Archiwum kategorii: z życia ktkol

Kurs znakarzy szlaków rowerowych

ZnakZapraszamy do udziału w kursie znakarzy szlaków rowerowych, który odbędzie się w dniach 5-7 października 2018 roku w Łodzi. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 90 zł (bez dojazdów, noclegów, wyżywienia). Uczestnicy zostaną zakwaterowani w schronisku PTSM przy ulicy Legionów 27 w Łodzi. Noclegi są zarezerwowane w pokojach 2-3-osobo- wych w cenie 55 zł za dobę (rabat 10% dla członków PTSM). Dodatkowa opłata za parking samochodowy wynosi 12 zł za dobę. Kurs odbędzie się w budynku PTTK Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza przy ul. Wigury 12a. Wszystkie opłaty należy uiścić na konto PTTK Oddziału Łódzkiego (Bank BPS S.A. nr 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001) z dopiskiem „Kurs znakarzy”. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, które należy przesłać na wypełnionej karcie zgłoszenia pod adres: PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, 90-301 Łódź, ul. Wigury 12a, e-mail: pttk.lodz@wp.pl, tel. do organizatora: 503 145 679. Dopuszcza się przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia (oryginał należy przywieźć na kurs). Na zgłoszenia oczekujemy do 9 września 2018 roku. Kurs odbędzie się przy minimum 10 uczestnikach. Kandydaci na znakarzy powinni spełniać kryteria zapisane w Regulaminie znakarza szlaków turystycznych PTTK. Szkolenie rozpocznie się w piątek w godzinach popołudniowych, a zakończy egzaminem pisemnym w niedzielę około południa. Szczegółowy program szkolenia osoby zgłoszone otrzymają drogą mailową we wrześniu.

Krzysztof Mieczkowski

karta zgłoszenia (.doc)

Komentarze »

Wyjazdowe posiedzenie KTkol. ZG PTTK w Boszkowie

Komisja31 maja br. w Boszkowie obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Obrady prowadził przewodniczący Marek Koba; w posiedzeniu gościnnie uczestniczyli członkowie honorowi PTTK Edward Kutyła i Stanisław Radomski oraz będący v-przewodniczącym Komisji Marian Kotarski. Wysoko oceniono organizację 58 ogólnopolskiego zlotu przodownickiego w Boszkowie oraz wysłuchano informacji o przygotowaniach do Zlotu UECT w Kurozwękach. Zapoznano się ze statystyką KOT za r. 2017, omówiono kwestie związane z funkcjonowaniem regionalnych komisji turystyki kolarskiej i powołano dolnośląski referat weryfikacyjny KOT w strukturach ogniwa PTTK „Koło Ślęży” w Świdnicy (uprawniony do weryfikowania dużych brązowych i d. srebrnych KOT). Omówiono zagadnienia znakarskie związane z kolarskimi międzynarodowymi szlakami turystycznymi oraz wysłuchano skróconej informacji odnośnie ochrony danych osobowych. Po wzbogaceniu listy obiektów krajoznawczych na duże stopnie KOT o 5 nowo ustalonych pomników historii zdecydowano o zamknięciu wykazu, przez co załącznik nr 2 do Regulaminu KOT liczy aktualnie 150 pozycji i będzie stały (po zaakceptowaniu przez Zarząd Główny PTTK).
[kot]

Komentarze »

Najlepsi w 2017 r.

Znamy już wyniki konkursu na najlepiej pracującą komisję oddziałową, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK w 2017 r. organizowanego przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do zapoznania się z wynikami, które publikujemy poniżej.
Czytaj dalej »

Komentarze »

Wyjazdowe posiedzenie KTKol. ZG PTTK w Kurozwękach

KomisjaW dniach 2-4 marca 2018 roku w Kurozwękach, na 1. w kadencji 2018-2021 wyjazdowym posiedzeniu obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. Komisja obradowała w 7-osobowym składzie. W spotkaniu wzięli również udział Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć i Zastępca Burmistrza Ewa Kondek.

KomisjaKomisja zapoznała się ze stanem przygotowań do 14. Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej UECT i 67. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy, dokonała wizytacji miejsca pod bazę namiotową i kamperową. Zatwierdzono stałych współpracowników Komisji: ks. Jerzego Grochowskiego (Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę i Kardynalny Referat Weryfikacyjny KOP) oraz Wojciecha Malinowskiego (sekretarz ds. kadry). Przyjęto informację oraz zatwierdzono planowane w 2018 r. szkolenia i egzaminy na uprawnienia znakarza szlaków rowerowych. KomisjaZatwierdzono harmonogram kursu PTKol. w Toruniu. Ustalono zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK. Rozszerzono uprawnienia Referatu Weryfikacyjnego KOT KTKol. O/PTTK w Siedlcach o weryfikację odznak w stopniach dużym brązowym i dużym srebrnym. Omówiono uchwały przyjęte przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Kolarskiej pod kątem ujęcia ich realizacji w Planie Pracy Komisji na najbliższą kadencję. Rozpatrzono wnioski w sprawie nadania uprawnień przodownickich niepodlegających okresowej weryfikacji.

Tekst: Marek Koba
Foto: Bernard Milewski i Krzysztof Mieczkowski

Komentarze »

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK

Na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Kurozwękach w dniu 3 III 2018 r. zapadła decyzja o przyjęciu zasad publikowania na stronie internetowej Komisji przede wszystkim:

  • informacji na temat prac Komisji,
  • regulaminów i sprawozdań z imprez przez nią organizowanych bądź objętych patronatem Komisji,
  • regulaminów odznak ustanowionych przez Komisję,
  • wykazów prowadzonych przez Komisję,
  • działalności regionalnych rad turystyki kolarskiej PTTK,

oraz:

  • regulaminów imprez turystyki kolarskiej o zasięgu ogólnopolskim trwających min. 3 dni (np. od piątku do niedzieli), jeżeli organizator przyśle regulamin do publikacji,
  • regulaminów regionalnych odznak kolarskich lub linków do stron, na których są publikowane,
  • regulaminów jubileuszowych odznak krajoznawczych o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli ich twórca zwróci się z prośbą o publikację.

Pozostałe informacje pochodzące z oddziałów, kół, klubów i sekcji turystyki kolarskiej PTTK, w tym najciekawsze sprawozdania z imprez turystyki kolarskiej, będą publikowane w Informatorze KTKol. ZG PTTK, jeżeli organizatorzy przyślą materiały pod jeden z adresów: grzegorz.kukowka@poczta.onet.pl lub informator@ktkol.pl.

KTKol. ZG PTTK

3 komentarze »

« Poprzednia strona   Następna strona »
  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2018


  Zlot Centralny 2018


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» szlaki - wykaz szlaków rowerowych zapisanych w Centralnej Kartotece Szlaków Rowerowych KTKol. ZG PTTK.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Książeczki KOP i Szlakami zamków w Polsce, odznaki KOT (st. duże sr. i zł.), KOP (popularna, st. małe br., sr., zł.), Rajdu Dookoła Polski, Szlaku Wielkiej Wojny 1409-1411, Szlakami zamków w Polsce (st. br., sr.):
SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Oddział Miejski PTTK
im. M. Sydowa w Toruniu
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń
e‑mail: om.pttk@gmail.com
tel. 56 622 29 21


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/

  Kategorie wiadomości

Informator (18)
komunikaty (1 551)
regulaminy (57)
szlaki (35)
z życia ktkol (260)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy