Młodzieżowa turystyka kolarska PTTK

Poniżej publikujemy głos Mariana Kotarskiego w dyskusji na posiedzeniu Zarządu Głównego PTTK w dniu 23 XI 2008 r. nt. 2009 – Rok turystyki dzieci i młodzieży w PTTK.

Młodzieżowa turystyka kolarska PTTK
(Informacja na posiedzenie ZG PTTK w dniu 23 XI 2008 r. nt. turystyki młodzieżowej)

Osoba chcąca uprawiać turystykę kolarską, jeśli nie jest pełnoletnia, musi posiadać kartę rowerową. Wynika to z kodeksu drogowego. Karty rowerowe mogą uzyskać, po zdaniu stosownego egzaminu przed dyrektorem szkoły, uczniowie mający co najmniej 10 lat. Karty wydawane są nieodpłatnie. Dziecko w wieku do lat 10 kierujące rowerem (kodeks wymaga, by odbywało się to pod opieką osoby dorosłej) uznawane jest przez kodeks drogowy pieszym. Oznacza to, że o turystyce kolarskiej możemy mówić dopiero w odniesieniu do dzieci w wieku minimum 10 lat. Lecz to nie koniec problemu „dziecko a rower”. Kodeks drogowy stwierdza, iż dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat, zaś w innym artykule, już cytowanym w niniejszej notatce, wyjaśnia, że jeśli ma co najmniej 10 lat, musi posiadać kartę rowerową.

A co wobec tego z dziećmi w wieku 8-9 lat, grupą bardzo liczną, często obdarowywaną przez rodziców bądź chrzestnych z okazji pójścia do pierwszej komunii świętej rowerami? Czy ta grupa wiekowa pozostaje poza możliwością użytkowania jednośladów na drogach publicznych?
Warto więc się zastanowić, czy dzieci nie mające 10 lat, a jeżdżące z rodzicami na wycieczki kolarskie, nie powinny (wobec niemożliwości przyznawania im KOT) być objęte systemem weryfikacyjnym odznaki „7 milowe buty” bądź popularnej OTP, mimo iż punkty zdobywają na rowerze. Inaczej mówiąc – wskazanym byłoby rozważenie, czy tej grupy wiekowej uprawiającej turystykę rowerową nie zakwalifikować (zgodnie z definicją Prawa o ruchu drogowym) do piechurów.

Przechodząc do meritum pkt. 3 porządku obrad, dotyczącego udziału Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK w „2009 Roku dzieci i młodzieży w PTTK” wyrażam przekonanie, iż wszyscy tu obecni wiedzą, że reprezentowana na dzisiejszym spotkaniu przeze mnie Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK wprowadziła w życie kilka ogólnopolskich odznak i funkcji, które mogą zdobywać bądź uzyskiwać turyści w różnym, także bardzo młodym, wieku. W myśl regulaminów, KOT i odznakę rajdu Szlakami zamków w Polsce mogą zdobywać rowerzyści w wieku co najmniej 10 lat. Trasę rajdu dookoła Polski może zdobywać młodzież w wieku minimum 12 lat. Regulaminy odznak Szlak Wielkiej Wojny i KOP nie precyzują dolnej granicy wieku starającego się o ich przyznanie, ale – stosując wykładnię zawężającą możemy stwierdzić, że dolną granicę wieku wyznacza regulamin KOT – 10 lat. Co prawda znakarzem może być dopiero osoba pełnoletnia, ale funkcję p.t.kol. można nadać nastolatkowi mającemu 16 lat.

Tak więc działacze turystyki kolarskiej dysponują możliwościami włączenia się do realizacji zadań wynikających z uchwały ZG PTTK w roku 2009 będącym Rokiem Dzieci i Młodzieży. Najszersze pole do popisu mają kluby turystyki kolarskiej, mogące włączać do organizacji imprez także najmłodszych swych członków. Dzięki temu dzieci i młodzież, pod bacznym okiem swych wychowawców i prezesów będzie mogła organizować imprezy i konkursy dla swych rówieśników. Wytyczne zawarte w Uchwale ZG PTTK nr 286/XVI/2008 w sprawie Roku Dzieci i Młodzieży 2009 przekazane zostaną drogą elektroniczną do ogniw turystyki kolarskiej z wnioskiem o przystąpienie do ich realizacji. Aktywność poszczególnych klubów, komisji i sekcji turystyki kolarskiej w tym zakresie będzie przedmiotem jednej z ocen w dorocznym konkursie na najlepszy klub/komisję/sekcję turystyki kolarskiej PTTK w 2009 r.

LVIII Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK w Żarach, zaplanowany na sierpień 2009 r. będzie doskonałą okazją nie tylko do integracji pokoleń, ale przede wszystkim także do włączenia się najmłodszych w proces organizowania prestiżowej imprezy turystycznej.

Marian Kotarski v-przewodniczący KTKol. ZG PTTK

1 Komentarz »

  1. Tomasz napisał(a):

    6 maja 2009 @ 21:18

    Bardzo dobrze że najmłodsi biorą udział w takiech imprezach

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2017


  Zlot Centralny 2017
  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Napisz do nas

Jeżeli chcesz zamieścić informację na naszej stronie, prześlij ją pod adres: kmieczkowski(at)wp.pl

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» informator - informacje o prenumeracie, redakcji.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» szlaki - wykaz szlaków rowerowych zapisanych w Centralnej Kartotece Szlaków Rowerowych KTKol. ZG PTTK.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

  Archiwum wiadomości

Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/

  Kategorie wiadomości

Informator (18)
komunikaty (1 484)
regulaminy (50)
szlaki (35)
z życia ktkol (236)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy

  Tu kupisz

Książeczki KOT, KOP i Szlakami zamków w Polsce, odznaki KOT (st. małe i duże), Rajdu Dookoła Polski, Szlaku Wielkiej Wojny 1409-1411, Szlakami zamków w Polsce:
SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B, 44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń
e‑mail: om.pttk@gmail.com
tel. 56 622 29 21