XV Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego

W sobotę 10 grudnia 2005 r. w Warszawie z udziałem 84 delegatów, w obecności sekretarza generalnego Zarządu Głównego PTTK Andrzeja Gordona, opiekuna Komisji Turystyki Kolarskiej z ramienia Zarządu Głównego PTTK Edwarda Kutyły oraz przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej Bogdana Komorowskiego przy aktywnym udziale członków honorowych PTTK i zarazem honorowych p.t.kol. Zbigniewa Borońskiego (Bydgoszcz), Stanisława Radomskiego (Gliwice) i Jerzego Winsze (Szczecin) odbyła się Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego.


Obradom przewodniczył Jerzy Winsze. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych wieloletnich działaczy KTKol. Tadeusza Zerycha i Eugeniusza Jeziorowskiego oraz innych przodowników turystyki kolarskiej. W dalszej części obrad wysłuchali sprawozdania z działalności Komisji w okresie lat 2002-2005 wygłoszonego przez przewodniczącego ustępującej Komisji Waldemara Wieczorkowskiego. W dyskusji głos zabrali m.in. J. Winsze (Szczecin) popierający wcielony w życie pomysł organizowania na zlotach centralnych szkoleń dla p.t.kol. z wydłużonym o dwa dni pobytem na mecie; Michał Raczyński (Nysa) wnioskujący o podpisanie umów w sprawie ścisłej współpracy w zakresie turystyki kolarskiej z organizacjami turystycznymi Czech, Słowacji i Węgier; Bernard Milewski (Płock) agitujący za wprowadzeniem dodatkowych stopni KOT; Zbigniew Boroński (Bydgoszcz) ponawiający kwestię systematycznego wytyczania nowych znakowanych szlaków rowerowych oraz udokumentowania już istniejących; Andrzej Gordon (Sekretarz Generalny ZG PTTK) gratulujący Komisji dobrej działalności, dziękujący za permanentne przekazywanie informacji z życia Komisji do „Gościńca PTTK”, nawołujący do wychowywania młodego pokolenia następców obecnych działaczy oraz informujący o zwołanym w Poznaniu spotkaniu przedstawicieli ZG PTTK i władz Wielkopolski w sprawie organizacji wakacyjnego II Zlotu – Tygodnia Studiów UECT (zarazem 55 CZTK) w Krajence; ks. Jerzy Grochowski (Siedlce) deklarujący, że omówi w środowisku duszpasterskim kwestię zdarzających się trudności z uzyskaniem pieczątki w kancelariach parafialnych do KOP i jednocześnie informujący, że prawie każda parafia posiada ozdobną pieczęć z wizerunkiem swego patrona i o tę właśnie powinni się ubiegać pielgrzymujący na rowerach turyści; Wojciech Malinowski (Szamotuły) wnioskujący o połączenie szkoleń i funkcji znakarskich piechurów i rowerzystów w jedną funkcję „znakarza”; Jarosław Głowacki (Siedlce) zachęcający do promowania nauczycieli sprawujących opiekę nad SKKT, zarazem podejmującym starania o swój awans zawodowy; Franciszek Wojczyk (Ozimek) podnoszący problem braku wystarczającej ilości pociągów dalekobieżnych z wagonami dla osób przewożących rowery; Stanisław Radomski informujący, że w posiadaniu O.PTTK Gliwice są wykonane za zgodą KTKol. ZG PTTK odznaki KOT, KOP, miniaturki odznak p.t.kol. oraz odznaki dla honorowych p.t.kol., które zainteresowani mogą nabywać po kosztach wykonania; Zbigniew Pawlik (Cieszyn) jako komandor 46. ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. w Cieszynie rozdał zainteresowanym CD z regulaminem imprezy, a przy okazji śpiewając „Witamy was” zaprosił wszystkich chętnych na zlot oznajmiając przy okazji, że kto się zgłosi po terminie, będzie musiał uiścić o 20 zł wyższe wpisowe; Waldemar Wieczorkowski oznajmił, że istotne zniżki we wpisowym przewidziane są dla wpłacających tę opłatę przed terminem majowym, wynoszą one do 50 % należności w regulaminie.

W jawnym głosowaniu, na wniosek ustępującej KTKol. ZG PTTK nadano godność honorowego p.t.kol. grupie 15 zasłużonych działaczy: Witold Kapuściński (Gliwice), Wojciech Ziółkowski (Siedlce), Marek Koba (Jaworzno), Tadeusz Pizar (Gliwice), Adolf Gwoździk (Radlin), Barbara Bista-Wagner (Katowice), Eugeniusz Strzelecki (Łódź), Andrzej Kozłowski (Warszawa), Stanisław Kwaśnicki (Kędzierzyn Koźle), Edward Grata (Rzeszów), Kazimierz Szyszka (Opole), Leszek Świder (Rzeszów), Waldemar Paturej (Bytom, Tadeusz Piekarz (Bytom).

Upominkami książkowymi w postaci najnowszego wydania „Kanonu krajoznawczego Polski” za aktywną i pełną zaangażowania pracę na rzecz Komisji Turystyki Kolarskiej w latach 2002-2005 wyróżnieni zostali Zbigniew Boroński, Marian Kotarski, Jerzy Winsze, Roman Kościński, Michał Raczyński oraz Jan Rychlik i Waldemar Wieczorkowski.

Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującej 13-osobowej Komisji, po czym w głosowaniu tajnym wyłonili skład nowego, tym razem 9-osobowego gremium (w nawiasie podajemy ilość uzyskanych głosów), które ukonstytuowało się następująco:

Waldemar Wieczorkowski – Toruń (76) – przewodniczący Komisji (wybrany na drugą kadencję),

Stanisław Karuga – Katowice (53) – v-przewodniczący ds. UECT,

Marian Kotarski – Myszków (78) – v-przewodniczący, kierownik centralnego referatu weryfikacyjnego odznak turystyki kolarskiej,

Jerzy Winsze – Szczecin (64) – v-przewodniczący, szkolenie kadry,

Krzysztof Borkowski – Warszawa (51) – sekretarz, konkurs na najlepsze ogniwo turystyki kolarskiej,

Jerzy Grochowski – Siedlce (63) – referent kardynalny KOP, turystyka młodzieży,

Wojciech Malinowski – Szamotuły (57) – ewidencja kadry,

Krzysztof Mieczkowski – Elbląg (57) – znakowane szlaki kolarskie,

Michał Raczyński – Nysa (53) – koordynator imprez centralnych.

Do Komisji kandydowali nadto koledzy Marek Kiełbasiński – Toruń (47), Jerzy Winsze – Warszawa (38), Jan Rychlik – Pyskowice (36) oraz Jerzy Formella – Gdynia (34 głosy). Na wniosek przewodniczącego Komisji jej współpracownikami mianowano kol. Romana Kościńskiego (Warszawa) powierzając mu pracę w zespole ds. konkursu na najaktywniejsze ogniwo turystyki kolarskiej oraz Jana Rychlika (Pyskowice) do spraw współpracy z zachodnimi organizacjami turystyki kolarskiej.

Obrady zakończono przyjęciem uchwały programowej. Pełny zapis dyskusji oraz zagadnień omawianych na XV KNAK odzwierciedla protokół sporządzony przez kol. Wojciecha Malinowskiego. Narada miała sprawny przebieg; sekretariat prowadziła Jolanta Białek, całość organizacyjnie przygotowała z zespołem kol. Grażyna Orłowska-Rybicka.

Relację przygotował (kot)

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 719)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy