Honorowi przodownicy turystyki kolarskiej

BlachyW kolarstwie turystycznym wzorem innych dyscyplin turystyki kwalifikowanej, głównym i z reguły bezpośrednim animatorem życia organizacyjnego w klubie, komisji czy sekcji jest przodownik, a więc w środowisku rowerzystów – przodownik turystyki kolarskiej.

Chociaż pierwszy kurs odbył się w 1953 r., to funkcja przodownika turystyki kolarskiej istnieje de facto od roku 1952, kiedy to pierwsza grupa około stu działaczy uzyskała uprawnienia w drodze mianowania. Listę otwierają: p.t.kol. nr 1 Wacław Górawski (Sopot), nr 2 – Stanisław Kuropatwa (Gdańsk Wrzeszcz), nr 3 – Zdzisław Wołoszyn (Gdańsk Wrzeszcz), nr 4 – Zbigniew Zukowski (Gdynia), nr 5 – Irena Sworowska (Zakopane), nr 6 – Lech Sworowski (Gliwice), nr 7 – Marian Przybyłek (Gliwice), nr 8 – Tadeusz Przewoźnik (Mikołów), nr 9 – Władysław Huza (Gliwice), nr 10 – Tadeusz Kamiński (Bielsko Biała), nr 11 – Edward Pelka (Myszków). Wykaz wyszkolonych do tej pory przodowników t.kol. zamyka Leszek Melsztyński (Przemyśl) mający legitymację nr 7339.

Regulamin przodownika turystyki kolarskiej obowiązujący od dnia 1 stycznia 1991 r. wprowadził w życie tytuł honorowego p.t.kol. i sprecyzował, że jest on „…przyznawany na wniosek KTKol. ZG PTTK przez Krajową Naradę Aktywu Kolarskiego przodownikom o bardzo aktywnej działalności w okresie minimum 20 lat”.

Oznacza to, że honorowym przodownikiem turystyki kolarskiej nie zostaje się za wysługę lat, lecz za nieprzeciętną, nadzwyczajną, sumienną i wszechstronną pracę społeczną na rzecz kolarstwa turystycznego w PTTK. Nie wystarczy stwierdzenie, że komuś minęło 20 lat od uzyskania uprawnień przodownika; ogniwo wnioskujące o nadanie honorowych uprawnień musi wykazać, że kandydat na rzecz turystyki kolarskiej działa nieprzerwanie co najmniej dwa dziesięciolecia, jest przodownikiem niepodlegającym okresowym weryfikacjom, systematycznie i na bieżąco uczestniczy w działalności macierzystego klubu, komisji bądź sekcji, włącza się w działalność innych ogniw turystyki kolarskiej, organizuje rajdy i zloty, zdobywa osobiście oraz propaguje zdobywanie KOT i innych odznak turystyki rowerowej, organizuje wycieczki klubowe, uczestniczy w imprezach centralnych, regularnie opłaca składki członkowskie PTTK, jest członkiem zarządu klubu bądź władz komisji.

Wnioski w sprawie nadania uprawnień honorowego p.t.kol. sprawdza pod względem merytorycznym Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, ale uchwałę w tej sprawie może podjąć jedynie Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego.

10 czerwca 1993 r. uchwałą XII Krajowej Narady Aktywu Kolarskiego obradującej na mecie XXXIII Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w m. Charzykowy k. Chojnic po raz pierwszy nadano tytuły honorowego przodownika turystyki kolarskiej. Otrzymało je wówczas 51 najbardziej aktywnych w działalności społecznej przodowników turystyki kolarskiej PTTK. Tytuły honorowych p.t.kol. były nadawane także w latach późniejszych, uchwałami KNAK w 1997, 2002, 2005 r. oraz w 2010 r.

Z godnością „honorowy p.t.kol.” nie wiąże się zbyt wiele przywilejów. Honorowi p.t.kol. posiadają legitymacje koloru różowego, odznakę przodownicką z dodatkowym otokiem mającym napis „HONOROWY”, nie podlegają okresowym weryfikacjom, zwolnieni są z części opłat wpisowego na ogólnopolskie zloty p.t.kol. i CZTK. Listę honorowych p.t.kol. mianowanych w latach 1993-2010 publikujemy w załączonej tabeli.

XVII KNAK, w trakcie którego kolejna grupa najaktywniejszych działaczy turystyki kolarskiej uzyska zaszczytne miano honorowych p.t.kol., obradować będzie zimą 2013/2014 r. po XVIII Walnym Zjeździe PTTK (zwołanym na 14-15 września 2013 r. roku w Warszawie).

Marian KOTarski

wykaz honorowych ptkol. (.pdf)

2 komentarze »

 1. zofia napisał(a):

  30 maja 2013 @ 08:44

  Witam.

  Bardzo dobry i wyjaśniający artykuł, myślę że również ukaże się podobny w sprawie ” przodownika nie podlegającego dalszej weryfikacji ”
  Jedna sprawa mnie interesuję , dlaczego otrzymałam legitymację Honorowego Przodownika w kolorze białym a nie różowym, pytałam odpowiednie osoby i nie umiały mi na to odpowiedzieć, twierdziły że nie ma to znaczenia, a jednak ma.
  Informator Nr. 274 kwiecień 1999 podaje wykaz zweryfikowanych przodowników i kolory Legitymacji Przodowników i co mam z tym zrobić ?

  Z turystycznym pozdrowieniem……….

 2. kot napisał(a):

  12 marca 2015 @ 21:57

  Konieczna jest drobna korekta powyższego artykułu w celu usunięcia fragmentu zdania o zwolnieniu z obowiązku uiszczania wpisowego na CZTK i Ogólnopolskie zloty przodownickie honorowych p.t.kol. To zwolnienie obejmuje jedynie Honorowych Członków PTTK będących jednocześnie przodownikami turystyki kolarskiej. Przekłamanie nastąpiło, jak sądzę, w toku przepisywania rękopisu, a później przetwarzania maszynopisu na tekst komputerowy. Przepraszam, że nie zwróciłem na to uwagi. Przy okazji przypomnę, że po raz pierwszy w historii z obowiązku ponoszenia kosztów wpisowego zwolniono Członków Honorowych PTTK mających uprawnienia p.t.kol. w 1990 r. decyzją komandora XXXIX CZTK w Częstochowie Aniołowie. W następnych latach do tej propozycji dostosowali się kolejni organizatorzy centralnych zlotów kolarskich, temat podjęli także organizatorzy Ogólnopolskich zlotów p.t.kol. i tak już zostało. Precedens stał się tradycją. Warto pamiętać, że każdorazowo o wysokości wpisowego i innych opłat na zlotach, a także o zwolnieniu niektórych uczestników z opłat bądź o zmniejszeniu ich wysokości decydują organizatorzy danej imprezy.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2020


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» szlaki - wykaz szlaków rowerowych zapisanych w Centralnej Kartotece Szlaków Rowerowych KTKol. ZG PTTK.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Odznaki KOP (popularna, st. małe: br., sr.; st. duże: sr.), Rajdu Dookoła Polski (st. mały), Szlakami zamków w Polsce (st. br., sr.):
SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

» Referaty weryfikacyjne Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

  Archiwum wiadomości

Lipiec 2020/ Czerwiec 2020/ Maj 2020/ Marzec 2020/ Luty 2020/ Styczeń 2020/ Grudzień 2019/ Listopad 2019/ Październik 2019/ Wrzesień 2019/ Sierpień 2019/ Lipiec 2019/ Czerwiec 2019/ Maj 2019/ Kwiecień 2019/ Marzec 2019/ Luty 2019/ Styczeń 2019/ Grudzień 2018/ Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/ Styczeń 2005/ Styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (19)
komunikaty (1 597)
odznaki (17)
regulaminy (58)
szlaki (36)
z życia ktkol (288)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy