To my, to my, to Myszków!

Myszkowianie w PorębieMamy rok 2007 – „Rok szlaków turystycznych PTTK”. Stosowną uchwałę w tej materii podjął 18 września 2005 r. XVI Walny Zjazd PTTK pragnąc przypomnieć, że w br. przypada 120 rocznica oznakowania przez Walerego Eliasza pierwszego szlaku w Tatrach z Toporowej Cyrhli do Morskiego Oka oraz że w 2006 r. minęła 100 rocznica oznakowania przez Hugona Zapałowicza pierwszego szlaku w rejonie Zawoi w Beskidach i takaż rocznica wykonania „Orlej Perci” w Tartach. Klub PTTK „M-2″ swój pierwszy znakowany szlak rowerowy, koloru czarnego, prowadzący z Koziegłów do Pińczyc, przedłużony następnie do Siewierza (symbol Cz-7003s) oddał do użytku w dniu 8 lipca 2001 r.

Klub Osiedlowy PTTK „M-2″ w Myszkowie w okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. zorganizował 46 wycieczek dla ponad pięciuset uczestników. Myszkowianie mają za sobą już 2 biwaki (w Rzędkowicach i Podzamczu) oraz dwa ośmiodniowe wyjazdy na imprezy centralne (XLVII Ogólnopolski zlot p.t.kol. w Siedlcach i LVI Centralny Zlot Turystów Kolarzy w Sulejowie), podczas których pod namiotami spędzili łącznie 20 dni. W czasie wycieczek po Jurze myszkowianie zwiedzili m.in. zamki w Siewierzu, Mirowie, Bobolicach, Olsztynie, Ostrężniku, Bydlinie, Ogrodzieńcu, byli w rezerwatach przyrody w Podlesicach, Ostrężniku, Złotym Potoku i Hucie Szklanej, odwiedzili Pustynię Błędowską, poznali Miłość, widzieli Postęp (wioski w gm. Koziegłowy), w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej odwiedzili Holendrów (wioska w pow. częstochowskim), a 1 kwietnia odbyli primaaprilisową przejażdżkę przez Mazury (wieś w pow. częstochowskim). Klub był organizatorem XXIX Urodzinowego Zlotu Klubowego, za jego sprawą odbyła się XV Wycieczka rowerowa na Dni Myszkowa. W efekcie wiosenno-letnich wędrówek myszkowscy cykliści zdobyli 42 odznaki krajoznawcze i turystyczne. Klubowi znakarze sprawdzili wiosną i odnowili latem wszystkie 231 km rowerowych znakowanych szlaków turystycznych, wywiesili brakujące bądź zniszczone przez aurę lub wandali tablice sieci szlaków i drogowskazy, przeprowadzili pogadankę dla 40 uczniów klas szóstych SP nr 3 w Myszkowie nt. szlaków, studentom „turystyki” Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zawierciu zaprezentowali zagadnienia związane z korzystaniem ze znakowanych szlaków turystycznych. Nadzorując przygotowywane przez studentów prace licencjackie zalecano uwzględnianie w ich tematyce kwestii związanych z wykorzystywaniem istniejących szlaków turystycznych. W wydanym latem drukiem „Vademecum krajoznawczym ziemi myszkowskiej” ujęto hasła prezentujące znakowane szlaki w Myszkowskiem, nadto opracowano artykuł na temat szlaków rowerowych przeznaczony do periodyku jednej z wyższych uczelni Częstochowy lub Warszawy. Większość z odbytych wycieczek rowerowych prowadzono oznakowanymi szlakami, aby – po pierwsze sprawdzić ich stan, po wtóre – by przyzwyczaić członków Klubu i studentów do korzystania z nich. Wszystkie zaprezentowane działania podjęto – zgodnie z cytowaną wyżej uchwałą XVI Walnego Zjazdu PTTK – dla upowszechnienia wiedzy o dorobku naszego Towarzystwa w zakresie wytyczania i utrzymywania znakowanych szlaków turystycznych. Stosowny meldunek wysłano też do koordynatorki projektu – kol. Jolanty Śledzińskiej w ZG PTTK w Warszawie – informuje prezes Klubu „M-2″ w Myszkowie Marian Kotarski.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 719)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy