Wspomnienie

Barbara Kaczmarek (1920-2017)

Krotoszyn, 28. września 1920 r. dzień urodzin Barbary Zielezińskiej. Lata dziecięce, dziewczęce, szkolną edukację spędza w gronie rodzinnym. Niespełna dwudziestolatkę 1 września 1939 r. spotyka to, co dotknęło wszystkich Polaków. Początek II wojny światowej. Basia przeżywa burzliwe lata wojny i okupacji. Działając w AK w Wielkopolsce spotyka na swej drodze Stefana Kaczmarka. Ślub. Od tego dnia staje się Barbarą Kaczmarek.

Barbara i Stefan po zakoÅ„czeniu wojny przybywajÄ… do nieznanego, zniszczonego Szczecina, nieznane Pomorze Zachodnie. Tu przychodzi na Å›wiat (1947) syn BolesÅ‚aw Leszek. Ziemia nieznana – trzeba jÄ… poznać. OdradzajÄ… siÄ™ w Polsce historyczne, zaÅ‚ożone jeszcze w czasach zaborów, organizacje turystyczne. Gdy w Szczecinie powstaje oddziaÅ‚ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1946) zostajÄ… jego czÅ‚onkami, a po poÅ‚Ä…czeniu PTK i PTT stajÄ… siÄ™ czÅ‚onkami PTTK. Gdy w 1955 r. w ramach OddziaÅ‚u Miejskiego PTTK (dziÅ› Regionalny OddziaÅ‚ SzczeciÅ„ski PTTK) zaczyna dziaÅ‚ać Klub Turystyczny PTTK „WiercipiÄ™ty”, sÄ… w jego szeregach. Nie wystarczajÄ… im jednak piesze wycieczki poznawcze.

W ramach klubu „WiercipiÄ™ty” powoÅ‚ana zostaje sekcja turystyki kolarskiej, której „szefami” zostajÄ… Barbara i Stefan. Zaczyna siÄ™ rowerowa przygoda turystyczna. Gdy sekcja siÄ™ rozrasta do kilkudziesiÄ™ciu osób, zapada decyzja o stworzeniu z niej samodzielnego turystycznego klubu kolarskiego. Tak powstaje w czerwcu 1964 r. SzczeciÅ„ski Turystyczny Klub Kolarski „88” (to dwa „zósemkowane” koÅ‚a rowerowe). Prezesem zostaje Stefan, ale Barbara Kaczmarek to pozytywna „szara eminencja” wÅ‚adz klubu. PoznajÄ…c bliższe i dalsze okolice Pomorza Zachodniego i kraju posiadajÄ… coraz wiÄ™kszÄ… wiedzÄ™, za co uzyskujÄ… uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej i Przodownika Turystyki Kolarskiej nadane przez wÅ‚adze centralne PTTK. Wycieczki klubowe sÄ… coraz dalsze. StaÅ‚ym programem stajÄ… siÄ™ letnie kolarskie obozy wÄ™drowne z mÅ‚odzieżą, którÄ… na trasach, głównie od stronÄ… praktycznej, zajmuje siÄ™ Barbara. Wtedy też do ich imion dopisano rodzicielskie „Mama” i „Tata”.

Radosne i szczęśliwe dni „Mamy” Basi zostajÄ… brutalnie naruszone. W 1968 r. na trasie tatrzaÅ„skiej w pobliżu Morskiego Oka ginie pod lawinÄ… syn BolesÅ‚aw Leszek, a kilka lat potem nie wytrzymuje serce Stefana (1974). Oboje spoczywajÄ… na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Basia zostaje…

Nie, nie sama, przecież jest z niÄ… caÅ‚a starsza i mÅ‚odsza dziatwa klubowa i caÅ‚e koleżeÅ„stwo PTTK – nie tylko szczeciÅ„skie. Po „chwili” zadumy wraca na szlaki. Uczestniczy w wielkich centralnych imprezach kolarskich, a jako Instruktor Krajoznawstwa – w centralnych zlotach krajoznawczych. Podejmuje pracÄ™ w Oddziale poÅ›wiÄ™cajÄ…c siÄ™ mÅ‚odzieży, zachÄ™cajÄ…c do poznawania, do zamiÅ‚owania w turystyce. To ona mów „turystycznej mÅ‚odzieży” o piÄ™knej przyrodzie, cennych zabytkach, znaczeniu faktów historycznych. DoceniajÄ…c tÄ… dziaÅ‚alność, caÅ‚kowicie bezinteresownÄ…, centralne wÅ‚adze PTTK (ZarzÄ…d Główny, komisje centralne) wyróżniajÄ… i odznaczajÄ… BasiÄ™ Kaczmarek najwyższymi odznaczeniami PTTK – SrebrnÄ… i ZÅ‚otÄ… HonorowÄ… OdznakÄ… PTTK, takimi samymi za pracÄ™ z mÅ‚odzieżą oraz najwyższym organizacyjnym tytuÅ‚em Honorowego CzÅ‚onka PTTK.

WkÅ‚ad Basi w przekazywanie i dziaÅ‚anie wÅ›ród sÅ‚uchajÄ…cych jÄ… o wartoÅ›ciach jakimi sÄ… polskość i patriotyzm docenili również niektórzy „ważni”, odznaczajÄ…c jÄ… m.in.: Srebrnym i ZÅ‚otym Krzyżem ZasÅ‚ugi, ZÅ‚otym Gryfem Pomorskim i odznaczeniami ministerialnymi. Ale dla Barbary Kaczmarek nadal ważna byÅ‚a trasa turystyczna w otoczeniu turystycznych „dzieci” – starszych i mÅ‚odszych. Jej imiÄ™ i nazwisko znane jest wÅ›ród turystów w caÅ‚ym kraju.

Czy pamiÄ™tasz Basiu trasy rajdów centralnych: PoznaÅ„, Åšrem, Rogoźnik, SupraÅ›l, Zamość… Tam z TobÄ… byliÅ›my. Czy pamiÄ™tasz wyjazdy zagraniczne do sÄ…siadów za OdrÄ…, wyprawÄ™ wÄ™gierskÄ…, gdy byliÅ›my u Juliszki w Budapeszcie, gdy w okolicach Lillafüred przy typowej wÄ™gierskiej čsardzie gwarzyliÅ›my z jej wÅ‚aÅ›cicielem o generale Bemie, w którym on byÅ‚ zakochany corocznie pielgrzymujÄ…c do Tarnowa.

Czy pamiÄ™tasz spotkanie w bazylice Åšw. Piotra w Rzymie z polskim papieżem Å›wiÄ™tym Janem PawÅ‚em II? Czy pamiÄ™tasz jak na podwiedeÅ„skim campingu w 1990 r. obchodzone byÅ‚y Twoje 70. urodziny? Czy pamiÄ™tasz trasy uroczej duÅ„skiej wyspy Bornholm? Czy pamiÄ™tasz…

Szczecin, 26. sierpnia 2017 r., sobota. ZamknęłaÅ› Basiu ostatniÄ… stronÄ™ ziemskiej części książeczki wycieczek kolarskich, zabierajÄ…c drugÄ… część na wieczne wÄ™drowanie. Któż Ci teraz Basiu w niebie rower naprawi, kto z TobÄ… na trasÄ™ pojedzie? To pytamy „Mamo” my – Twoje turystyczne dzieci – sieroty. Z uznaniem i szacunkiem pochylajÄ… siÄ™ PRZED TobÄ…: sztandar Regionalnego OddziaÅ‚u SzczeciÅ„skiego PTTK i klubowy proporzec SzczeciÅ„skiego Turystycznego Klubu Kolarskiego „88” – Twojego Klubu.

Do zobaczenia Basiu!

„Starszak” klubowy STKKol. „88”
Jerzy Winsze (kuzyn)

Szczecin, 28.08.2017 r.

1 Komentarz »

  1. Kasia napisał(a):

    18 listopada 2019 @ 00:21

    Moja kochana prababcia❤

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2020


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» szlaki - wykaz szlaków rowerowych zapisanych w Centralnej Kartotece Szlaków Rowerowych KTKol. ZG PTTK.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Odznaki KOP (popularna, st. małe: br., sr.; st. duże: sr.), Rajdu Dookoła Polski (st. mały), Szlakami zamków w Polsce (st. br., sr.):
SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

» Referaty weryfikacyjne Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

  Archiwum wiadomości

Luty 2020/ Styczeń 2020/ Grudzień 2019/ Listopad 2019/ Październik 2019/ Wrzesień 2019/ Sierpień 2019/ Lipiec 2019/ Czerwiec 2019/ Maj 2019/ Kwiecień 2019/ Marzec 2019/ Luty 2019/ Styczeń 2019/ Grudzień 2018/ Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/ Styczeń 2005/ Styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (17)
komunikaty (1 587)
odznaki (16)
regulaminy (58)
szlaki (36)
z życia ktkol (285)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy