Honorowi przodownicy turystyki kolarskiej

BlachyW kolarstwie turystycznym wzorem innych dyscyplin turystyki kwalifikowanej, głównym i z reguły bezpośrednim animatorem życia organizacyjnego w klubie, komisji czy sekcji jest przodownik, a więc w środowisku rowerzystów – przodownik turystyki kolarskiej.

Chociaż pierwszy kurs odbył się w 1953 r., to funkcja przodownika turystyki kolarskiej istnieje de facto od roku 1952, kiedy to pierwsza grupa około stu działaczy uzyskała uprawnienia w drodze mianowania. Listę otwierają: p.t.kol. nr 1 Wacław Górawski (Sopot), nr 2 – Stanisław Kuropatwa (Gdańsk Wrzeszcz), nr 3 – Zdzisław Wołoszyn (Gdańsk Wrzeszcz), nr 4 – Zbigniew Zukowski (Gdynia), nr 5 – Irena Sworowska (Zakopane), nr 6 – Lech Sworowski (Gliwice), nr 7 – Marian Przybyłek (Gliwice), nr 8 – Tadeusz Przewoźnik (Mikołów), nr 9 – Władysław Huza (Gliwice), nr 10 – Tadeusz Kamiński (Bielsko Biała), nr 11 – Edward Pelka (Myszków). Wykaz wyszkolonych do tej pory przodowników t.kol. zamyka Leszek Melsztyński (Przemyśl) mający legitymację nr 7339.

Regulamin przodownika turystyki kolarskiej obowiązujący od dnia 1 stycznia 1991 r. wprowadził w życie tytuł honorowego p.t.kol. i sprecyzował, że jest on „…przyznawany na wniosek KTKol. ZG PTTK przez Krajową Naradę Aktywu Kolarskiego przodownikom o bardzo aktywnej działalności w okresie minimum 20 lat”.

Oznacza to, że honorowym przodownikiem turystyki kolarskiej nie zostaje się za wysługę lat, lecz za nieprzeciętną, nadzwyczajną, sumienną i wszechstronną pracę społeczną na rzecz kolarstwa turystycznego w PTTK. Nie wystarczy stwierdzenie, że komuś minęło 20 lat od uzyskania uprawnień przodownika; ogniwo wnioskujące o nadanie honorowych uprawnień musi wykazać, że kandydat na rzecz turystyki kolarskiej działa nieprzerwanie co najmniej dwa dziesięciolecia, jest przodownikiem niepodlegającym okresowym weryfikacjom, systematycznie i na bieżąco uczestniczy w działalności macierzystego klubu, komisji bądź sekcji, włącza się w działalność innych ogniw turystyki kolarskiej, organizuje rajdy i zloty, zdobywa osobiście oraz propaguje zdobywanie KOT i innych odznak turystyki rowerowej, organizuje wycieczki klubowe, uczestniczy w imprezach centralnych, regularnie opłaca składki członkowskie PTTK, jest członkiem zarządu klubu bądź władz komisji.

Wnioski w sprawie nadania uprawnień honorowego p.t.kol. sprawdza pod względem merytorycznym Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, ale uchwałę w tej sprawie może podjąć jedynie Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego.

10 czerwca 1993 r. uchwałą XII Krajowej Narady Aktywu Kolarskiego obradującej na mecie XXXIII Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w m. Charzykowy k. Chojnic po raz pierwszy nadano tytuły honorowego przodownika turystyki kolarskiej. Otrzymało je wówczas 51 najbardziej aktywnych w działalności społecznej przodowników turystyki kolarskiej PTTK. Tytuły honorowych p.t.kol. były nadawane także w latach późniejszych, uchwałami KNAK w 1997, 2002, 2005 r. oraz w 2010 r.

Z godnością „honorowy p.t.kol.” nie wiąże się zbyt wiele przywilejów. Honorowi p.t.kol. posiadają legitymacje koloru różowego, odznakę przodownicką z dodatkowym otokiem mającym napis „HONOROWY”, nie podlegają okresowym weryfikacjom, zwolnieni są z części opłat wpisowego na ogólnopolskie zloty p.t.kol. i CZTK. Listę honorowych p.t.kol. mianowanych w latach 1993-2010 publikujemy w załączonej tabeli.

XVII KNAK, w trakcie którego kolejna grupa najaktywniejszych działaczy turystyki kolarskiej uzyska zaszczytne miano honorowych p.t.kol., obradować będzie zimą 2013/2014 r. po XVIII Walnym Zjeździe PTTK (zwołanym na 14-15 września 2013 r. roku w Warszawie).

Marian KOTarski

wykaz honorowych ptkol. (.pdf)

2 komentarze »

 1. zofia napisał(a):

  30 maja 2013 @ 08:44

  Witam.

  Bardzo dobry i wyjaśniający artykuł, myślę że również ukaże się podobny w sprawie ” przodownika nie podlegającego dalszej weryfikacji ”
  Jedna sprawa mnie interesuję , dlaczego otrzymałam legitymację Honorowego Przodownika w kolorze białym a nie różowym, pytałam odpowiednie osoby i nie umiały mi na to odpowiedzieć, twierdziły że nie ma to znaczenia, a jednak ma.
  Informator Nr. 274 kwiecień 1999 podaje wykaz zweryfikowanych przodowników i kolory Legitymacji Przodowników i co mam z tym zrobić ?

  Z turystycznym pozdrowieniem……….

 2. kot napisał(a):

  12 marca 2015 @ 21:57

  Konieczna jest drobna korekta powyższego artykułu w celu usunięcia fragmentu zdania o zwolnieniu z obowiązku uiszczania wpisowego na CZTK i Ogólnopolskie zloty przodownickie honorowych p.t.kol. To zwolnienie obejmuje jedynie Honorowych Członków PTTK będących jednocześnie przodownikami turystyki kolarskiej. Przekłamanie nastąpiło, jak sądzę, w toku przepisywania rękopisu, a później przetwarzania maszynopisu na tekst komputerowy. Przepraszam, że nie zwróciłem na to uwagi. Przy okazji przypomnę, że po raz pierwszy w historii z obowiązku ponoszenia kosztów wpisowego zwolniono Członków Honorowych PTTK mających uprawnienia p.t.kol. w 1990 r. decyzją komandora XXXIX CZTK w Częstochowie Aniołowie. W następnych latach do tej propozycji dostosowali się kolejni organizatorzy centralnych zlotów kolarskich, temat podjęli także organizatorzy Ogólnopolskich zlotów p.t.kol. i tak już zostało. Precedens stał się tradycją. Warto pamiętać, że każdorazowo o wysokości wpisowego i innych opłat na zlotach, a także o zwolnieniu niektórych uczestników z opłat bądź o zmniejszeniu ich wysokości decydują organizatorzy danej imprezy.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 8 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 724)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (39)
z życia ktkol (344)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy