Tour de Calisia – V Setka Cyklisty

RajdOrganizowany przez Klub Turystyki Kolarskiej „Cyklista” z Kalisza rajd rowerowy „Tour de Calisia 2013 – V Setka Cyklisty” przeszedÅ‚ już do historii. Ten cykl „kaliskich setek” wpisaÅ‚ siÄ™ już trwale w ogólnopolski kalendarz imprez rowerowych, z roku na rok przybierajÄ…c na swoich rozmiarach. W podwójnie jubileuszowym rajdzie – zwiÄ…zanym z piÄ…tÄ… już jego edycjÄ… i jednoczeÅ›nie dziesiÄ™cioleciem istnienia klubu – wzięło udziaÅ‚ aż 157 osób, czyli o ponad 40 wiÄ™cej niż rok temu.

Zgodnie z planem, tuż po godz. 7.30, wyposażeni w prowiant, numery startowe i mapy, uczestnicy rajdu zostali wypuszczeni przez przedstawicieli miasta i powiatu, na – jak sama nazwa mówi – stukilometrowÄ… trasÄ™, wiodÄ…cÄ… z najstarszego miasta w Polsce, m.in. przez Skarszew, DÄ™be, Opatówek, ZajÄ…czki Bankowe, Brzeziny, Ostrów Kaliski, WolÄ™ DroszewskÄ…, OÅ‚obok i Å»ydów, a swój bieg koÅ„czÄ…cÄ… również w Kaliszu. WyznaczajÄ…c trasÄ™, organizatorzy starali siÄ™ prowadzić jÄ… drogami o mniejszym natężeniu ruchu, ale jednoczeÅ›nie głównie asfaltowymi i takimi, które wiodÄ… przez tereny ciekawe krajobrazowo i krajoznawczo. Podobnie wybierane byÅ‚y miejsca na główne postoje.

RajdPierwsza przerwa miaÅ‚a miejsce w Opatówku, przy wystawie opowiadajÄ…cej o historii miejscowoÅ›ci, w pobliżu parku i mieszczÄ…cego siÄ™ w nim najstarszego w Polsce żelaznego mostu. Druga przewidziana byÅ‚a w Brzezinach, w pobliżu drewnianego budynku starej remizy OSP. Tam też, z racji półmetka rajdu, uczestnicy mogli nabrać siÅ‚ dziÄ™ki czekajÄ…cej na nich kawie i herbacie. Po przejechaniu kolejnych 37 kilometrów rowerzyÅ›ci mieli okazjÄ™ zwiedzić murowany koÅ›ciół w zespole klasztornym cysterek w OÅ‚oboku, zdobywajÄ…c przy okazji kolejnÄ… pieczÄ…tkÄ™ do swoich pamiÄ…tkowych książeczek. W Å»ydowie na uczestników czekaÅ‚a specjalna niespodzianka – inscenizacja przeprowadzona przez grupÄ™ rekonstrukcyjnÄ… oraz symboliczne przekroczenie historycznej granicy pomiÄ™dzy cesarstwem pruskim a imperium rosyjskim, co udowodnione byÅ‚o wrÄ™czeniem każdemu specjalnego certyfikatu oraz licznymi zdjÄ™ciami z pilnujÄ…cymi granicy żoÅ‚nierzami.

Å»ar lejÄ…cy siÄ™ z nieba wymuszaÅ‚ na trasie dodatkowe postoje na odpoczynek i uzupeÅ‚nienie zapasów wody, jednak dziÄ™ki temu wszystkim – bez uszczerbku na zdrowiu – udaÅ‚o siÄ™ szczęśliwie dotrzeć na metÄ™, która tym razem usytuowana byÅ‚a w Kaliskim Grodzie Piastów na Zawodziu. Tam też na rowerzystów czekaÅ‚ ciepÅ‚y posiÅ‚ek i napoje oraz ciasto, po których każdy z uczestników otrzymaÅ‚ z rÄ…k Prezesa Kaliskiego OddziaÅ‚u PTTK im. StanisÅ‚awa Graevego – Pana Mateusza Przyjaznego – oraz Wiceprezydenta Miasta Kalisza – Pana Jacka Konopki – imienny certyfikat i statuetkÄ™, poÅ›wiadczajÄ…ce ukoÅ„czenie rajdu. Dodatkowe statuetki otrzymali także sponsorzy rajdu, a pamiÄ…tkowe puchary i wydawnictwa kluby kolarskie, które w rajdzie Tour de Calisia uczestniczÄ… już od kilku lat. Specjalne upominki wrÄ™czono również uczestniczÄ…cym w rajdzie dzieciom oraz pierwszej zapisanej na rajd rowerzystce. Z cennÄ… pamiÄ…tkÄ… odjechali również organizatorzy rajdu – z okazji swojego 10-lecia, kaliski „Cyklista” otrzymaÅ‚ bowiem pamiÄ…tkowÄ… tabliczkÄ™ od zaprzyjaźnionego Klubu Turystyki Rowerowej „Sigma” z Poznania.

RajdTak duże zainteresowanie rajdem spowodowaÅ‚o, że w jego bezpoÅ›redniÄ… organizacjÄ™ zaangażowanych byÅ‚o ponad 20 osób, co wynikaÅ‚o chociażby z tego, że uczestnicy jechali w aż 10 grupach, z których każdÄ… opiekowali siÄ™ przydzieleni do nich klubowicze. Zainteresowanie to jest jednoczeÅ›nie dowodem na to, jak bardzo na popularnoÅ›ci zyskuje turystyka rowerowa i jak ciekawie może być ukazana ziemia kaliska. Kierownikiem trasy byÅ‚ Kol. Piotr Wencfel, a komandorem rajdu Kol. Grażyna Adamin.

Organizatorzy skÅ‚adajÄ… serdeczne podziÄ™kowania dla dyrekcji szkoÅ‚y w Å»ydowie, za udostÄ™pnienie szkolnego placu pod inscenizacjÄ™, jak również dla UrzÄ™du Miasta Kalisza, Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Ewy i Grzegorza Olszyny, StanisÅ‚awa ParaczyÅ„skiego oraz wÅ‚aÅ›ciciela restauracji „Polskie Smaki”, którzy wsparli inicjatywÄ™ kaliskiego klubu „Cyklista”.

Bartosz Spychalski
KTK „Cyklista” Kalisz
www.cyklista.kalisz.pl

Rajd   Rajd   Rajd

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2020


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» szlaki - wykaz szlaków rowerowych zapisanych w Centralnej Kartotece Szlaków Rowerowych KTKol. ZG PTTK.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Odznaki KOP (popularna, st. małe: br., sr.; st. duże: sr.), Rajdu Dookoła Polski (st. mały), Szlakami zamków w Polsce (st. br., sr.):
SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

» Referaty weryfikacyjne Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

  Archiwum wiadomości

Luty 2020/ Styczeń 2020/ Grudzień 2019/ Listopad 2019/ Październik 2019/ Wrzesień 2019/ Sierpień 2019/ Lipiec 2019/ Czerwiec 2019/ Maj 2019/ Kwiecień 2019/ Marzec 2019/ Luty 2019/ Styczeń 2019/ Grudzień 2018/ Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/ Styczeń 2005/ Styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (17)
komunikaty (1 587)
odznaki (16)
regulaminy (58)
szlaki (36)
z życia ktkol (285)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy