Młodzieżowa turystyka kolarska PTTK

Poniżej publikujemy głos Mariana Kotarskiego w dyskusji na posiedzeniu Zarządu Głównego PTTK w dniu 23 XI 2008 r. nt. 2009 – Rok turystyki dzieci i młodzieży w PTTK.

Młodzieżowa turystyka kolarska PTTK
(Informacja na posiedzenie ZG PTTK w dniu 23 XI 2008 r. nt. turystyki młodzieżowej)

Osoba chcąca uprawiać turystykę kolarską, jeśli nie jest pełnoletnia, musi posiadać kartę rowerową. Wynika to z kodeksu drogowego. Karty rowerowe mogą uzyskać, po zdaniu stosownego egzaminu przed dyrektorem szkoły, uczniowie mający co najmniej 10 lat. Karty wydawane są nieodpłatnie. Dziecko w wieku do lat 10 kierujące rowerem (kodeks wymaga, by odbywało się to pod opieką osoby dorosłej) uznawane jest przez kodeks drogowy pieszym. Oznacza to, że o turystyce kolarskiej możemy mówić dopiero w odniesieniu do dzieci w wieku minimum 10 lat. Lecz to nie koniec problemu „dziecko a rower”. Kodeks drogowy stwierdza, iż dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat, zaś w innym artykule, już cytowanym w niniejszej notatce, wyjaśnia, że jeśli ma co najmniej 10 lat, musi posiadać kartę rowerową.

A co wobec tego z dziećmi w wieku 8-9 lat, grupą bardzo liczną, często obdarowywaną przez rodziców bądź chrzestnych z okazji pójścia do pierwszej komunii świętej rowerami? Czy ta grupa wiekowa pozostaje poza możliwością użytkowania jednośladów na drogach publicznych?
Warto więc się zastanowić, czy dzieci nie mające 10 lat, a jeżdżące z rodzicami na wycieczki kolarskie, nie powinny (wobec niemożliwości przyznawania im KOT) być objęte systemem weryfikacyjnym odznaki „7 milowe buty” bądź popularnej OTP, mimo iż punkty zdobywają na rowerze. Inaczej mówiąc – wskazanym byłoby rozważenie, czy tej grupy wiekowej uprawiającej turystykę rowerową nie zakwalifikować (zgodnie z definicją Prawa o ruchu drogowym) do piechurów.

Przechodząc do meritum pkt. 3 porządku obrad, dotyczącego udziału Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK w „2009 Roku dzieci i młodzieży w PTTK” wyrażam przekonanie, iż wszyscy tu obecni wiedzą, że reprezentowana na dzisiejszym spotkaniu przeze mnie Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK wprowadziła w życie kilka ogólnopolskich odznak i funkcji, które mogą zdobywać bądź uzyskiwać turyści w różnym, także bardzo młodym, wieku. W myśl regulaminów, KOT i odznakę rajdu Szlakami zamków w Polsce mogą zdobywać rowerzyści w wieku co najmniej 10 lat. Trasę rajdu dookoła Polski może zdobywać młodzież w wieku minimum 12 lat. Regulaminy odznak Szlak Wielkiej Wojny i KOP nie precyzują dolnej granicy wieku starającego się o ich przyznanie, ale – stosując wykładnię zawężającą możemy stwierdzić, że dolną granicę wieku wyznacza regulamin KOT – 10 lat. Co prawda znakarzem może być dopiero osoba pełnoletnia, ale funkcję p.t.kol. można nadać nastolatkowi mającemu 16 lat.

Tak więc działacze turystyki kolarskiej dysponują możliwościami włączenia się do realizacji zadań wynikających z uchwały ZG PTTK w roku 2009 będącym Rokiem Dzieci i Młodzieży. Najszersze pole do popisu mają kluby turystyki kolarskiej, mogące włączać do organizacji imprez także najmłodszych swych członków. Dzięki temu dzieci i młodzież, pod bacznym okiem swych wychowawców i prezesów będzie mogła organizować imprezy i konkursy dla swych rówieśników. Wytyczne zawarte w Uchwale ZG PTTK nr 286/XVI/2008 w sprawie Roku Dzieci i Młodzieży 2009 przekazane zostaną drogą elektroniczną do ogniw turystyki kolarskiej z wnioskiem o przystąpienie do ich realizacji. Aktywność poszczególnych klubów, komisji i sekcji turystyki kolarskiej w tym zakresie będzie przedmiotem jednej z ocen w dorocznym konkursie na najlepszy klub/komisję/sekcję turystyki kolarskiej PTTK w 2009 r.

LVIII Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK w Żarach, zaplanowany na sierpień 2009 r. będzie doskonałą okazją nie tylko do integracji pokoleń, ale przede wszystkim także do włączenia się najmłodszych w proces organizowania prestiżowej imprezy turystycznej.

Marian Kotarski v-przewodniczący KTKol. ZG PTTK

1 Komentarz »

  1. Tomasz napisał(a):

    6 maja 2009 @ 21:18

    Bardzo dobrze że najmłodsi biorą udział w takiech imprezach

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 19 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

lipiec 2024/ czerwiec 2024/ maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (33)
komunikaty (1 730)
odznaki (23)
przodownicy (17)
regulaminy (64)
szlaki (39)
z życia ktkol (347)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy