To my, to my, to Myszków!

Myszkowianie w PorębieMamy rok 2007 – „Rok szlaków turystycznych PTTK”. Stosowną uchwałę w tej materii podjął 18 września 2005 r. XVI Walny Zjazd PTTK pragnąc przypomnieć, że w br. przypada 120 rocznica oznakowania przez Walerego Eliasza pierwszego szlaku w Tatrach z Toporowej Cyrhli do Morskiego Oka oraz że w 2006 r. minęła 100 rocznica oznakowania przez Hugona Zapałowicza pierwszego szlaku w rejonie Zawoi w Beskidach i takaż rocznica wykonania „Orlej Perci” w Tartach. Klub PTTK „M-2″ swój pierwszy znakowany szlak rowerowy, koloru czarnego, prowadzący z Koziegłów do Pińczyc, przedłużony następnie do Siewierza (symbol Cz-7003s) oddał do użytku w dniu 8 lipca 2001 r.

Klub Osiedlowy PTTK „M-2″ w Myszkowie w okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. zorganizował 46 wycieczek dla ponad pięciuset uczestników. Myszkowianie mają za sobą już 2 biwaki (w Rzędkowicach i Podzamczu) oraz dwa ośmiodniowe wyjazdy na imprezy centralne (XLVII Ogólnopolski zlot p.t.kol. w Siedlcach i LVI Centralny Zlot Turystów Kolarzy w Sulejowie), podczas których pod namiotami spędzili łącznie 20 dni. W czasie wycieczek po Jurze myszkowianie zwiedzili m.in. zamki w Siewierzu, Mirowie, Bobolicach, Olsztynie, Ostrężniku, Bydlinie, Ogrodzieńcu, byli w rezerwatach przyrody w Podlesicach, Ostrężniku, Złotym Potoku i Hucie Szklanej, odwiedzili Pustynię Błędowską, poznali Miłość, widzieli Postęp (wioski w gm. Koziegłowy), w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej odwiedzili Holendrów (wioska w pow. częstochowskim), a 1 kwietnia odbyli primaaprilisową przejażdżkę przez Mazury (wieś w pow. częstochowskim). Klub był organizatorem XXIX Urodzinowego Zlotu Klubowego, za jego sprawą odbyła się XV Wycieczka rowerowa na Dni Myszkowa. W efekcie wiosenno-letnich wędrówek myszkowscy cykliści zdobyli 42 odznaki krajoznawcze i turystyczne. Klubowi znakarze sprawdzili wiosną i odnowili latem wszystkie 231 km rowerowych znakowanych szlaków turystycznych, wywiesili brakujące bądź zniszczone przez aurę lub wandali tablice sieci szlaków i drogowskazy, przeprowadzili pogadankę dla 40 uczniów klas szóstych SP nr 3 w Myszkowie nt. szlaków, studentom „turystyki” Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zawierciu zaprezentowali zagadnienia związane z korzystaniem ze znakowanych szlaków turystycznych. Nadzorując przygotowywane przez studentów prace licencjackie zalecano uwzględnianie w ich tematyce kwestii związanych z wykorzystywaniem istniejących szlaków turystycznych. W wydanym latem drukiem „Vademecum krajoznawczym ziemi myszkowskiej” ujęto hasła prezentujące znakowane szlaki w Myszkowskiem, nadto opracowano artykuł na temat szlaków rowerowych przeznaczony do periodyku jednej z wyższych uczelni Częstochowy lub Warszawy. Większość z odbytych wycieczek rowerowych prowadzono oznakowanymi szlakami, aby – po pierwsze sprawdzić ich stan, po wtóre – by przyzwyczaić członków Klubu i studentów do korzystania z nich. Wszystkie zaprezentowane działania podjęto – zgodnie z cytowaną wyżej uchwałą XVI Walnego Zjazdu PTTK – dla upowszechnienia wiedzy o dorobku naszego Towarzystwa w zakresie wytyczania i utrzymywania znakowanych szlaków turystycznych. Stosowny meldunek wysłano też do koordynatorki projektu – kol. Jolanty Śledzińskiej w ZG PTTK w Warszawie – informuje prezes Klubu „M-2″ w Myszkowie Marian Kotarski.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2019


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» szlaki - wykaz szlaków rowerowych zapisanych w Centralnej Kartotece Szlaków Rowerowych KTKol. ZG PTTK.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Książeczki KOP i Szlakami zamków w Polsce, odznaki KOT (st. duże sr. i zł.), KOP (popularna, st. małe br., sr., zł.), Rajdu Dookoła Polski, Szlaku Wielkiej Wojny 1409-1411, Szlakami zamków w Polsce (st. br., sr.):
SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Oddział Miejski PTTK
im. M. Sydowa w Toruniu
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń
e‑mail: om.pttk@gmail.com
tel. 56 622 29 21


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

Maj 2019/ Kwiecień 2019/ Marzec 2019/ Luty 2019/ Styczeń 2019/ Grudzień 2018/ Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/ Styczeń 2005/ Styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (17)
komunikaty (1 568)
odznaki (16)
regulaminy (57)
szlaki (35)
z życia ktkol (273)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy