Nowy regulamin Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

W dniu 28 kwietnia 2012 r. Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 326/XVII/2012 przyjął znowelizowany tekst regulaminu Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej. Poniżej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki.

Regulamin Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

§ 1

Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w porozumieniu z podkomisją Episkopatu Polski ds. Kultury Zdrowotnej i Sportu ustala Kolarską Odznakę Pielgrzymią (zwaną dalej KOP). Celem odznaki jest popularyzacja obiektów kultu religii chrześcijańskich na ziemiach polskich, a także poza granicami Polski.

§ 2

 1. Zdobywanie KOP polega na zwiedzaniu w czasie wycieczek kolarskich określonej ilości obiektów sakralnych kultu chrześcijańskiego.
 2. Obiektem sakralnym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: klasztor, kościół, cerkiew, kaplica cmentarna, także budowla kościelna nieczynna z powodu braku wiernych lub zmiany jej przeznaczenia (np. magazyn, skład zboża, muzeum) lub pozostawiona jako trwała ruina.
 3. Jeśli w skład zespołu sakralnego wchodzi kilka kościołów lub kaplic (np. Jasna Góra: Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Bazylika pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu), zalicza się je jako samodzielne obiekty.
 4. Obiektem zwiedzania na KOP nie są kapliczki i krzyże przydrożne.
 5. Wykaz obiektów obowiązkowych krajowych i zagranicznych zawiera załącznik nr 1.

§ 3

KOP posiada osiem stopni, które należy zdobywać kolejno poczynając od popularnego spełniając warunki zawarte w tabeli:

Stopień Obiekty obowiązkowe Obiekty dowolne Razem
Popularny 25 25
Brązowy 5 45 50
Srebrny 15 135 150
Złoty 25 175 200
Duży srebrny 25 225 250
Duży złoty 25 275 300
Wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia 27 (w tym 2 spoza Polski) 373 400
Chrześcijański Pielgrzym Świata 28 (w tym 3 spoza Polski) 522 550

§ 4

 1. Poznane obiekty odnotowuje się w „Książeczce wycieczek kolarskich” lub „Książeczce KOP” potwierdzając pobyt pieczęcią świątyni, a gdy jest to niemożliwe – pieczątką pobliskiej instytucji świeckiej (urząd gminy, biblioteka, sklep, sołtys, komisariat itp.). Dopuszcza się dowolne, w tym elektroniczne, prowadzenie kronik z potwierdzeniami w postaci zdjęć turysty na tle zwiedzanych obiektów sakralnych.
 2. Odnotowując poznany obiekt należy podać pełną jego nazwę łącznie z patronem, datę zwiedzania, miejscowość i województwo, w którym obiekt się znajduje.
 3. Każdy obiekt może być zaliczony tylko raz na KOP.
 4. Obiekty obowiązkowe należy podkreślić w książeczce kolorem czerwonym.

§ 5

KOP może zdobywać każdy turysta.

§ 6

Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 7

Weryfikacji potwierdzeń i przyznania KOP dokonują z upoważnienia Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK kardynalny referat weryfikacyjny oraz okręgowe referaty weryfikacyjne.

§ 8

Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 9

Potwierdzenia zwiedzenia obiektów kultu religijnego dokonywane przez przodowników turystyki kolarskiej nie są honorowane.

§ 10

 1. Wzory poszczególnych stopni odznaki zawiera załącznik nr 2.
 2. Odznaki są odpłatne.

§ 11

 1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną do przesyłki należy dołączyć znaczki o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
 2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
 3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOP.

Załącznik nr 1 do regulaminu KOP

Sakralne obiekty obowiązkowe KOP

  woj. dolnośląskie

 1. Bardo – kościół p.w. Nawiedzenia NMP oo. redemptorystów
 2. Bierutowice – ewangelicko-augsburski kościół „Wang”
 3. Grodowiec (d. Wysoka Cerekiew) – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
 4. Henryków – klasztor oo. cystersów
 5. Jelenia Góra – kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 6. Jelenia Góra – kościół p.w. Św. Krzyża (protestancki, tzw. Kościół Łaski)
 7. Jerzmanki – kościół p.w. Św. Franciszka z Asyżu
 8. Krzeszów – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP oo. cystersów
 9. Legnica – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
 10. Legnica – katedra p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
 11. Lubiąż – kościół p.w. Św. Jana Ewangelisty i klasztor pocysterski
 12. Międzygórze – sanktuarium na Górze Igliczej
 13. Pstrążna – kościół ewangelicko-reformowany
 14. Raciborowice – kościół p.w. Św. Michała Archanioła
 15. Stronia – kościół rotunda, p.w. Narodzenia NMP
 16. Świdnica – ewangelicko-augsburski kościół Pokoju
 17. Świdnica – katedra Św. Stanisława B. i M. i Św. Wacława Męcz.
 18. Świerzawa – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
 19. Trzebnica – kościół p.w. NMP i Św. Bartłomieja
 20. Wambierzyce – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP oo. jezuitów
 21. Wrocław – archikatedra p.w. Św. Jana Chrzciciela
 22. Wrocław – kościół p.w. Św. Maksymiliana Kolbe
 23. Wrocław – kościół garnizonowy p.w. Św. Elżbiety
 24. Wrocław – kościół p.w. Św. Wincentego
 25. woj. kujawsko-pomorskie

 26. Bydgoszcz – katedra p.w. Św. Marcina i Mikołaja
 27. Kruszwica – bazylika p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
 28. Obory – kościół p.w. Nawiedzenia MB oo. karmelitów
 29. Rywałd Królewski – kościół p.w. Św. Sebastiana oo. kapucynów
 30. Skępe – kościół p.w. Zwiastowania NMP
 31. Strzelno – bazylika p.w. Św. Trójcy i Rotunda Św. Prokopa
 32. Toruń – bazylika katedralna p.w. Św. Janów
 33. Wąbrzeźno – kościół p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 34. Włocławek – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP

  woj. lubelskie
 35. Chełm – Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
 36. Chodel – kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP
 37. Jabłeczna – klasztor męski (prawosławny) Św. Onufrego
 38. Janów Lubelski – sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej
 39. Kodeń – bazylika p.w. Św. Anny i klasztor
 40. Leśna Podlaska – kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła oraz Narodzenia NMP
 41. Lublin – katedra p.w. Św. Jana
 42. Lublin – kościół p.w. Świętej Rodziny
 43. Piotrawin n. Wisłą – kościół p.w. Św. Tomasza Apostoła i Św. Stanisława
 44. Pratulin – sanktuarium Męczenników Podlaskich
 45. Radecznica – kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego oo. bernardynów
 46. Tomaszów Lubelski – cerkiew Św. Mikołaja
 47. Wąwolnica – kościół p.w. Św. Wojciecha BM
 48. Włodawa – cerkiew Narodzenia NMP
 49. Wola Gułowska – kościół p.w. Nawiedzenia NMP oo. karmelitów
 50. Zamość – katedra p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła
 51. Zamość – kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski

  woj. lubuskie
 52. Gorzów Wlkp.- katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 53. Gorzów Wlkp. – kościół p.w. Pierwszych Męczenników Polski
 54. Gościkowo (Paradyż) – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Marcina
 55. Rokitno Wlkp. – kościół p.w. MB Królowej Polski
 56. Wschowa – kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca oo. franciszkanów
 57. Zielona Góra – kościół (ewangelicko-augsburski) Jezusowy
 58. Zielona Góra – konkaterda p.w. Św. Jadwigi

  woj. łódzkie
 59. Gidle – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP oo. dominikanów
 60. Łowicz – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 61. Łódź – katedra p.w. Św. Stanisława Kostki
 62. Paradyż (d. Wielka Wola) – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
 63. Rawa Mazowiecka – kościół ewangelicko-augsburski Św. Ducha, ul. Warszawska
 64. Strońsko – kościół p.w. Św. Urszuli
 65. Studzianna – bazylika p.w. Św. Filipa Neri i Św. Jana Chrzciciela kk. filipinów
 66. Sulejów Podklasztorze – kościół p.w. NMP i Św. Tomasza oo. cystersów
 67. Tum – kolegiata p.w. NMP i Św. Aleksego
 68. Wieluń – bazylika p.w. Bożego Ciała

  woj. małopolskie
 69. Blechnarka – cerkiew Św. Kosmy i Damiana
 70. Bodaki – cerkiew Św. Dymitra
 71. Ciężkowice – kościół p.w. Św. Andrzeja
 72. Czerna – klasztor oo. karmelitów bosych
 73. Hańczowa – cerkiew Opieki Matki Boskiej
 74. Kalwaria Zebrzydowska – klasztor oo. benedyktynów
 75. Jaszczurówka – kaplica ss. urszulanek
 76. Kraków – bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP Królowej Polski (Kościół Mariacki),
 77. Kraków (Bielany) – klasztor oo. kamedułów
 78. Kraków (Łagiewniki) – sanktuarium Miłosierdzia Bożego
 79. Kraków – Katedra Wawelska
 80. Kraków (Nowa Huta) – bazylika p.w. Św. Krzyża w Mogile
 81. Lipnica Murowana – kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła
 82. Ludźmierz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 83. Odporyszów – kościół p.w. Oczyszczenia NMP
 84. Płoki – kościół p.w. Narodzenia NMP
 85. Skawina Ogrody – kościół p.w. Miłosierdzia Bożego
 86. Staniątki – kościół p.w. Św. Wojciecha ss. benedyktynek
 87. Stary Sącz – kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej ss. klarysek
 88. Maruszyna – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
 89. Tarnów – bazylika katedralna p.w. Narodzenia NMP
 90. Tyniec – kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła oo. benedyktynów
 91. Wadowice – kościół p.w. Ofiarowania NMP
 92. Wadowice – kościół p.w. Św. Piotra Apostoła
 93. Zakopane – sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

  woj. mazowieckie
 94. Błotnica Stara – kościół p.w. Narodzenia NMP
 95. Felicjanów – klasztor ss. mariawitek
 96. Góra Kalwaria – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 97. Lewiczyn – kościół p.w. Św. Wojciecha
 98. Niepokalanów – bazylika p.w. NMP Niepokalanej oo. franciszkanów
 99. Opactwo Sieciechów – kościół p.w. Wniebowzięcia MB i Dziesięciu Tysięcy Męczenników oo. benedyktów
 100. Płock – katedra i klasztor oo. mariawitów
 101. Płock – bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP
 102. Przasnysz – kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła i Św. Anny oo. pasjonatów
 103. Pułtusk – kościół p.w. Św. Krzyża
 104. Radom – katedra p.w. Opieki NMP
 105. Rostkowo – kościół p.w. Św. Stanisława Kostki
 106. Stary Szelków – kościół p.w. Św. Rozalii
 107. Siedlce – kościół katedralny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 108. Warszawa – bazylika archikatedralna p.w. Św. Jana Chrzciciela
 109. Warszawa – katedra p.w. Św. Floriana
 110. Warszawa – katedra Polowa Wojska Polskiego p.w. NMP Królowej Polski
 111. Warszawa – kościół p.w. Św. Stanisława Kostki
 112. Warszawa – kościół p.w. Św. Krzyża
 113. Węgrów – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Ap. Piotra i Pawła
 114. Wysokie Koło – kościół p.w. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
 115. Zakroczym – kościół zakonny oo. kapucynów

  woj. opolskie
 116. Dobrzeń Wielki – kościół p.w. Św. Rocha
 117. Góra Świętej Anny – bazylika p.w. Św. Anny Samotrzeciej
 118. Jemielnica – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 119. Kamień Śląski – sanktuarium Św. Jacka
 120. Opole – katedra p.w. Św. Krzyża
 121. Pilszcz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 122. Nysa – kościół p.w. Św. Jakuba i Św. Agnieszki

  woj. podlaskie
 123. Białystok – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 124. Białystok – prawosławna katedra p.w. Św. Mikołaja
 125. Bielsk Podlaski – kościół p.w. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja b.m.
 126. Ciechanowiec – cerkiew Wniebowzięcia Pańskiego
 127. Drohiczyn – klasztor ss. benedyktynek
 128. Drohiczyn – katedra p.w. Trójcy Przenajświętszej
 129. Grabarka – cerkiew Przemienienia Pańskiego
 130. Łomża – katedra p.w. Św. Michała Archanioła
 131. Niewodnica Kościelna – kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego
 132. Puchły – cerkiew Opieki Matki Boskiej
 133. Sejny – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP
 134. Studzieniczna – kaplica na wyspie przy kościele p.w. MB Szkaplerznej

  woj. podkarpackie
 135. Domaradz – kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy
 136. Dukla – kościół p.w. bł. Jana z Dukli
 137. Hyżne – kościół p.w. Narodzenia NMP
 138. Jarosław – bazylika p.w. MB Bolesnej oo. dominikanów
 139. Jasień – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 140. Jodłowa – kościół p.w. Św. Stanisława BM
 141. Kalwaria Pacławska – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. oo. franciszkanów
 142. Komańcza – cerkiew Opieki Matki Boskiej
 143. Krosno – kościół p.w. Św. Piotra i Jana z Dukli
 144. Leżajsk – bazylika p.w. Św. Trójcy
 145. Lubaczów – prokatedra lubaczowska p.w. Błogosławionego Jakuba Strzemię
 146. Przemyśl – cerkiew Zaśnięcia NMP
 147. Przemyśl – katedra p.w. Św. Jana Chrzciciela
 148. Rzeszów – katedra p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 149. Stary Borek – kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła oo. dominikanów
 150. Szczawne – cerkiew Zaśnięcia NMP

  woj. pomorskie
 151. Gdańsk – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (Bazylika Mariacka)
 152. Gdańsk – kościół p.w. Św. Brygidy
 153. Gdańsk (Oliwa) – katedra p.w. Trójcy Świętej
 154. Kwidzyn – konkatedra p.w. Św. Jana Ewangelisty
 155. Pelplin – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 156. Słupsk – kościół p.w. Św. Jacka
 157. Żarnowiec – kościół p.w. Zwiastowania Pańskiego ss. benedyktynek

  woj. śląskie
 158. Bielsko-Biała – kościół Wolnych Chrześcijan
 159. Bielsko-Biała – katedra p.w. Św. Mikołaja
 160. Cieszyn – kościół (ewangelicko-augsburski) Jezusowy
 161. Dąbrowa Górnicza – kościół p.w. Św. Antoniego z Padwy
 162. Częstochowa – bazylika Jasnogórska p.w. Wniebowzięcia NMP oo. paulinów
 163. Częstochowa – bazylika archikatedralna p.w. Świętej Rodziny
 164. Gliwice – katedra p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
 165. Katowice – katedra p.w. Chrystusa Króla
 166. Katowice (Panewniki) – bazylika p.w. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP
 167. Lelów – kościół p.w. Św. Marcina
 168. Piekary Śl. – bazylika p.w. NMP i Św. Bartłomieja Apostoła
 169. Pszów (Wodzisław Śl.) – kościół p.w. Narodzenia NMP
 170. Rybnik – bazylika p.w. Św. Antoniego z Padwy
 171. Rychwałd – kościół p.w. Św. Mikołaja
 172. Rudy Wielkie – zespół klasztorny pocysterski
 173. Skoczów – wzgórze Kaplicówka z kaplicą p.w. Św. Jana Sarkandra
 174. Sosnowiec – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 175. Święta Anna (gm. Przyrów) – kościół p.w. Św. Anny ss. dominikanek
 176. Ustroń – kościół (ewangelicko-augsburski) Św. Jakuba
 177. Żywiec – katedra p.w. Narodzenia NMP

  woj. świętokrzyskie
 178. Opatów – kolegiata p.w. Św. Marcina
 179. Kielce – katedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 180. Piotrkowice – kościół p.w. Zwiastowania Matki Boskiej
 181. Sulisławice – kościół p.w. Narodzenia NMP oo. zmartwychwstańców
 182. Święty Krzyż – kościół p.w. Św. Krzyża oo. misjonarzy oblatów
 183. Sandomierz – katedra p.w. Narodzenia NMP
 184. Wąchock – kościół p.w. NMP i Św. Floriana oo. cystersów

  woj. warmińsko-mazurskie
 185. Dąbrówno – kościół metodystów
 186. Elbląg – katedra p.w. Św. Mikołaja
 187. Ełk – katedra p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
 188. Frombork – bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Andrzeja Apostoła
 189. Gietrzwałd – sanktuarium Narodzenia NMP
 190. Lubawa – kościół farny p.w. Nawiedzenia NMP i Św. Anny
 191. Nowe Miasto Lubawskie – bazylika p.w. Św. Tomasza Apostoła
 192. Olsztyn – katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła
 193. Orneta – kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
 194. Stoczek Klasztorny (Warmiński) – bazylika p.w. Nawiedzenia NMP, Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju oo. marianów
 195. Święta Lipka – kościół p.w. Nawiedzenia NMP oo. jezuitów

  woj. wielkopolskie
 196. Bieniszew – kościół p.w. Narodzenia NMP oo. kamedułów
 197. Giecz – kościół p.w. NMP Wniebowziętej
 198. Gniezno – archikatedra Prymasowska p.w. Wniebowzięcia NMP
 199. Golina – kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła
 200. Gostyń – Święta Góra – bazylika p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP kk. filipinów
 201. Górka Klasztorna – kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej
 202. Kalisz – katedra p.w. Św. Mikołaja
 203. Kalisz – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – sanktuarium Św. Józefa
 204. Konin – kościół ewangelicko-augsburski
 205. Kościelec – kościół p.w. Św. Wojciecha
 206. Kotłów – kościół polskokatolicki p.w. Narodzenia NMP
 207. Ląd – kościół p.w. NMP i Św. Mikołaja oo. salezjanów
 208. Lubiń – klasztor oo. benedyktynów
 209. Osieczna – kościół p.w. Św. Trójcy
 210. Ostrów Lednicki – ruiny kościoła p.w. Marii Panny
 211. Ostrów Wielkopolski – konkatedra p.w. Św. Stanisława
 212. Poznań – kościół p.w. Św. Antoniego oo. franciszkanów
 213. Poznań – bazylika p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
 214. Skrzatusz- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 215. Stary Licheń – sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
 216. Trzemeszno – bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP
 217. Żychlin – kościół ewangelicko-reformatorski

  woj. zachodniopomorskie
 218. Banie – kościół p.w. Św. Marii Magdaleny
 219. Brzesko – kościół p.w. Narodzenia NMP
 220. Bukowo Morskie – kościół polskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 221. Kamień Pomorski – katedra p.w. Św. Ottona
 222. Kołobrzeg – konkatedra p.w. Wniebowzięcia NMP
 223. Koszalin – katedra p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 224. Mierzyn – kościół p.w. MB Bolesnej
 225. Moryń – kościół p.w. Św. Ducha
 226. Stargard – kościół farny p.w. NMP Królowej Świata
 227. Szczecin – katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła

       Świat

 1. Jerozolima (Izrael) – kościół Świętego Grobu
 2. Rzym (Włochy) – bazylika p.w. Św. Piotra
 3. Athos (Grecja) – zespół klasztorów prawosławnych
 4. Paryż (Francja) – katedra Notre Dame
 5. Kolonia (Niemcy) – katedra p.w. Św. Piotra i NMP
 6. Wilno (Litwa) – Ostra Brama
 7. Moskwa (Rosja) – cerkiew Wasyla Błogosławionego
 8. Mont Saint Michel (Francja) – klasztor benedyktyński
 9. Fatima (Portugalia) – bazylika p.w. Matki Boskiej Różańcowej
 10. Asyż (Włochy) – bazylika p.w. Św. Franciszka
 11. Saint Petersburg (Rosja) – sobór Św. Izaaka
 12. Wiedeń (Austria) – katedra p.w. Św. Szczepana Męczennika
 13. Cluny (Francja) – opactwo benedyktynów
 14. Praga (Czechy) – katedra p.w. Św. Wita
 15. Wenecja (Włochy) – kościół Santa Maria della Salute
 16. Santiago de Compostella (Hiszpania) – bazylika p.w. Św. Jakuba
Załącznik nr 2 do regulaminu KOP

Wzory poszczególnych stopni KOP

Stopień Wzór
Stopień popularny KOP popularna
Stopień brązowy, srebrny, złoty KOP mała brązowa   KOP mała srebrna   KOP mała złota
Stopień duży srebrny
i duży złoty
KOP duża srebrna   KOP duża złota
Wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia Wielka KOP
Chrześcijański Pielgrzym Świata Chrześcijański Pielgrzym Świata

31 komentarzy »

 1. Tomek napisał(a):

  22 października 2012 @ 15:52

  Witam,

  mam zewryfikowaną książeczkę – stopień popularny, chciałem się dowiedzieć gdzie można taką odznakę nabyć (w sklepie pttk niestety brak)
  Pozdrawiam
  Tomek

 2. krzysiek napisał(a):

  23 października 2012 @ 06:36

  Przewiń stronę do góry i poszukaj z prawej „Tu kupisz”. Tam jest adres oddziału w Gliwicach.

 3. Wojtas napisał(a):

  23 października 2012 @ 20:11

  Witam! Chcę zapytać, czy dopuszczalne jest potwierdzenie kościoła parafialnego i jednocześnie kaplic dojazdowych jedną pieczątką uzyskaną w kancelarii parafialnej (jedna pieczątka zalicza kościół parafialny i np. jedną lub dwie kaplice dojazdowe). Zdarza się czasami, że uzyska się pieczątkę zaliczającą kościół, a w sąsiedniej miejscowości mija się kaplicę dojazdową. Dosyć niemądrze wygląda też stawianie np. trzech takich samych pieczątek obok siebie tylko dlatego, że są na terenie parafii trzy obiekty sakralne. Bardzo proszę o odpowiedź i życzę udanego końca sezonu! Pozdrawiam!

 4. Michał napisał(a):

  24 października 2012 @ 18:47

  Jedna pieczątka – jeden kościół w tej samej miejscowości. W żadnym wypadku nie można potwierdzać jedną pieczątką trzech obiektów sakralnych. Ewentualnie kościół filialny w tej samej miejscowości. Każdy obiekt sakralny ma swego PATRONA, kaplica również. A jeśli nie ma patrona, to nie można potwierdzać.

 5. Wojtas napisał(a):

  24 października 2012 @ 21:13

  Rozumiem. Czyli jeśli np. w Tyliczu k. Krynicy Zdrój są trzy kościoły – rozumiem, że do zaliczenia wszystkich trzech obiektów wystarczy jedna pieczątka uzyskana w kancerarii… Dziękuję za odpowiedź!

 6. Krzysiek Kokoszka napisał(a):

  1 listopada 2012 @ 23:34

  Liberalizm w życiu codziennym nie zawsze się sprawdza… W turystyce jednak jak najbardziej tak. Muszę przyznać, że wszystkie nowelizacje regulaminów odznak kolarskich w tym roku były odważne i udane, a czasem wręcz rewolucyjne. Aż chce się jeździć! Zawsze można spekulować na temat takich, czy innych obiektów. Najważniejsze jednak, że nie ma już w podstawowych odznakach kolarskich limitów wiekowych (KOP, KOT, zamki), jest wiele nowych obiektów i można je potwierdzać zdjęciami. Brawo dla układających te regulaminy za wyjście na przeciw turyście! Oby tak jeszcze „znormalniał” regulamin OTP, Turysta Przyrodnik, OPNŚ (piękne odznaki; po co te limity wiekowe od 7 lat i ograniczenia czasowe???). Pozdrowienia dla wszystkich układających regulaminy i prowadzących tę stronkę! Oby jak najwięcej tego typu zmian.

 7. Krzysiek Kokoszka napisał(a):

  6 listopada 2012 @ 23:52

  I jeszcze jeden wątek. Co w przypadku, gdy mam juz na niższe stopnie odwiedzone i potwierdzone w przeszłości np. bazylikę w Panewnikach, św. Jakuba w Nysie, Katedrę Wawelską i jeszcze kilka innych obiektów jako obiekty nieobowiązkowe, a obecnie są one obowiązkowe? Rozumiem, że ma w tym miejscu zastosowanie punkt regulaminu o niepowtarzaniu obiektów i nie ma w takim przypadku skorzystania z możliwości zdobycia tych obiektów jako „czerwonych”?

 8. Babek napisał(a):

  15 grudnia 2012 @ 14:21

  Wręcz przeciwnie. Zaznaczasz te obiekty jako obowiązkowe i przy weryfikacji wyższych stopni jako takie właśnie Ci się liczą. Przy weryfikacji niższych stopni są one traktowane jako nieobowiązkowe niejako przejściowo.

 9. RAST napisał(a):

  24 czerwca 2014 @ 19:16

  Zebrałem 25 obiektów na odznakę popularną, w tym były 2 obiekty obowiązkowe na inne stopnie. Czy zbierając punkty na odznakę brązową muszę zebrać dalszych 5 obiektów obowiązkowych, czy też będą zaliczone te 2 z odznaki popularnej? Podobnie może być sytuacja na inne stopnie.

 10. Babek napisał(a):

  15 lipca 2014 @ 22:34

  Do stopnia brązowego wystarczą Ci kolejne 3 obiekty obowiązkowe.

 11. Jacek napisał(a):

  10 stycznia 2015 @ 21:08

  Kochani! Proszę mi zdradzić gdzie mogę dostać książeczkę pielgrzyma. W Poznaniu na Starym Rynku nie mają i nie wiedzą kiedy będą mieli, i czy jeszcze kiedykolwiek będą mieli. Ta zabawa trwa już 2 lata.

 12. Krzysiek napisał(a):

  11 stycznia 2015 @ 10:16

  Może w Radomiu w firmie SKAUT.PL? Adres znajduje się z prawej strony w dziale „Tu kupisz”. Ewentualnie w sklepie PTTK (http://sklep-pttk.pl/), dział „Książeczki”.

 13. KrzysieK napisał(a):

  14 stycznia 2015 @ 09:24

  Witam,
  Z regulaminu nie bardzo mogę wyczytać, czy jest określony czas na zdobycie konkretnej odznaki tzn. np. małą brązową można zdobyć przez jeden sezon, czy ten czas jest może nieokreślony? I druga wątpliwość, czy za jednym „zamachem” (w jednym sezonie) można zdobyć dwie odznaki np. małą popularną i brązową? – zachowując oczywiście liczbę odwiedzonych obiektów.

  dzięki,
  Pozdrawiam

 14. Benek napisał(a):

  9 lutego 2015 @ 12:54

  Dla Jacka: Książeczki zrobiłem dla naszego klubu, jeżeli chcesz będę miał na zlocie „Koziołki” w Poznaniu, lub podaj adres lub telefon to prześlę.
  Dla Krzyśka: Nie ma czasu ograniczenia zbierania potwierdzeń.
  W jednym sezonie jeżeli dużo jeździsz /rowerem/ możesz zdobyć więcej stopni odznaki.
  Obiekty obowiązkowe liczone są oddzielnie i nadwyżki zaliczane są na stopień wyższy.
  Pozdrawiam.

 15. Paweł napisał(a):

  27 lutego 2015 @ 12:20

  Witam, mam pytanie czy małe dziecko jeżdżące ze mną w foteliku na rowerze też może zbierać potwierdzenia.
  Pozdrawiam

 16. Babek napisał(a):

  22 listopada 2015 @ 01:25

  Paweł – to samo pytanie zadałem w temacie KOT i uzyskałem odpowiedź, że nie może.

 17. Babek napisał(a):

  22 listopada 2015 @ 01:35

  Jacek – książeczki dostaniesz tu http://sklep-pttk.pl/pl/p/Ksiazeczka-Kolarska-Odznaka-Pielgrzymia/385 jak też na allegro. Możesz też zbierać do zwykłej książeczki KOT, bądź jakiejkolwiek na zasadzie kroniki.

 18. Mac napisał(a):

  24 stycznia 2016 @ 22:32

  W książeczce wedle wzorca przywołanego powyżej brakuje miejsca na obie pieczątki („płaską” i „okrągłą”) z danego obiektu. Wiem, że wystarcza jedna, ale jednak wielu stara się zebrać jedną i drugą.

  Tak poza tym, to zróbcie wreszcie porządek z Kwidzynem, bo to wstyd, żeby przez tyle figurował przyporządkowany do woj. warmińsko-mazurskiego.

 19. leszek napisał(a):

  9 lutego 2016 @ 16:37

  Zainteresowałem się zdobyciem tej odznaki. Z poprzednich lat mojego wędrowania mam w różnych książeczkach pieczątki kościołów i obiektów sakralnych. Czy można je zaliczyć do tej odznaki po przesłaniu do weryfikacji danej książeczki KOT?

 20. Krzysiek napisał(a):

  13 lutego 2016 @ 13:44

  Na podstawie zebranych od 15.06.1991 r. pieczątek kościołów i obiektów sakralnych można zweryfikować KOP pod warunkiem sporządzenia wykazu obiektów zawierającego:
  – datę zwiedzania,
  – nazwę obiektu, patrona, adres,
  – nr książeczki KOT i stronę, na której znajduje się odcisk pieczęci z obiektu (powinien być czytelny),
  – wyszczególnienie obiektów obowiązkowych,
  – sumaryczne zestawienie obiektów dowolnych i obowiązkowych.
  Po przygotowaniu zestawienia wszystkie książeczki KOT z potwierdzeniami terenowymi należy złożyć do weryfikacji.

 21. leszek napisał(a):

  15 lutego 2016 @ 22:05

  dziękuje Krzysku tak również myślałem by to tak zrobić

 22. leszek napisał(a):

  17 lutego 2016 @ 22:01

  mam bardzo dużo zwiedzonych kościołów ale niestety nie udało mi się zdobyć potwierdzenia bo albo parafia była już zamknięta lub proboszcz czasu nie miał, czy wystarczy potwierdzenie pieczątki z nazwą miejscowości gdzie znajduje się dany obiekt sakralny

 23. Krzysiek napisał(a):

  17 lutego 2016 @ 22:42

  §4 pkt 1 regulaminu stanowi: Poznane obiekty odnotowuje się w „Książeczce wycieczek kolarskich” lub „Książeczce KOP” potwierdzając pobyt pieczęcią świątyni, a gdy jest to niemożliwe – pieczątką pobliskiej instytucji świeckiej (urząd gminy, biblioteka, sklep, sołtys, komisariat itp.). […]
  Jak z tego wynika można potwierdzić pieczątką z miejscowości, w której znajduje się obiekt sakralny. W przypadku dużych miejscowości z licznymi obiektami sakralnymi, powinny to być pieczątki z obiektów w najbliższej okolicy świątyni.
  Najlepiej wątpliwości wyjaśnić z weryfikującymi odznaki. Kontakty do nich są pod adresem: http://ktkol.pl/2006/02/25/referaty-weryfikacyjne-kop/

 24. leszek napisał(a):

  19 lutego 2016 @ 06:37

  czyli np. te miejscowości z jakich mam pieczątkę a jest tam jakiś kościół jaki obejrzałem mogę posłać do weryfikacji

 25. Marcin napisał(a):

  6 września 2017 @ 15:57

  Czy żeby zdobyć Kolarską Odznakę Pielgrzyma trzeba być członkiem PTTK?

 26. Krzysiek napisał(a):

  6 września 2017 @ 20:52

  Nie trzeba należeć do PTTK. Odznaki mogą zdobywać wszyscy.

 27. b_tomek napisał(a):

  5 czerwca 2018 @ 21:22

  w Osiecznej kościół oo franciszkanów jest pod wezwaniem św. Walentego, a kościół pw Św. Trójcy to kościół farny, który należy do parafii, a nie do oo franciszkanów. Domyślam się, że obiektem obowiązkowym jest kościół franciszkanów pw św. Walentego, ale proszę o potwierdzenie.

 28. Krzysztof napisał(a):

  27 marca 2021 @ 14:52

  Czy kościół Adwentystów też można zaliczyć?

 29. Michał napisał(a):

  3 listopada 2021 @ 14:24

  Czy zbory ewangelickie też biorą udział w zdobywaniu odznaki?

 30. Antoni napisał(a):

  30 czerwca 2022 @ 09:05

  W wykazie obowiązkowych obiektów sakralnych wymienionycg jest 226 obiektów.
  Gdzieś wyczytałem o nowych dołączonych do wykaz obiektów, a było ich kilka w tym cerkiew w Kruszynianach. NIestety gdzieś zapodziałem notatkę z nimi . Mam więc pytanie – czy faktycznie do wykazu dodan nowe obiektry a jeżeli tak to które. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Antoni

 31. kot napisał(a):

  11 grudnia 2022 @ 16:53

  Wg Regulaminu KOP popularyzuje obiekty chrześcijańskie, więc zarówno budowle sakralne adwentystów, jak i ewangelików są brane pod uwagę w toku jej weryfikowania. Wykaz obiektów obowiązkowych jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu, więc należy z niego korzystać. Będąc w Osiecznej rozsądnym jest odwiedzenie obydwu obiektów, nie tylko dlatego, że przybędzie nam parę obiektów, ale nawiedzimy dwie świątynie, nadto – zaliczymy obiekt obowiązkowy. Skoro autor załącznika podaje, że obowiązkowy jest kościół franciszkanów, to – moim zdaniem – należy to wziąć pod uwagę.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 720)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy