Archiwum marzec, 2012

Zimowe wyjazdy 2012 r. zakończone

MyszkowianieW zimowym okresie bieżącego roku myszkowscy turyści z Klubu PTTK „M-2” odbyli 10 wycieczek; uczestniczyło w nich łącznie 91 osób. Myszkowianie odwiedzili Żarki, byli w Leśniowie, Morsku i Choroniu, pojechali też do Siewierza i Zaborza. Głównym celem przejażdżek była rekreacja, ale nie zapomniano też o zwiedzaniu obiektów niezbędnych do KOP. Wędrując po Jurze odwiedzili Wspólnotę Baranka; rozmawiając z zakonnicami dowiedzieli się, że brat jednej z nich odbył półroczną wyprawę z Francji do Chin; bogato ilustrowana zdjęciami relacja ukazała się w formie książkowej. W efekcie tegorocznych wycieczek Jan Imiełowski, Ryszard Konopka i Adam Duda zdobyli Jubileuszowe Odznaki 60-lecia turystyki kolarskiej w PTTK, Kasia Janocha duży brązowy, a Dawid Gurbała mały złoty KOT. „Przed nami – mówi prezes klubu Marian KOTarski – wiosenne wyjazdy; w pierwszą sobotę wiosny jedziemy do Świętej Anny, a w następną planujemy wycieczkę do Niegowonic na rajd „Przebiśniegom na spotkanie”.

(aga)

Komentarze »

50-lecie BTKK „Catena”

Stół prezydialny17 marca 2012 r. w Bytomiu w ramach dorocznego wojewódzkiego spotkania działaczy turystyki kolarskiej woj. śląskiego odbyły się obchody 50-lecia Bytomskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Catena”. Obrady, na które przybyli przedstawiciele władz miasta (na zdjęciu), członek Zarządu Głównego PTTK Edward Kutyła, prezesi oddziałów PTTK, wiceprzewodniczący KTKol. ZG PTTK Marian Kotarski oraz członkowie kilkudziesięciu klubów turystycznych otworzył prezes klubu „Catena” Zenon Kaszowicz (na zdjęciu), który powitawszy zebranych przedstawił historię klubu, obdarował uczestników broszurą swego autorstwa 50 lat – historia BTKK „Catena” i przypomniał nazwiska swych poprzedników. Członek honorowy PTTK Stanisław Radomski nie tylko wręczył obecnym najnowsze opracowanie swego autorstwa obejmujące „60 lat turystyki kolarskiej PTTK w woj. śląskim”, ale też opowiedział wiele ciekawostek i anegdot związanych z kolarstwem turystycznym. Jerzy Gerhard Lubos podzielił się swymi wspomnieniami z lat 1962-63, gdy sprawował funkcję pierwszego prezesa klubu. SalaOdczytano list gratulacyjny przesłany pod adresem Jubilata przez przewodniczącego KTKol. ZG PTTK Waldemara Wieczorkowskiego oraz wysłuchano życzeń złożonych „Catenie” przez bratnie kluby i komisje.

W toku narady liczne grono działaczy, wywodzących się zarówno z klubu „Catena”, jak i z ogniw z nim współdziałających uhonorowano wyróżnieniami, odznakami i dyplomami. Odznaką „50 lat w PTTK” uhonorowany został Jerzy Nowak. Odznakami „Za zasługi w turystyce kolarskiej PTTK w woj. śląskim” wyróżnieni zostali koledzy Zygmunt Kokoszka, Sławomir Gac, Piotr Słanina i Michał Raczyński. Honorowe odznaki „60 lat turystyki kolarskiej w PTTK” nadano kolegom: Stanisław Radomski, Ryszard Kapczyński, Jan Rychlik, Władysław Sosna, Bogdan Kasperek i Jerzy Nowak. Zdobywcy odznakWojewódzkie spotkanie wykorzystano do wręczenia Jerzemu Nowakowi (Strzyżowice) nagrody za uzyskanie I miejsca w VI edycji konkursu Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK na opracowania dokumentujące działalność naszego Towarzystwa. J. Nowak (na zdjęciu ze zdobywcami odznak drdP nr 1 S. Radomskim i nr 5 Andrzejem Czaplą), który w 1971 r. pokonawszy 3785 km objechał całą Polskę wzdłuż granic i jako 3 w kraju zdobył odznakę dużego rajdu kolarskiego dookoła Polski, spisał swe wspomnienia. Właśnie ta relacja znalazła uznanie w oczach jury konkursowego.

Uroczyste spotkanie poprzedziło nabożeństwo w kościele pw. Świętego Ducha w Bytomiu, a zakończyło zwiedzanie świątyni pw. Św. Barbary. Uroczystość okrasił pięknym występem zespół kresowiaków „Paka Rycha”.

(kot)

Komentarze »

XIX Rajd Przyjaciół Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

RajdW niedzielę, 11 marca odbył się XIX już rajd przyjaciół naszego, łódzkiego parku, obejmującego swym zasięgiem północno-wschodnią część miasta i okolice. Co prawda na trasie było tylko ośmiu turystów kolarzy (niektórzy z nich jeżdżą na rowerach cały rok), lecz grupa ta była widoczna wśród licznie zgromadzonych piechurów. Start i meta zlokalizowane były tym razem Rajdw Ośrodku Edukacji Ekologicznej na ulicy Wycieczkowej, czyli w samym sercu lasu. Kolarze, których prowadził na trasie dyrektor parku Hieronim Andrzejewski, mieli do przebycia jedynie piętnaście kilometrów, lecz jazda po lesie wcale nie należała do łatwych. W mieście ślady zimy można zaobserwować jedynie przed hipermarketami, Rajdgdzie kurczą się górki ze zgarniętego z parkingów śniegu, natomiast w lesie grunt jeszcze do końca nie rozmarzł, a kałuże i błoto stanowią dodatkowe utrudnienia. W tym tkwiła jednak cała atrakcja dzisiejszego przejazdu. Na mecie czekało na uczestników ognisko. Nie zabrakło oczywiście kiełbasek, które jak wiadomo własnoręcznie upieczone nad ogniem smakują najlepiej.

Piotr Kolenda

2 komentarze »

Kurs znakarzy szlaków rowerowych

Zapraszamy do udziału w kursie znakarzy szlaków rowerowych, który odbędzie się w dniach 9-12 sierpnia 2012 r. w Antoninie k. Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 90 zł. Ponadto uczestnicy pokrywają koszty noclegów w schronisku w Ludwikowie (19 zł/nocleg + 7 zł za pościel) oraz wyżywienia (we własnym zakresie). Opłaty należy uiścić po przyjeździe na kurs. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, które należy przesłać na wypełnionej i zeskanowanej karcie zgłoszenia pod adres: kmieczkowski(at)wp.pl. Oryginał należy przywieźć na kurs. Kandydaci na znakarzy powinni spełnić kryteria zapisane w Regulaminie znakarza szlaków turystycznych PTTK.
Szkolenie rozpocznie się 9 sierpnia (czwartek) o godz. 16.00, a zakończy egzaminem pisemnym 12 sierpnia ok. godz. 20.00. W programie szkolenia przewidziano udział kursantów w uroczystym rozpoczęciu 61. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK „Antonin ‘2012”.

Krzysztof Mieczkowski

karta zgłoszenia (.doc)
karta zgłoszenia (.pdf)

Komentarze »

Posiedzenie Komisji w Antoninie

KomisjaW pierwszy weekend marca br. na wyjazdowym posiedzeniu w Antoninie obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Obrady, w części których uczestniczyli także przedstawiciele samorządów lokalnych tego rejonu oraz członkowie zespołów organizacyjnych 52 zlotu p.t.kol. w Cesarce i 61 CZTK w Antoninie, prowadził przewodniczący Komisji Waldemar Wieczorkowski. Komisja dokonała wizytacji ośrodka „Lido” w Antoninie, który w sierpniu będzie gościł uczestników LXI Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy oraz wysłuchała informacji komandora Dariusza Nowackiego o stanie przygotowań do imprezy. Stan przygotowań do LII Ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. w Cesarce zrelacjonował v-komandor Jerzy Szczeciński. Uzgodniono, że kurs p.t.kol.w Cesarce rozpocznie się na dwa dni przed formalnym rozpoczęciem Zlotu, aby kandydaci mieli wystarczającą porcję zajęć dla należytego przygotowania się do egzaminu końcowego.

KomisjaOmówiono dotychczasową realizację programu Roku Turystyki Rowerowej 2012 (m.in. przebieg konferencji inaugurującej RTR w Sosnowcu z udziałem prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego), zapoznano się z już wykonanymi materiałami promocyjnymi oraz projektami przygotowywanych gadgetów (m.in. rowerowe sakwy 3-częściowe, plecaki dla cyklistów), które będzie można zamawiać na potrzeby klubów za stosunkowo niską odpłatnością. Zaapelowano o rozpropagowanie wśród władz samorządowych konkursu na „gminę przyjazną rowerzystom”, a wśród turystów konkursów plastycznego, fotograficznego i rodzinnego. Zdecydowano o wydaniu okolicznościowego numeru „Informatora KTKol. ZG PTTK” na jubileusz 60-lecia kolarstwa turystycznego pod flagą PTTK, a jednocześnie zasygnalizowano pilną konieczność uaktywnienia prenumeraty, gdyż kasa abonencka świeci pustkami (wpłaty przyjmuje O.PTTK w Jastrzębiu Zdroju). Z uznaniem przyjęto fakt wykonania, zaprezentowanych na posiedzeniu, metalowych odznak „60-lecia turystyki rowerowej w PTTK” (do nabycia poprzez O.PTTK Jaworzno).

KomisjaKomisja uzgodniła zakres zbioru regulaminów obowiązujących w turystyce kolarskiej PTTK planowany do wydania wiosną br., zaakceptowała nowy wzór odznaki rajdu Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411, uchwaliła projekt wzorcowego regulaminu regionalnej rady turystyki kolarskiej kierując go do zaakceptowania przez Zarząd Główny PTTK, nadała uprawnienia niepodlegające okresowej weryfikacji 10 p.t.kol., wysłuchała informacji odnośnie aktualnych prac zarządu UECT i możliwości powiększenia organizacji o reprezentacje dwu kolejnych państw. Sporo uwagi poświęcono niedoskonałości zestawień statystycznych zweryfikowanych odznak turystyki kolarskiej, zarówno na szczeblu oddziałowych KTKol., jak i zespołów regionalnych (czyli „wojewódzkich”), powodujących drastyczne zaniżenie ilości zdobywanych KOT.

[kot]

Komentarze »

« Poprzednia strona
  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2023


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

» Referaty weryfikacyjne Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

  Archiwum wiadomości

marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (27)
komunikaty (1 666)
odznaki (20)
regulaminy (59)
szlaki (37)
z życia ktkol (318)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy