebrna   KOP mała złota
Stopień duży srebrny
i duży złoty
KOP duża srebrna   KOP duża złota
Wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia Wielka KOP
Chrześcijański Pielgrzym Świata Chrześcijański Pielgrzym Świata

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 719)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy