Archiwum Sierpień, 2015

Wieści z „M-2”

RajdTrwają wakacje, pogoda sprzyja, więc myszkowscy rowerzyści z Klubu PTTK „M-2” przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykorzystują to w swej działalności. W sobotę 22 VIII wybrali się do Koziegłów, a że w peletonie było dziecko, odpoczynek zorganizowano przy fontannie, zatrzymano się przy lodziarni. W drodze powrotnej myszkowianie odwiedzili Koziegłówki i Osiek. Sporą część trasy pokonano jadąc bezpiecznymi dla turystów ścieżkami rowerowymi w rejonie Lgoty oraz Postępu. RajdWycieczkę wykorzystano do wykonania zbiorowego zdjęcia turystów ubranych w różnokolorowe klubowe koszulki kolarskie. Klubowicze z „M-2” mają ich już sporo: żółte, zielone, czerwone, niebieskie, fioletowe, a więc każdy rowerzysta założył odmienny strój.

RajdW niedzielę myszkowianie mieli dylemat: jechać nad morze czy do Morska? Odwiedzili Morsko i Podlesice pokonując w sumie prawie 50 km. W tym roku myszkowscy turyści – nie bacząc na kaprysy aury – uczestniczyli do tej pory w 74 przejażdżkach, wycieczkach i wyprawach. Byli na obydwu zlotach (Sominy i Pszczyna), zorganizowali kilka własnych rajdów, odwiedzili okoliczne rezerwaty przyrody. Już planują prażonki, przygotowują akcję „Czysta Jura” i uzgadniają wyjazd do Jaskini „Raj”.

[aga]

Komentarze »

Zapraszamy na rajd do Gliwic

Logo KlubuTurystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława HUZY w Gliwicach zaprasza wszystkich miłośników jazdy na rowerze na Rajd Rowerowy „Pożegnanie wakacji”, który odbędzie 30 sierpnia 2015 r. Szczegóły w zaproszeniu i na stronie internetowej klubu – http://klubhuzy.g-ce.pl.

zaproszenie (.pdf)

Komentarze »

Posiedzenie KTKol. ZG PTTK w Pszczynie

Komisja11 sierpnia 2015 r. w Pszczynie obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Waldemar Wieczorkowski. Zatwierdzono wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Białymstoku w sprawie zorganizowania 56 ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. w maju 2016 r. w Supraślu, wysłuchano informacji Danuty Kujawińskiej odnośnie przygotowań polskiej reprezentacji do wyjazdu na I Europejski Tydzień Młodych Turystów Kolarzy w dn. 18-22 sierpnia br. w Gite d’Aubusson d’Auvergne we Francji oraz relacji W. Wieczorkowskiego z przebiegu XI Zlotu UECT w Żółkwi na Ukrainie. Pozytywnie oceniono organizację 64 CZTK w Pszczynie. Nadano uprawnienia przodownickie niepodlegające okresowym weryfikacjom jednej osobie, zdecydowano o potrzebie opracowania regulaminu obowiązków i uprawnień koordynatora kolarskich imprez centralnych.

Marian Kotarski

3 komentarze »

64 CZTK w Pszczynie

ZlotW dniach 8 do 16 sierpnia 2015 r. w Pszczynie odbył się 64 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK. Imprezę przygotował zespół wolontariuszy, którym kierował prezes Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej, zarazem członek Zarządu Głównego PTTK Jacek Czober. W Zlocie uczestniczyło 420 cyklistów (głównie Polacy, ale byli także rowerzyści z Ukrainy). W gronie rowerzystów zwiedzających Ziemię Pszczyńską byli także członkowie honorowi PTTK Stanisław Radomski i Edward Kutyła.

ZlotNa otwarcie i zakończenie Zlotu, zorganizowane na Rynku, przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Lasów Państwowych; prezes ZG PTTK Roman Bargieł przekazał okolicznościowy adres.

Turyści nocowali w kilku bazach, zarówno pod namiotami, jak i w budynkach. Pogoda wspaniała, wręcz upalna (jedna popołudniowa ulewa z burzą nie popsuła humorów), trasy atrakcyjne, wycieczki autokarowe ciekawe. Zlotowicze mogli spotkać się przy ognisku, wziąć udział w konkursach zręcznościowych i krajoznawczym, posłuchać solisty grającego na organkach, wysłuchać prelekcji leśnika.

ZlotRowerzyści, wędrujący samodzielnie bądź w grupach pilotowanych przez miejscowych przodowników turystyki kolarskiej byli w zagrodzie żubrów w Pszczynie i w „Żubrowisku” w Jankowicach, odwiedzili Łąkę i Górę, zobaczyli Piasek. Na żądnych wody czekała plaża w Łące, Zbiornik Goczałkowicki, kryte baseny. Miłośnicy flory mogli obejrzeć ogrody w Goczałkowicach-Zdroju, rezerwaty przyrody „Babczyna Dolina” oraz „Rotuz”; na krajoznawców czekały obiekty muzealne i liczne zabytki architektury, w tym także szlak zabytkowych kościołów drewnianych. Sprawności organizacyjnej kierownictwa Zlotu turyści zawdzięczali możliwość uzyskania pieczątek prawie we wszystkich odwiedzanych obiektach, gdyż powiadomieni o rowerowych kolekcjonerach pieczątek administratorzy świątyń, urzędnicy samorządowi i handlowcy z reguły bez problemów udostępniali swe stemple.

ZlotPolowy referat weryfikacyjny przyznał kilkadziesiąt odznak turystyki kolarskiej (w tym 3 duże złote KOT i 1 za wytrwałość); liczne grono rowerowych wędrowców pokusiło się o zdobycie brązowych i srebrnych Pszczyńskich Odznak Krajoznawczych.

(kot)

Komentarze »

Z życia UECT

Jak co roku w dniach 14-15 marca 2015 r. w siedzibie Francuskiej Federacji Rowerowej FFCT w Ivry sur Seine w Paryżu odbyło się z posiedzenie Generalne zarządu UECT. W posiedzeniu uczestniczyli: Pierre Reuze – Prezydent UECT, FFCT Francja; Jean-Paul Lamonnier – Vice Prezydent UECT, FFCT Francja; Stanisław Karuga – Vice Prezydent UECT, PTTK Polska; Alland Challants, FFCT Europ’N; Patrick Godart – sekretarz UECT, FFCT Francja; Taras Pokholyuk – zastępca sekretarza UECT, FSTU Ukraina; Waldemar Wieczorkowski – zastępca sekretarza UECT, PTTK Polska; Nikola Baus – skarbnik UECT, Sekretarz Komisji Sportu i Turystyki FSCL Luxemburg; Eduard Wagner – członek zarządu UECT, FSCL Luxemburg; Jean Luis Versheure – członek zarządu UECVT, prezydent CBFF Belgia; Jose Luis Junquera – członek zarządu UECT, FECT Hiszpania; Alina Clement-Kosoń – komisja rewizyjna UECT, FFCT Francja.

Z różnych względów w posiedzeniu nie uczestniczyli pozostali członkowie zarządu UECT: Jean-Clode Duchateau, FFBC Belgia; Vlodimir Sokolow, FSTU Ukraina; Dominique Lamouller – prezydent FFCT, Francja i José Manuel CAETANO, prezydent FPCUB, Portugalia.

Przedmiotem posiedzenia było przede wszystkim sprawozdanie z działalności UECT w 2014 r., omówienie sprawozdania finansowego za miniony okres, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, uzyskanie absolutorium dla ustępującego zarządu oraz wybór nowego Zarządu UECT na okres 2015–2016.

Dokładnie o godzinie 14.00 Prezydent UECT P. Reuze otworzył Posiedzenie Generalne UECT i przywitał wszystkich obecnych. Następnie przedstawił plan Posiedzenie Generalnego UECT. Przed rozpoczęciem głównej części Posiedzenia Generalnego, Prezydent UECT złożył serdeczne gratulacje przedstawicielowi Polski kol. Waldemarowi Wieczorkowskiemu z okazji 45-lecia Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK „PRZYGODA” w Toruniu. W odpowiedzi zastępca sekretarza UECT Waldemar Wieczorkowski podziękował za gratulacje wręczając Prezydentowi okolicznościowy medal klubu.

Prezydent P. Reuze przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2014. Podziękował wszystkim członkom Zarządu UECT i Federacjom za ich pracę i wspieranie UECT. W 2014 r. Tydzień UECT organizowany był w Murtosie Portugalia. Prezydent bardzo wysoko ocenił organizację imprezy, wyraził słowa uznania dla całego zespołu organizacyjnego.

Omawiając współpracę z Europ’N, prezydent podziękował temu zespołowi za pracę, a szczególnie za działania reklamujące ideę UECT. Następnie Prezydent poruszył sprawę informacji, która to jego zadaniem jest jednym z najważniejszych zagadnień. W 2014 r. ukończono pracę nad edycją broszury informacyjnej o UECT. Broszura ta została przygotowana w języku francuskim i angielskim. Materiały te kolportowane były podczas Europejskiego Tygodnia UECT w Murtosie oraz na szeregu imprez krajowych szczególnie we Francji. Działania te zdaniem Prezydenta przyniosą efekt w następnych latach, kiedy to organizacja nasza stanie się ogólnie znana. Kolejnym etapem prac nad broszurą będzie tłumaczenie jej zawartości na język polski, niemiecki i ukraiński. Prezydent wspomniał, iż podjęto już prace nad tłumaczeniem na język polski i niemiecki. Niestety nadal napotyka się trudności z tłumaczeniem na język ukraiński. Kontynuując sprawy dotyczące informacji, Prezydent powiedział, że publikując informacje, należy używać Logo UECT, a w materiałach internetowych wykorzystywać linki na stronę UECT i pozostałych federacji zrzeszonych w UECT. Ze względu na nieobecność pana Jean-Clode Duchateau pełniącego dotychczas funkcję skarbnika UECT, sprawozdanie finansowe z działalności UECT w 2014 r. przedstawił Prezydent P. Reuze. Na podstawie sprawozdania i raportu Komisji Rewizyjnej zarząd UECT stwierdził, że sprawy finansowe UECT w 2014 r. prowadzone były prawidłowo uzyskując minimalny zysk z działalności. Wygospodarowana kwota przeznaczona zostanie na działalność UECT w roku bieżącym.

W wyniku głosowania zostały przyjęte jednogłośnie wszystkie raporty i sprawozdania przez Posiedzenie Generalne UECT i w ten sposób udzielono absolutorium zarządowi UECT. Następnie przystąpiono do wyboru nowego zarządu UECT. Na stanowisko Prezydenta UECT zaproponowano pana Pierre Reuze. W głosowaniu jednogłośnie Prezydentem UECT na 2015 rok został pan Pierre Reuze. Nowy prezydent zaproponował swych zastępców w osobach Jean-Paul Lamonnier i Stanisław Karuga. Propozycja pana prezydenta została przyjęta przez głosowanie jednogłośnie. Na kolejne stanowiska w wyniku głosowanie zostali wybrani:
Sekretarz UECT: Patric Godart,
Zastępcy Sekretarza: Taras Pakholyuk i Waldemar Wieczorkowski,
Skarbnik: Nicol Baus,
Zastępca Skarbnika: Jean Luis Verscheure, Jean Louis VERSCHEURE URE,
Komunikacja / informacja: Patric Godart,
Przedstawiciel UECT w Europ’N: Allan Challant,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: pani Alina Clement-Kosoń.

Na zakończenie wyborów Prezydent Pierre Reuze pogratulował wszystkim nowo wybranym i życzył dalszej owocnej współpracy na polu krzewienia turystyki rowerowej w Europie. Po wyborze nowego zarządu przystąpiono do omawiania najważniejszych spraw związanych z działalnością UECT tj. Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej w Żółkwi na Ukrainie, Europejski Tydzień Młodych i plan organizowania Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej na lata 2015 do 2020.

Przedstawiciel Ukrainy pan Taras Pakholyuk przedstawił szczegółowo stan zaawansowania prac nad organizacją Tygodnia UECT. Ostatnio organizatorzy odbyli wiele spotkań z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych. Organizatorzy otrzymali zapewnienia o pomocy ze strony samorządu przy organizowaniu i realizowaniu Tygodnia UECT. Nadal nie ma wielu zgłoszeń na imprezę jednak obserwuje się duże zainteresowanie imprezą poprzez szereg zapytań mailowych, odwiedzin strony internetowej Tygodnia. Organizatorzy liczą na uczestnictwo z wielu krajów wschodniej Europy. Przedstawiciel Ukrainy zapewnił o bezpieczeństwie w tym regionie Ukrainy. W podsumowaniu tego punktu obrad Prezydent zaapelował do wszystkich członków Zarządu o podjęcie wszelkich działań, które zwiększą liczbę uczestników imprezy.

V-ce Prezydent UECT pan Jean Paul Lamonnier omówił sprawy związane z organizacją imprezy Europejski Tydzień Młodych. V-ce Prezydent J.P. Lamonnier poinformował, że prace nad przygotowaniem imprezy przebiegają planowo i w maju br. przewidywane jest spotkanie organizatora i monitorów w ośrodku Aubusson.

Plan organizowania Europejskiego Tygodnia UECT w latach następnych jest następujący:
2016 – Auch – Francja,
2017 – Dietricht – Luksemburg,
2018 – Kurozwęki k. Staszowa – Polska.
Chęć organizowania przez Polskę Europejskiego Tygodnia UECT zgłoszona została w ubiegłym roku przez przedstawiciela Polski w UECT. Pomimo innych kandydatur propozycja Polski otrzymała pierwszeństwo pod warunkiem przedstawienia lokalizacji imprezy i złożenia niezbędnie wymaganych dokumentów. Na posiedzeniu przestawiono propozycję zorganizowania Tygodnia UECT w Kurozwękach k. Staszowa, omówiono założenia imprezy i przedstawiono krótką charakterystykę regionu. Zarząd UECT zaakceptował lokalizację i poprosił stronę Polską o przygotowanie niezbędnych materiałów w celu podpisania oficjalnego dokumentu zlecającego organizację Tygodnia UECT w Polsce. W kolejnych latach Europejski Tydzień UECT odbędzie się:
2019 – na razie termin wolny,
2020 – przedstawiciel Hiszpanii zgłosił gotowość organizacji UECT Week.

Tak więc znowu w Polsce gościć będziemy turystów rowerowych z całej Europy. Czasu jest dosyć dużo, ale przygotowania należy podjąć już teraz. Mamy nadzieję, że kolejny raz pokażemy Europie, że w Polsce zorganizować można imprezę rowerową na poziomie europejskim.

Stanisław Karuga, V-ce Prezydent UECT
Waldemar Wieczorkowski, Zastępca Sekretarza UECT

Komentarze »

Następna strona »
  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2022


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

» Referaty weryfikacyjne Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

  Archiwum wiadomości

Czerwiec 2022/ Marzec 2022/ Luty 2022/ Styczeń 2022/ Grudzień 2021/ Listopad 2021/ Październik 2021/ Wrzesień 2021/ Sierpień 2021/ Lipiec 2021/ Czerwiec 2021/ Maj 2021/ Kwiecień 2021/ Marzec 2021/ Styczeń 2021/ Grudzień 2020/ Listopad 2020/ Październik 2020/ Wrzesień 2020/ Lipiec 2020/ Czerwiec 2020/ Maj 2020/ Marzec 2020/ Luty 2020/ Styczeń 2020/ Grudzień 2019/ Listopad 2019/ Październik 2019/ Wrzesień 2019/ Sierpień 2019/ Lipiec 2019/ Czerwiec 2019/ Maj 2019/ Kwiecień 2019/ Marzec 2019/ Luty 2019/ Styczeń 2019/ Grudzień 2018/ Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/ Styczeń 2005/ Styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (24)
komunikaty (1 638)
odznaki (19)
regulaminy (59)
szlaki (36)
z życia ktkol (312)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy