Młodzieżowa turystyka kolarska PTTK

Poniżej publikujemy głos Mariana Kotarskiego w dyskusji na posiedzeniu Zarządu Głównego PTTK w dniu 23 XI 2008 r. nt. 2009 – Rok turystyki dzieci i młodzieży w PTTK.

Młodzieżowa turystyka kolarska PTTK
(Informacja na posiedzenie ZG PTTK w dniu 23 XI 2008 r. nt. turystyki młodzieżowej)

Osoba chcąca uprawiać turystykę kolarską, jeśli nie jest pełnoletnia, musi posiadać kartę rowerową. Wynika to z kodeksu drogowego. Karty rowerowe mogą uzyskać, po zdaniu stosownego egzaminu przed dyrektorem szkoły, uczniowie mający co najmniej 10 lat. Karty wydawane są nieodpłatnie. Dziecko w wieku do lat 10 kierujące rowerem (kodeks wymaga, by odbywało się to pod opieką osoby dorosłej) uznawane jest przez kodeks drogowy pieszym. Oznacza to, że o turystyce kolarskiej możemy mówić dopiero w odniesieniu do dzieci w wieku minimum 10 lat. Lecz to nie koniec problemu „dziecko a rower”. Kodeks drogowy stwierdza, iż dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat, zaś w innym artykule, już cytowanym w niniejszej notatce, wyjaśnia, że jeśli ma co najmniej 10 lat, musi posiadać kartę rowerową.

A co wobec tego z dziećmi w wieku 8-9 lat, grupą bardzo liczną, często obdarowywaną przez rodziców bądź chrzestnych z okazji pójścia do pierwszej komunii świętej rowerami? Czy ta grupa wiekowa pozostaje poza możliwością użytkowania jednośladów na drogach publicznych?
Warto więc się zastanowić, czy dzieci nie mające 10 lat, a jeżdżące z rodzicami na wycieczki kolarskie, nie powinny (wobec niemożliwości przyznawania im KOT) być objęte systemem weryfikacyjnym odznaki „7 milowe buty” bądź popularnej OTP, mimo iż punkty zdobywają na rowerze. Inaczej mówiąc – wskazanym byłoby rozważenie, czy tej grupy wiekowej uprawiającej turystykę rowerową nie zakwalifikować (zgodnie z definicją Prawa o ruchu drogowym) do piechurów.

Przechodząc do meritum pkt. 3 porządku obrad, dotyczącego udziału Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK w „2009 Roku dzieci i młodzieży w PTTK” wyrażam przekonanie, iż wszyscy tu obecni wiedzą, że reprezentowana na dzisiejszym spotkaniu przeze mnie Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK wprowadziła w życie kilka ogólnopolskich odznak i funkcji, które mogą zdobywać bądź uzyskiwać turyści w różnym, także bardzo młodym, wieku. W myśl regulaminów, KOT i odznakę rajdu Szlakami zamków w Polsce mogą zdobywać rowerzyści w wieku co najmniej 10 lat. Trasę rajdu dookoła Polski może zdobywać młodzież w wieku minimum 12 lat. Regulaminy odznak Szlak Wielkiej Wojny i KOP nie precyzują dolnej granicy wieku starającego się o ich przyznanie, ale – stosując wykładnię zawężającą możemy stwierdzić, że dolną granicę wieku wyznacza regulamin KOT – 10 lat. Co prawda znakarzem może być dopiero osoba pełnoletnia, ale funkcję p.t.kol. można nadać nastolatkowi mającemu 16 lat.

Tak więc działacze turystyki kolarskiej dysponują możliwościami włączenia się do realizacji zadań wynikających z uchwały ZG PTTK w roku 2009 będącym Rokiem Dzieci i Młodzieży. Najszersze pole do popisu mają kluby turystyki kolarskiej, mogące włączać do organizacji imprez także najmłodszych swych członków. Dzięki temu dzieci i młodzież, pod bacznym okiem swych wychowawców i prezesów będzie mogła organizować imprezy i konkursy dla swych rówieśników. Wytyczne zawarte w Uchwale ZG PTTK nr 286/XVI/2008 w sprawie Roku Dzieci i Młodzieży 2009 przekazane zostaną drogą elektroniczną do ogniw turystyki kolarskiej z wnioskiem o przystąpienie do ich realizacji. Aktywność poszczególnych klubów, komisji i sekcji turystyki kolarskiej w tym zakresie będzie przedmiotem jednej z ocen w dorocznym konkursie na najlepszy klub/komisję/sekcję turystyki kolarskiej PTTK w 2009 r.

LVIII Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK w Żarach, zaplanowany na sierpień 2009 r. będzie doskonałą okazją nie tylko do integracji pokoleń, ale przede wszystkim także do włączenia się najmłodszych w proces organizowania prestiżowej imprezy turystycznej.

Marian Kotarski v-przewodniczący KTKol. ZG PTTK

1 Komentarz »

  1. Tomasz napisał(a):

    6 maja 2009 @ 21:18

    Bardzo dobrze że najmłodsi biorą udział w takiech imprezach

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2022


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

» Referaty weryfikacyjne Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

  Archiwum wiadomości

Marzec 2022/ Luty 2022/ Styczeń 2022/ Grudzień 2021/ Listopad 2021/ Październik 2021/ Wrzesień 2021/ Sierpień 2021/ Lipiec 2021/ Czerwiec 2021/ Maj 2021/ Kwiecień 2021/ Marzec 2021/ Styczeń 2021/ Grudzień 2020/ Listopad 2020/ Październik 2020/ Wrzesień 2020/ Lipiec 2020/ Czerwiec 2020/ Maj 2020/ Marzec 2020/ Luty 2020/ Styczeń 2020/ Grudzień 2019/ Listopad 2019/ Październik 2019/ Wrzesień 2019/ Sierpień 2019/ Lipiec 2019/ Czerwiec 2019/ Maj 2019/ Kwiecień 2019/ Marzec 2019/ Luty 2019/ Styczeń 2019/ Grudzień 2018/ Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/ Styczeń 2005/ Styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (24)
komunikaty (1 635)
odznaki (19)
regulaminy (59)
szlaki (36)
z życia ktkol (309)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy