Archiwum Sierpień, 2015

Wieści z „M-2”

RajdTrwają wakacje, pogoda sprzyja, więc myszkowscy rowerzyści z Klubu PTTK „M-2” przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykorzystują to w swej działalności. W sobotę 22 VIII wybrali się do Koziegłów, a że w peletonie było dziecko, odpoczynek zorganizowano przy fontannie, zatrzymano się przy lodziarni. W drodze powrotnej myszkowianie odwiedzili Koziegłówki i Osiek. Sporą część trasy pokonano jadąc bezpiecznymi dla turystów ścieżkami rowerowymi w rejonie Lgoty oraz Postępu. RajdWycieczkę wykorzystano do wykonania zbiorowego zdjęcia turystów ubranych w różnokolorowe klubowe koszulki kolarskie. Klubowicze z „M-2” mają ich już sporo: żółte, zielone, czerwone, niebieskie, fioletowe, a więc każdy rowerzysta założył odmienny strój.

RajdW niedzielę myszkowianie mieli dylemat: jechać nad morze czy do Morska? Odwiedzili Morsko i Podlesice pokonując w sumie prawie 50 km. W tym roku myszkowscy turyści – nie bacząc na kaprysy aury – uczestniczyli do tej pory w 74 przejażdżkach, wycieczkach i wyprawach. Byli na obydwu zlotach (Sominy i Pszczyna), zorganizowali kilka własnych rajdów, odwiedzili okoliczne rezerwaty przyrody. Już planują prażonki, przygotowują akcję „Czysta Jura” i uzgadniają wyjazd do Jaskini „Raj”.

[aga]

Komentarze »

Zapraszamy na rajd do Gliwic

Logo KlubuTurystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława HUZY w Gliwicach zaprasza wszystkich miłośników jazdy na rowerze na Rajd Rowerowy „Pożegnanie wakacji”, który odbędzie 30 sierpnia 2015 r. Szczegóły w zaproszeniu i na stronie internetowej klubu – http://klubhuzy.g-ce.pl.

zaproszenie (.pdf)

Komentarze »

Posiedzenie KTKol. ZG PTTK w Pszczynie

Komisja11 sierpnia 2015 r. w Pszczynie obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Waldemar Wieczorkowski. Zatwierdzono wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Białymstoku w sprawie zorganizowania 56 ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. w maju 2016 r. w Supraślu, wysłuchano informacji Danuty Kujawińskiej odnośnie przygotowań polskiej reprezentacji do wyjazdu na I Europejski Tydzień Młodych Turystów Kolarzy w dn. 18-22 sierpnia br. w Gite d’Aubusson d’Auvergne we Francji oraz relacji W. Wieczorkowskiego z przebiegu XI Zlotu UECT w Żółkwi na Ukrainie. Pozytywnie oceniono organizację 64 CZTK w Pszczynie. Nadano uprawnienia przodownickie niepodlegające okresowym weryfikacjom jednej osobie, zdecydowano o potrzebie opracowania regulaminu obowiązków i uprawnień koordynatora kolarskich imprez centralnych.

Marian Kotarski

3 komentarze »

64 CZTK w Pszczynie

ZlotW dniach 8 do 16 sierpnia 2015 r. w Pszczynie odbył się 64 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK. Imprezę przygotował zespół wolontariuszy, którym kierował prezes Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej, zarazem członek Zarządu Głównego PTTK Jacek Czober. W Zlocie uczestniczyło 420 cyklistów (głównie Polacy, ale byli także rowerzyści z Ukrainy). W gronie rowerzystów zwiedzających Ziemię Pszczyńską byli także członkowie honorowi PTTK Stanisław Radomski i Edward Kutyła.

ZlotNa otwarcie i zakończenie Zlotu, zorganizowane na Rynku, przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Lasów Państwowych; prezes ZG PTTK Roman Bargieł przekazał okolicznościowy adres.

Turyści nocowali w kilku bazach, zarówno pod namiotami, jak i w budynkach. Pogoda wspaniała, wręcz upalna (jedna popołudniowa ulewa z burzą nie popsuła humorów), trasy atrakcyjne, wycieczki autokarowe ciekawe. Zlotowicze mogli spotkać się przy ognisku, wziąć udział w konkursach zręcznościowych i krajoznawczym, posłuchać solisty grającego na organkach, wysłuchać prelekcji leśnika.

ZlotRowerzyści, wędrujący samodzielnie bądź w grupach pilotowanych przez miejscowych przodowników turystyki kolarskiej byli w zagrodzie żubrów w Pszczynie i w „Żubrowisku” w Jankowicach, odwiedzili Łąkę i Górę, zobaczyli Piasek. Na żądnych wody czekała plaża w Łące, Zbiornik Goczałkowicki, kryte baseny. Miłośnicy flory mogli obejrzeć ogrody w Goczałkowicach-Zdroju, rezerwaty przyrody „Babczyna Dolina” oraz „Rotuz”; na krajoznawców czekały obiekty muzealne i liczne zabytki architektury, w tym także szlak zabytkowych kościołów drewnianych. Sprawności organizacyjnej kierownictwa Zlotu turyści zawdzięczali możliwość uzyskania pieczątek prawie we wszystkich odwiedzanych obiektach, gdyż powiadomieni o rowerowych kolekcjonerach pieczątek administratorzy świątyń, urzędnicy samorządowi i handlowcy z reguły bez problemów udostępniali swe stemple.

ZlotPolowy referat weryfikacyjny przyznał kilkadziesiąt odznak turystyki kolarskiej (w tym 3 duże złote KOT i 1 za wytrwałość); liczne grono rowerowych wędrowców pokusiło się o zdobycie brązowych i srebrnych Pszczyńskich Odznak Krajoznawczych.

(kot)

Komentarze »

Z życia UECT

Jak co roku w dniach 14-15 marca 2015 r. w siedzibie Francuskiej Federacji Rowerowej FFCT w Ivry sur Seine w Paryżu odbyło się z posiedzenie Generalne zarządu UECT. W posiedzeniu uczestniczyli: Pierre Reuze – Prezydent UECT, FFCT Francja; Jean-Paul Lamonnier – Vice Prezydent UECT, FFCT Francja; Stanisław Karuga – Vice Prezydent UECT, PTTK Polska; Alland Challants, FFCT Europ’N; Patrick Godart – sekretarz UECT, FFCT Francja; Taras Pokholyuk – zastępca sekretarza UECT, FSTU Ukraina; Waldemar Wieczorkowski – zastępca sekretarza UECT, PTTK Polska; Nikola Baus – skarbnik UECT, Sekretarz Komisji Sportu i Turystyki FSCL Luxemburg; Eduard Wagner – członek zarządu UECT, FSCL Luxemburg; Jean Luis Versheure – członek zarządu UECVT, prezydent CBFF Belgia; Jose Luis Junquera – członek zarządu UECT, FECT Hiszpania; Alina Clement-Kosoń – komisja rewizyjna UECT, FFCT Francja.

Z różnych względów w posiedzeniu nie uczestniczyli pozostali członkowie zarządu UECT: Jean-Clode Duchateau, FFBC Belgia; Vlodimir Sokolow, FSTU Ukraina; Dominique Lamouller – prezydent FFCT, Francja i José Manuel CAETANO, prezydent FPCUB, Portugalia.

Przedmiotem posiedzenia było przede wszystkim sprawozdanie z działalności UECT w 2014 r., omówienie sprawozdania finansowego za miniony okres, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, uzyskanie absolutorium dla ustępującego zarządu oraz wybór nowego Zarządu UECT na okres 2015–2016.

Dokładnie o godzinie 14.00 Prezydent UECT P. Reuze otworzył Posiedzenie Generalne UECT i przywitał wszystkich obecnych. Następnie przedstawił plan Posiedzenie Generalnego UECT. Przed rozpoczęciem głównej części Posiedzenia Generalnego, Prezydent UECT złożył serdeczne gratulacje przedstawicielowi Polski kol. Waldemarowi Wieczorkowskiemu z okazji 45-lecia Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK „PRZYGODA” w Toruniu. W odpowiedzi zastępca sekretarza UECT Waldemar Wieczorkowski podziękował za gratulacje wręczając Prezydentowi okolicznościowy medal klubu.

Prezydent P. Reuze przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2014. Podziękował wszystkim członkom Zarządu UECT i Federacjom za ich pracę i wspieranie UECT. W 2014 r. Tydzień UECT organizowany był w Murtosie Portugalia. Prezydent bardzo wysoko ocenił organizację imprezy, wyraził słowa uznania dla całego zespołu organizacyjnego.

Omawiając współpracę z Europ’N, prezydent podziękował temu zespołowi za pracę, a szczególnie za działania reklamujące ideę UECT. Następnie Prezydent poruszył sprawę informacji, która to jego zadaniem jest jednym z najważniejszych zagadnień. W 2014 r. ukończono pracę nad edycją broszury informacyjnej o UECT. Broszura ta została przygotowana w języku francuskim i angielskim. Materiały te kolportowane były podczas Europejskiego Tygodnia UECT w Murtosie oraz na szeregu imprez krajowych szczególnie we Francji. Działania te zdaniem Prezydenta przyniosą efekt w następnych latach, kiedy to organizacja nasza stanie się ogólnie znana. Kolejnym etapem prac nad broszurą będzie tłumaczenie jej zawartości na język polski, niemiecki i ukraiński. Prezydent wspomniał, iż podjęto już prace nad tłumaczeniem na język polski i niemiecki. Niestety nadal napotyka się trudności z tłumaczeniem na język ukraiński. Kontynuując sprawy dotyczące informacji, Prezydent powiedział, że publikując informacje, należy używać Logo UECT, a w materiałach internetowych wykorzystywać linki na stronę UECT i pozostałych federacji zrzeszonych w UECT. Ze względu na nieobecność pana Jean-Clode Duchateau pełniącego dotychczas funkcję skarbnika UECT, sprawozdanie finansowe z działalności UECT w 2014 r. przedstawił Prezydent P. Reuze. Na podstawie sprawozdania i raportu Komisji Rewizyjnej zarząd UECT stwierdził, że sprawy finansowe UECT w 2014 r. prowadzone były prawidłowo uzyskując minimalny zysk z działalności. Wygospodarowana kwota przeznaczona zostanie na działalność UECT w roku bieżącym.

W wyniku głosowania zostały przyjęte jednogłośnie wszystkie raporty i sprawozdania przez Posiedzenie Generalne UECT i w ten sposób udzielono absolutorium zarządowi UECT. Następnie przystąpiono do wyboru nowego zarządu UECT. Na stanowisko Prezydenta UECT zaproponowano pana Pierre Reuze. W głosowaniu jednogłośnie Prezydentem UECT na 2015 rok został pan Pierre Reuze. Nowy prezydent zaproponował swych zastępców w osobach Jean-Paul Lamonnier i Stanisław Karuga. Propozycja pana prezydenta została przyjęta przez głosowanie jednogłośnie. Na kolejne stanowiska w wyniku głosowanie zostali wybrani:
Sekretarz UECT: Patric Godart,
Zastępcy Sekretarza: Taras Pakholyuk i Waldemar Wieczorkowski,
Skarbnik: Nicol Baus,
Zastępca Skarbnika: Jean Luis Verscheure, Jean Louis VERSCHEURE URE,
Komunikacja / informacja: Patric Godart,
Przedstawiciel UECT w Europ’N: Allan Challant,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: pani Alina Clement-Kosoń.

Na zakończenie wyborów Prezydent Pierre Reuze pogratulował wszystkim nowo wybranym i życzył dalszej owocnej współpracy na polu krzewienia turystyki rowerowej w Europie. Po wyborze nowego zarządu przystąpiono do omawiania najważniejszych spraw związanych z działalnością UECT tj. Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej w Żółkwi na Ukrainie, Europejski Tydzień Młodych i plan organizowania Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej na lata 2015 do 2020.

Przedstawiciel Ukrainy pan Taras Pakholyuk przedstawił szczegółowo stan zaawansowania prac nad organizacją Tygodnia UECT. Ostatnio organizatorzy odbyli wiele spotkań z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych. Organizatorzy otrzymali zapewnienia o pomocy ze strony samorządu przy organizowaniu i realizowaniu Tygodnia UECT. Nadal nie ma wielu zgłoszeń na imprezę jednak obserwuje się duże zainteresowanie imprezą poprzez szereg zapytań mailowych, odwiedzin strony internetowej Tygodnia. Organizatorzy liczą na uczestnictwo z wielu krajów wschodniej Europy. Przedstawiciel Ukrainy zapewnił o bezpieczeństwie w tym regionie Ukrainy. W podsumowaniu tego punktu obrad Prezydent zaapelował do wszystkich członków Zarządu o podjęcie wszelkich działań, które zwiększą liczbę uczestników imprezy.

V-ce Prezydent UECT pan Jean Paul Lamonnier omówił sprawy związane z organizacją imprezy Europejski Tydzień Młodych. V-ce Prezydent J.P. Lamonnier poinformował, że prace nad przygotowaniem imprezy przebiegają planowo i w maju br. przewidywane jest spotkanie organizatora i monitorów w ośrodku Aubusson.

Plan organizowania Europejskiego Tygodnia UECT w latach następnych jest następujący:
2016 – Auch – Francja,
2017 – Dietricht – Luksemburg,
2018 – Kurozwęki k. Staszowa – Polska.
Chęć organizowania przez Polskę Europejskiego Tygodnia UECT zgłoszona została w ubiegłym roku przez przedstawiciela Polski w UECT. Pomimo innych kandydatur propozycja Polski otrzymała pierwszeństwo pod warunkiem przedstawienia lokalizacji imprezy i złożenia niezbędnie wymaganych dokumentów. Na posiedzeniu przestawiono propozycję zorganizowania Tygodnia UECT w Kurozwękach k. Staszowa, omówiono założenia imprezy i przedstawiono krótką charakterystykę regionu. Zarząd UECT zaakceptował lokalizację i poprosił stronę Polską o przygotowanie niezbędnych materiałów w celu podpisania oficjalnego dokumentu zlecającego organizację Tygodnia UECT w Polsce. W kolejnych latach Europejski Tydzień UECT odbędzie się:
2019 – na razie termin wolny,
2020 – przedstawiciel Hiszpanii zgłosił gotowość organizacji UECT Week.

Tak więc znowu w Polsce gościć będziemy turystów rowerowych z całej Europy. Czasu jest dosyć dużo, ale przygotowania należy podjąć już teraz. Mamy nadzieję, że kolejny raz pokażemy Europie, że w Polsce zorganizować można imprezę rowerową na poziomie europejskim.

Stanisław Karuga, V-ce Prezydent UECT
Waldemar Wieczorkowski, Zastępca Sekretarza UECT

Komentarze »

Następna strona »
  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2017


  Zlot Centralny 2017
  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Napisz do nas

Jeżeli chcesz zamieścić informację na naszej stronie, prześlij ją pod adres: kmieczkowski(at)wp.pl

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» informator - informacje o prenumeracie, redakcji.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» szlaki - wykaz szlaków rowerowych zapisanych w Centralnej Kartotece Szlaków Rowerowych KTKol. ZG PTTK.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

  Archiwum wiadomości

Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/

  Kategorie wiadomości

Informator (18)
komunikaty (1 484)
regulaminy (50)
szlaki (35)
z życia ktkol (236)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy

  Tu kupisz

Książeczki KOT, KOP i Szlakami zamków w Polsce, odznaki KOT (st. małe i duże), Rajdu Dookoła Polski, Szlaku Wielkiej Wojny 1409-1411, Szlakami zamków w Polsce:
SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B, 44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń
e‑mail: om.pttk@gmail.com
tel. 56 622 29 21