Wytyczne w sprawie statystyki odznak turystyki kolarskiej PTTK

Zgodnie z postanowieniami regulaminów odznak turystyki kolarskiej PTTK poszczególne ogniwa weryfikacyjne stopnia podstawowego, regionalnego i głównego uprawnione są do przyznawania następujących stopni odznak:

  1. szczebel podstawowy (oddziałowy): referaty weryfikacyjne oddziałowych komisji turystyki kolarskiej i klubów turystyki kolarskiej działających na prawach OKTKol. uprawnione są do weryfikowania książeczek i przyznawania małych stopni (brązowe, srebrne, złote) KOT;
  2. szczebel regionalny (wojewódzki): referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej działające przy jednostkach regionalnych PTTK, a więc przy regionalnych radach, zespołach bądź porozumieniach prezesów Oddziałów uprawnione są do przyznawania małych KOT, dużych brązowych i dużych srebrnych KOT, brązowych odznak Szlakami zamków w Polsce, odznaki rajdu Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411;
  3. szczebel centralny (CRW KTKol. ZG PTTK i jego filie): centralny referat weryfikacyjny odznak turystyki kolarskiej i jego filie uprawnione są do nadawania KOT w stopniu dużym złotym i za wytrwałość, srebrnych i złotych odznak Szlakami zamków w Polsce, odznak dużego i małego rajdu kolarskiego dookoła Polski, odznaki rajdu Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411 oraz ogólnopolskiej odznaki Wiślana Trasa Rowerowa. Referenci filialni zobowiązani są na bieżąco (a nie rzadziej niż 3-krotnie w ciągu roku, mianowicie w okresie odbywania się ogólnopolskiego zlotu p.t.kol., centralnego zlotu turystów kolarzy i tuż przed Nowym Rokiem) przekazywać kierownikowi CRW KOT dane personalno-adresowe (imię, nazwisko, adres) zdobywców poszczególnych odznak celem uzyskania informacji o numerze wpisu do Księgi Weryfikacyjnej;
  4. imiennie wyznaczeni referenci okręgowi uprawnieni są do weryfikowania KOP stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty (Referat nr 3 w Bydgoszczy, nr 7 w Gdańsku, nr 8 w Siedlcach, nr 9 w Toruniu), nadto także stopni: duży srebrny i duży złoty (Referat nr 2 w Szczecinie, nr 6 w Nysie) oraz wszystkich stopni (Referat nr 5 w Katowicach i Kardynalny Referat Weryfikacyjny). Referenci okręgowi KOP są zobowiązani na bieżąco (a nie rzadziej niż 3-krotnie w ciągu roku, mianowicie w okresie odbywania się ogólnopolskiego zlotu p.t.kol., centralnego zlotu turystów kolarzy i tuż przed Nowym Rokiem) przekazywać do Kardynalnego referatu KOP dane personalno-adresowe (imię, nazwisko, adres) zdobywców poszczególnych odznak celem uzyskania informacji o numerze wpisu do ewidencji kardynalnej.

W celu ujednolicenia sprawozdawczości statystycznej w turystyce kolarskiej PTTK postanawia się, co następuje:

  1. Kierownicy oddziałowych referatów weryfikacyjnych KOT oraz referenci okręgowi KOP informację o ilości i rodzaju zweryfikowanych odznak KOT i KOP przekazują prezesowi oddziału PTTK – w terminie do 10 stycznia za rok poprzedni;
  2. Referenci regionalni i filialni KOT oraz referenci okręgowi KOP i kierownik Kardynalnego Referatu KOP informację o ilości i rodzaju zweryfikowanych odznak przekazują kierownikowi jednostki regionalnej PTTK na terenie swego działania – w terminie do 10 stycznia za rok poprzedni;
  3. Kierownik centralnego referatu weryfikacyjnego KOT informację o ilości zweryfikowanych przez CRW odznak przekazuje w terminie do 20 stycznia za rok poprzedni do biura ZG PTTK.

Warszawa, dn. 17 grudnia 2012 r.

Wiceprzewodniczący KTKol. ZG PTTK
Marian Kotarski

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2017


  Zlot Centralny 2017
  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Napisz do nas

Jeżeli chcesz zamieścić informację na naszej stronie, prześlij ją pod adres: kmieczkowski(at)wp.pl

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» informator - informacje o prenumeracie, redakcji.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» szlaki - wykaz szlaków rowerowych zapisanych w Centralnej Kartotece Szlaków Rowerowych KTKol. ZG PTTK.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

  Archiwum wiadomości

Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/

  Kategorie wiadomości

Informator (18)
komunikaty (1 479)
regulaminy (50)
szlaki (35)
z życia ktkol (236)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy

  Tu kupisz

Książeczki KOT, KOP i Szlakami zamków w Polsce, odznaki KOT (st. małe i duże), Rajdu Dookoła Polski, Szlaku Wielkiej Wojny 1409-1411, Szlakami zamków w Polsce:
SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B, 44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń
e‑mail: om.pttk@gmail.com
tel. 56 622 29 21