Z życia UECT

Jak co roku w dniach 14-15 marca 2015 r. w siedzibie Francuskiej Federacji Rowerowej FFCT w Ivry sur Seine w Paryżu odbyło się z posiedzenie Generalne zarządu UECT. W posiedzeniu uczestniczyli: Pierre Reuze – Prezydent UECT, FFCT Francja; Jean-Paul Lamonnier – Vice Prezydent UECT, FFCT Francja; Stanisław Karuga – Vice Prezydent UECT, PTTK Polska; Alland Challants, FFCT Europ’N; Patrick Godart – sekretarz UECT, FFCT Francja; Taras Pokholyuk – zastępca sekretarza UECT, FSTU Ukraina; Waldemar Wieczorkowski – zastępca sekretarza UECT, PTTK Polska; Nikola Baus – skarbnik UECT, Sekretarz Komisji Sportu i Turystyki FSCL Luxemburg; Eduard Wagner – członek zarządu UECT, FSCL Luxemburg; Jean Luis Versheure – członek zarządu UECVT, prezydent CBFF Belgia; Jose Luis Junquera – członek zarządu UECT, FECT Hiszpania; Alina Clement-Kosoń – komisja rewizyjna UECT, FFCT Francja.

Z różnych względów w posiedzeniu nie uczestniczyli pozostali członkowie zarządu UECT: Jean-Clode Duchateau, FFBC Belgia; Vlodimir Sokolow, FSTU Ukraina; Dominique Lamouller – prezydent FFCT, Francja i José Manuel CAETANO, prezydent FPCUB, Portugalia.

Przedmiotem posiedzenia było przede wszystkim sprawozdanie z działalności UECT w 2014 r., omówienie sprawozdania finansowego za miniony okres, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, uzyskanie absolutorium dla ustępującego zarządu oraz wybór nowego Zarządu UECT na okres 2015–2016.

Dokładnie o godzinie 14.00 Prezydent UECT P. Reuze otworzył Posiedzenie Generalne UECT i przywitał wszystkich obecnych. Następnie przedstawił plan Posiedzenie Generalnego UECT. Przed rozpoczęciem głównej części Posiedzenia Generalnego, Prezydent UECT złożył serdeczne gratulacje przedstawicielowi Polski kol. Waldemarowi Wieczorkowskiemu z okazji 45-lecia Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK „PRZYGODA” w Toruniu. W odpowiedzi zastępca sekretarza UECT Waldemar Wieczorkowski podziękował za gratulacje wręczając Prezydentowi okolicznościowy medal klubu.

Prezydent P. Reuze przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2014. Podziękował wszystkim członkom Zarządu UECT i Federacjom za ich pracę i wspieranie UECT. W 2014 r. Tydzień UECT organizowany był w Murtosie Portugalia. Prezydent bardzo wysoko ocenił organizację imprezy, wyraził słowa uznania dla całego zespołu organizacyjnego.

Omawiając współpracę z Europ’N, prezydent podziękował temu zespołowi za pracę, a szczególnie za działania reklamujące ideę UECT. Następnie Prezydent poruszył sprawę informacji, która to jego zadaniem jest jednym z najważniejszych zagadnień. W 2014 r. ukończono pracę nad edycją broszury informacyjnej o UECT. Broszura ta została przygotowana w języku francuskim i angielskim. Materiały te kolportowane były podczas Europejskiego Tygodnia UECT w Murtosie oraz na szeregu imprez krajowych szczególnie we Francji. Działania te zdaniem Prezydenta przyniosą efekt w następnych latach, kiedy to organizacja nasza stanie się ogólnie znana. Kolejnym etapem prac nad broszurą będzie tłumaczenie jej zawartości na język polski, niemiecki i ukraiński. Prezydent wspomniał, iż podjęto już prace nad tłumaczeniem na język polski i niemiecki. Niestety nadal napotyka się trudności z tłumaczeniem na język ukraiński. Kontynuując sprawy dotyczące informacji, Prezydent powiedział, że publikując informacje, należy używać Logo UECT, a w materiałach internetowych wykorzystywać linki na stronę UECT i pozostałych federacji zrzeszonych w UECT. Ze względu na nieobecność pana Jean-Clode Duchateau pełniącego dotychczas funkcję skarbnika UECT, sprawozdanie finansowe z działalności UECT w 2014 r. przedstawił Prezydent P. Reuze. Na podstawie sprawozdania i raportu Komisji Rewizyjnej zarząd UECT stwierdził, że sprawy finansowe UECT w 2014 r. prowadzone były prawidłowo uzyskując minimalny zysk z działalności. Wygospodarowana kwota przeznaczona zostanie na działalność UECT w roku bieżącym.

W wyniku głosowania zostały przyjęte jednogłośnie wszystkie raporty i sprawozdania przez Posiedzenie Generalne UECT i w ten sposób udzielono absolutorium zarządowi UECT. Następnie przystąpiono do wyboru nowego zarządu UECT. Na stanowisko Prezydenta UECT zaproponowano pana Pierre Reuze. W głosowaniu jednogłośnie Prezydentem UECT na 2015 rok został pan Pierre Reuze. Nowy prezydent zaproponował swych zastępców w osobach Jean-Paul Lamonnier i Stanisław Karuga. Propozycja pana prezydenta została przyjęta przez głosowanie jednogłośnie. Na kolejne stanowiska w wyniku głosowanie zostali wybrani:
Sekretarz UECT: Patric Godart,
Zastępcy Sekretarza: Taras Pakholyuk i Waldemar Wieczorkowski,
Skarbnik: Nicol Baus,
Zastępca Skarbnika: Jean Luis Verscheure, Jean Louis VERSCHEURE URE,
Komunikacja / informacja: Patric Godart,
Przedstawiciel UECT w Europ’N: Allan Challant,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: pani Alina Clement-Kosoń.

Na zakończenie wyborów Prezydent Pierre Reuze pogratulował wszystkim nowo wybranym i życzył dalszej owocnej współpracy na polu krzewienia turystyki rowerowej w Europie. Po wyborze nowego zarządu przystąpiono do omawiania najważniejszych spraw związanych z działalnością UECT tj. Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej w Żółkwi na Ukrainie, Europejski Tydzień Młodych i plan organizowania Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej na lata 2015 do 2020.

Przedstawiciel Ukrainy pan Taras Pakholyuk przedstawił szczegółowo stan zaawansowania prac nad organizacją Tygodnia UECT. Ostatnio organizatorzy odbyli wiele spotkań z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych. Organizatorzy otrzymali zapewnienia o pomocy ze strony samorządu przy organizowaniu i realizowaniu Tygodnia UECT. Nadal nie ma wielu zgłoszeń na imprezę jednak obserwuje się duże zainteresowanie imprezą poprzez szereg zapytań mailowych, odwiedzin strony internetowej Tygodnia. Organizatorzy liczą na uczestnictwo z wielu krajów wschodniej Europy. Przedstawiciel Ukrainy zapewnił o bezpieczeństwie w tym regionie Ukrainy. W podsumowaniu tego punktu obrad Prezydent zaapelował do wszystkich członków Zarządu o podjęcie wszelkich działań, które zwiększą liczbę uczestników imprezy.

V-ce Prezydent UECT pan Jean Paul Lamonnier omówił sprawy związane z organizacją imprezy Europejski Tydzień Młodych. V-ce Prezydent J.P. Lamonnier poinformował, że prace nad przygotowaniem imprezy przebiegają planowo i w maju br. przewidywane jest spotkanie organizatora i monitorów w ośrodku Aubusson.

Plan organizowania Europejskiego Tygodnia UECT w latach następnych jest następujący:
2016 – Auch – Francja,
2017 – Dietricht – Luksemburg,
2018 – Kurozwęki k. Staszowa – Polska.
Chęć organizowania przez Polskę Europejskiego Tygodnia UECT zgłoszona została w ubiegłym roku przez przedstawiciela Polski w UECT. Pomimo innych kandydatur propozycja Polski otrzymała pierwszeństwo pod warunkiem przedstawienia lokalizacji imprezy i złożenia niezbędnie wymaganych dokumentów. Na posiedzeniu przestawiono propozycję zorganizowania Tygodnia UECT w Kurozwękach k. Staszowa, omówiono założenia imprezy i przedstawiono krótką charakterystykę regionu. Zarząd UECT zaakceptował lokalizację i poprosił stronę Polską o przygotowanie niezbędnych materiałów w celu podpisania oficjalnego dokumentu zlecającego organizację Tygodnia UECT w Polsce. W kolejnych latach Europejski Tydzień UECT odbędzie się:
2019 – na razie termin wolny,
2020 – przedstawiciel Hiszpanii zgłosił gotowość organizacji UECT Week.

Tak więc znowu w Polsce gościć będziemy turystów rowerowych z całej Europy. Czasu jest dosyć dużo, ale przygotowania należy podjąć już teraz. Mamy nadzieję, że kolejny raz pokażemy Europie, że w Polsce zorganizować można imprezę rowerową na poziomie europejskim.

Stanisław Karuga, V-ce Prezydent UECT
Waldemar Wieczorkowski, Zastępca Sekretarza UECT

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 8 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 724)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (39)
z życia ktkol (344)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy