Wytyczne w sprawie statystyki odznak turystyki kolarskiej PTTK

Zgodnie z postanowieniami regulaminów odznak turystyki kolarskiej PTTK poszczególne ogniwa weryfikacyjne stopnia podstawowego, regionalnego i głównego uprawnione są do przyznawania następujących stopni odznak:

  1. szczebel podstawowy (oddziałowy): referaty weryfikacyjne oddziałowych komisji turystyki kolarskiej i klubów turystyki kolarskiej działających na prawach OKTKol. uprawnione są do weryfikowania książeczek i przyznawania małych stopni (brązowe, srebrne, złote) KOT;
  2. szczebel regionalny (wojewódzki): referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej działające przy jednostkach regionalnych PTTK, a więc przy regionalnych radach, zespołach bądź porozumieniach prezesów Oddziałów uprawnione są do przyznawania małych KOT, dużych brązowych i dużych srebrnych KOT, brązowych odznak Szlakami zamków w Polsce, odznaki rajdu Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411;
  3. szczebel centralny (CRW KTKol. ZG PTTK i jego filie): centralny referat weryfikacyjny odznak turystyki kolarskiej i jego filie uprawnione są do nadawania KOT w stopniu dużym złotym i za wytrwałość, srebrnych i złotych odznak Szlakami zamków w Polsce, odznak dużego i małego rajdu kolarskiego dookoła Polski, odznaki rajdu Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411 oraz ogólnopolskiej odznaki Wiślana Trasa Rowerowa. Referenci filialni zobowiązani są na bieżąco (a nie rzadziej niż 3-krotnie w ciągu roku, mianowicie w okresie odbywania się ogólnopolskiego zlotu p.t.kol., centralnego zlotu turystów kolarzy i tuż przed Nowym Rokiem) przekazywać kierownikowi CRW KOT dane personalno-adresowe (imię, nazwisko, adres) zdobywców poszczególnych odznak celem uzyskania informacji o numerze wpisu do Księgi Weryfikacyjnej;
  4. imiennie wyznaczeni referenci okręgowi uprawnieni są do weryfikowania KOP stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty (Referat nr 3 w Bydgoszczy, nr 7 w Gdańsku, nr 8 w Siedlcach, nr 9 w Toruniu), nadto także stopni: duży srebrny i duży złoty (Referat nr 2 w Szczecinie, nr 6 w Nysie) oraz wszystkich stopni (Referat nr 5 w Katowicach i Kardynalny Referat Weryfikacyjny). Referenci okręgowi KOP są zobowiązani na bieżąco (a nie rzadziej niż 3-krotnie w ciągu roku, mianowicie w okresie odbywania się ogólnopolskiego zlotu p.t.kol., centralnego zlotu turystów kolarzy i tuż przed Nowym Rokiem) przekazywać do Kardynalnego referatu KOP dane personalno-adresowe (imię, nazwisko, adres) zdobywców poszczególnych odznak celem uzyskania informacji o numerze wpisu do ewidencji kardynalnej.

W celu ujednolicenia sprawozdawczości statystycznej w turystyce kolarskiej PTTK postanawia się, co następuje:

  1. Kierownicy oddziałowych referatów weryfikacyjnych KOT oraz referenci okręgowi KOP informację o ilości i rodzaju zweryfikowanych odznak KOT i KOP przekazują prezesowi oddziału PTTK – w terminie do 10 stycznia za rok poprzedni;
  2. Referenci regionalni i filialni KOT oraz referenci okręgowi KOP i kierownik Kardynalnego Referatu KOP informację o ilości i rodzaju zweryfikowanych odznak przekazują kierownikowi jednostki regionalnej PTTK na terenie swego działania – w terminie do 10 stycznia za rok poprzedni;
  3. Kierownik centralnego referatu weryfikacyjnego KOT informację o ilości zweryfikowanych przez CRW odznak przekazuje w terminie do 20 stycznia za rok poprzedni do biura ZG PTTK.

Warszawa, dn. 17 grudnia 2012 r.

Wiceprzewodniczący KTKol. ZG PTTK
Marian Kotarski

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2021


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

» Referaty weryfikacyjne Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

  Archiwum wiadomości

Styczeń 2022/ Grudzień 2021/ Listopad 2021/ Październik 2021/ Wrzesień 2021/ Sierpień 2021/ Lipiec 2021/ Czerwiec 2021/ Maj 2021/ Kwiecień 2021/ Marzec 2021/ Styczeń 2021/ Grudzień 2020/ Listopad 2020/ Październik 2020/ Wrzesień 2020/ Lipiec 2020/ Czerwiec 2020/ Maj 2020/ Marzec 2020/ Luty 2020/ Styczeń 2020/ Grudzień 2019/ Listopad 2019/ Październik 2019/ Wrzesień 2019/ Sierpień 2019/ Lipiec 2019/ Czerwiec 2019/ Maj 2019/ Kwiecień 2019/ Marzec 2019/ Luty 2019/ Styczeń 2019/ Grudzień 2018/ Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/ Styczeń 2005/ Styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (23)
komunikaty (1 631)
odznaki (19)
regulaminy (59)
szlaki (36)
z życia ktkol (307)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy