Wytyczne w sprawie statystyki odznak turystyki kolarskiej PTTK

Zgodnie z postanowieniami regulaminów odznak turystyki kolarskiej PTTK poszczególne ogniwa weryfikacyjne stopnia podstawowego, regionalnego i głównego uprawnione są do przyznawania następujących stopni odznak:

  1. szczebel podstawowy (oddziałowy): referaty weryfikacyjne oddziałowych komisji turystyki kolarskiej i klubów turystyki kolarskiej działających na prawach OKTKol. uprawnione są do weryfikowania książeczek i przyznawania małych stopni (brązowe, srebrne, złote) KOT;
  2. szczebel regionalny (wojewódzki): referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej działające przy jednostkach regionalnych PTTK, a więc przy regionalnych radach, zespołach bądź porozumieniach prezesów Oddziałów uprawnione są do przyznawania małych KOT, dużych brązowych i dużych srebrnych KOT, brązowych odznak Szlakami zamków w Polsce, odznaki rajdu Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411;
  3. szczebel centralny (CRW KTKol. ZG PTTK i jego filie): centralny referat weryfikacyjny odznak turystyki kolarskiej i jego filie uprawnione są do nadawania KOT w stopniu dużym złotym i za wytrwałość, srebrnych i złotych odznak Szlakami zamków w Polsce, odznak dużego i małego rajdu kolarskiego dookoła Polski, odznaki rajdu Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411 oraz ogólnopolskiej odznaki Wiślana Trasa Rowerowa. Referenci filialni zobowiązani są na bieżąco (a nie rzadziej niż 3-krotnie w ciągu roku, mianowicie w okresie odbywania się ogólnopolskiego zlotu p.t.kol., centralnego zlotu turystów kolarzy i tuż przed Nowym Rokiem) przekazywać kierownikowi CRW KOT dane personalno-adresowe (imię, nazwisko, adres) zdobywców poszczególnych odznak celem uzyskania informacji o numerze wpisu do Księgi Weryfikacyjnej;
  4. imiennie wyznaczeni referenci okręgowi uprawnieni są do weryfikowania KOP stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty (Referat nr 3 w Bydgoszczy, nr 7 w Gdańsku, nr 8 w Siedlcach, nr 9 w Toruniu), nadto także stopni: duży srebrny i duży złoty (Referat nr 2 w Szczecinie, nr 6 w Nysie) oraz wszystkich stopni (Referat nr 5 w Katowicach i Kardynalny Referat Weryfikacyjny). Referenci okręgowi KOP są zobowiązani na bieżąco (a nie rzadziej niż 3-krotnie w ciągu roku, mianowicie w okresie odbywania się ogólnopolskiego zlotu p.t.kol., centralnego zlotu turystów kolarzy i tuż przed Nowym Rokiem) przekazywać do Kardynalnego referatu KOP dane personalno-adresowe (imię, nazwisko, adres) zdobywców poszczególnych odznak celem uzyskania informacji o numerze wpisu do ewidencji kardynalnej.

W celu ujednolicenia sprawozdawczości statystycznej w turystyce kolarskiej PTTK postanawia się, co następuje:

  1. Kierownicy oddziałowych referatów weryfikacyjnych KOT oraz referenci okręgowi KOP informację o ilości i rodzaju zweryfikowanych odznak KOT i KOP przekazują prezesowi oddziału PTTK – w terminie do 10 stycznia za rok poprzedni;
  2. Referenci regionalni i filialni KOT oraz referenci okręgowi KOP i kierownik Kardynalnego Referatu KOP informację o ilości i rodzaju zweryfikowanych odznak przekazują kierownikowi jednostki regionalnej PTTK na terenie swego działania – w terminie do 10 stycznia za rok poprzedni;
  3. Kierownik centralnego referatu weryfikacyjnego KOT informację o ilości zweryfikowanych przez CRW odznak przekazuje w terminie do 20 stycznia za rok poprzedni do biura ZG PTTK.

Warszawa, dn. 17 grudnia 2012 r.

Wiceprzewodniczący KTKol. ZG PTTK
Marian Kotarski

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 19 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

lipiec 2024/ czerwiec 2024/ maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (33)
komunikaty (1 730)
odznaki (23)
przodownicy (17)
regulaminy (64)
szlaki (39)
z życia ktkol (347)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy