Sprawozdanie z uroczystego zebranie KTK „Gronie” w Tychach

W dniu 20 lutego 2010 r. odbyło się uroczyste zebranie sprawozdawcze Klubu Turystyki Kolarskiej „GRONIE” przy o/PTTK w Tychach. W Osiedlowym Klubie Mieszkańców „ORION” spotkało się przy kawie, herbacie i ciasteczkach 28 członków i sympatyków naszego Klubu, wśród których znalazł się Honorowy Członek KTK „GRONIE” Ewald Bereska oraz kilku przodowników turystyki kolarskiej. Zebranie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście:
– prezes Koła Miejskiego Polskiego Klubu Ekologicznego w Tychach Pani Ewa Dziekońska,
– przedstawiciel Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną Pan Jakub Chełstowski,
– prezes Oddziału PTTK w Tychach Pan Przemysław Major.

Każdy uczestnik zebrania otrzymał 10 numer gazetki klubowej „W naszym gronie”, kalendarz wycieczek i imprez kolarskich na sezon 2010 organizowanych przez KTK „Gronie” oraz propozycje nowych regulaminów konkursów na najaktywniejszego turystę kolarza i najaktywniejszego przodownika turystyki górskiej organizowanych przez Klub. Wyłożono również kilkanaście egzemplarzy Sprawozdania Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK za okres XVI kadencji (2006-2009).

Zebranie otworzył, serdecznie witając wszystkich zebranych prezes KTK „GRONIE” Kazimierz Okoński. Przedstawiony przez niego program zebrania przewidywał:
1. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2009.
2. Sprawozdanie Zespołu Znakarzy.
3. Sprawozdanie finansowe.
4. Przedstawienie planów Klubu na rok 2010.
5. Wręczenie pucharów i dyplomów zwycięzcom konkursów na najaktywniejszego przodownika turystyki kolarskiej i najaktywniejszych turystów kolarzy w kategoriach mężczyzn i kobiet.
6. Omówienie wyjazdu na VI Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej.
7. Prezentację trójkąta turystycznego Tychy – Mikołów – Pszczyna.
8. Prezentację zdjęć z imprez klubowych.

Ad. 1. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2010 złożył Prezes Kazimierz Okoński.

Ad. 2. Sprawozdanie Zespołu Znakarzy przedstawiła prezes Jolanta Jaromin.

Ad. 3. Ze stanem finansów Klubu zapoznała zebranych skarbnik Klubu Jolanta Jaromin.

Ad. 4. Plany na rok 2010 przedstawił wiceprezes Klubu Tadeusz Kozerski. Podkreślił, że tematem przewodnim tegorocznych wycieczek będzie poznawanie kościołów i architektury drewnianej. Korzystając z okazji zapoznał również obecnych ze sprawami poruszanymi na XVI Krajowej Naradzie Aktywu Kolarskiego w Warszawie w dniu 13.02.2010 r., na której reprezentował nasz Klub.

Ad. 5. Przed ogłoszeniem wyników konkursów na najaktywniejszego przodownika turystyki kolarskiej i najaktywniejszych turystów kolarzy w kategoriach mężczyzn i kobiet, kolega Stanisław Bajda, który wykonał zestawienia i obliczenia niezbędne dla ustalenia kolejności, objaśnił przesłanki, które skłoniły go do ponownego opracowania regulaminów tych konkursów. Puchary zdobywcom pierwszych miejsc oraz pamiątkowe dyplomy osobom sklasyfikowanym na 2 i 3 pozycji wręczył prezes Oddziału PTTK w Tychach Pan Przemysław Major. Stosowne dyplomy przygotowano również dla sponsorów Klubu. Po tej miłej ceremonii zebrani wznieśli toast szampanem za pomyślność w 2010 roku.

Ad. 6. Prezes Kazimierz Okoński zaprosił zebranych do uczestnictwa w VI Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej będącym również Centralnym Zlotem Turystów Kolarzy w dniach 10-17 lipca 2010 r. w Prudniku. Przedstawił koszty i zaproponował rozważenie trzech wariantów dojazdu na imprezę.

Ad. 7. Prezes Koła Miejskiego Polskiego Klubu Ekologicznego w Tychach Pani Ewa Dziekońska przedstawiła koncepcję programu zaprojektowanego przez Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Tychach (w ramach Lokalnej Agendy 21). Program zmierza do stworzenia trasy przyrodniczo-kulturowej w trójkącie Tychy – Mikołów – Pszczyna. Pani prezes podziękowała Kazimierzowi Okońskiemu i Jolancie Jaromin za dotychczasową pomoc i podkreśliła, że liczy na dalszą dobrą współpracę z naszym Klubem.

Ad. 8. Pokaz zdjęć kolegów Jana Kątnego, Jacka Kotowskiego i Piotra Frydrycha zakończył zebranie.

Zdjęcia autorstwa Piotra Frydrycha dostępne są w galerii.

(pak)

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 8 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 724)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (39)
z życia ktkol (344)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy