X Wielkopolski Zlot Szkoleniowy Przodowników Turystyki Kolarskiej

ZlotTegoroczny X Jubileuszowy Wielkopolski Zlot Szkoleniowy Przodowników Turystyki Kolarskiej zorganizowaÅ‚ KTR PaÅ‚uki Tour wraz z OddziaÅ‚em PTTK w WÄ…growcu. Na Zlot przybyÅ‚o ok. 60 uczestników, w tym 29 PTKol. PTTK z Wielkoploski oraz Warszawy, Kielc, Pabianic, Szczecina, Gorzowa Wlkp. Na zaproszenie organizatorów w Zlocie uczestniczyÅ‚y dwie grupy rowerowe spoza struktur PTTK – GTR WrzeÅ›nianie i ÅšKR Å»wawe Dziadki ze Åšremu. KTR SigmÄ™ reprezentowaÅ‚o 8 osób. Wszystkich zakwaterowano w OÅ›rodku Sportu i Rekreacji im. St. BÄ…ka w WÄ…growcu.

W piÄ…tek po kolacji Prezes OddziaÅ‚u PTTK Romuald StyczyÅ„ski i Prezes KTR PaÅ‚uki Tour Tomasz Biegun jednoczeÅ›nie Komandor Zlotu, dokonali oficjalnego otwarcia, po czym autokarem przewieziono nas pod koÅ›ciół farny pw. Å›w. Jakuba ApostoÅ‚a z XVI w., gdzie czekaÅ‚ przewodnik, który ciekawie i szczegółowo opowiedziaÅ‚ nam o historii koÅ›cioÅ‚a i miasta. NastÄ™pnie przeszliÅ›my do koÅ›cioÅ‚a i klasztoru pocysterskiego z koÅ„ca XVIII w., w pierwotnej zabudowie powstaÅ‚ w latach 1386-1396, pożar w 1747 r. zniszczyÅ‚ prawie caÅ‚kowicie koÅ›ciół i klasztor. Historia miasta jest Å›ciÅ›le zwiÄ…zana z cystersami. W roku 1396 rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ proces przenoszenia cystersów z Łekna do WÄ…growca. W nastÄ™pnych latach miasto staÅ‚o siÄ™ wÅ‚asnoÅ›ciÄ… zakonu. NajwiÄ™kszy rozkwit i dobrobyt jego mieszkaÅ„ców nastÄ…piÅ‚ w wieku XV-XVI. PowstaÅ‚y liczne cechy rzemieÅ›lnicze, jak: sukienników, piwowarów, kuÅ›nierzy, garncarzy, szewców, rzeźników. Wielu mieszkaÅ„ców zdobywaÅ‚o wyksztaÅ‚cenie na Uniwersytecie Krakowskim. Po zwiedzeniu podziemi koÅ›cioÅ‚a udaliÅ›my siÄ™ na Rynek, gdzie najnowszÄ… atrakcjÄ… miasta jest fontanna, która po zapadniÄ™ciu zmroku gromadzi tÅ‚um turystów. PiÄ™knie podÅ›wietlone strumienie wody wytryskujÄ…ce w rytm muzyki pozostawiajÄ… niezatarte wrażenia. Z powodu dość intensywnych opadów deszczu musieliÅ›my zadowolić siÄ™ taÅ„czÄ…cÄ… fontannÄ… – bez muzyki.

ZlotW sobotę rano padało, mimo to uzbrojeni w peleryny i inne okrycia przeciwdeszczowe stawiliśmy się w miejscu zbiorki, by wyruszyć na trasę rowerową po okolicach Wągrowca.
Pierwszym etapem było pobliskie Durowo, gdzie znajduje się grobowiec rodziny Keglów. Rodzina pochodzenia szwedzkiego, wielce zasłużona dla miasta Wągrowca i Wielkopolski. Na grobowcu wymowna sentencja Adama Asnyka: „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść”. W Tarnowie Pałuckim zwiedziliśmy perłę na skalę światową – najstarszy w Polsce kościół drewniany z lat 1373-74. W kościele znajduje się jedna z najcenniejszych w Polsce polichromii, mająca wielkie walory historyczne i artystyczne. Następnie dotarliśmy do Łekna, gdzie w Ośrodku Kultury poczęstowano nas gorącą kawą, herbatą, pączkami i drożdżówkami. Tutaj ze względu na opady deszczu kilkanaście osób postanowiło wrócić do bazy w Wągrowcu, wytrwali postanowili jechać dalej. W Rąbczynie dołączyło do nas kilka osób z nowo powstałej grupy rowerowej „Siodełko” z Mieściska. Dalej pojechaliśmy razem do Budziejewka, by zobaczyć drugi co do wielkości w Wielkopolsce głaz z czerwonego granitu, zwany kamieniem św. Wojciecha o obwodzie 20,5 m. W Mieścisku w Domu Kultury powitała nas pani dyrektor Maria Matczewska, a zarazem szefowa KTR „Siodełko” przy PTTK w Wągrowcu. Na spotkanie przybyła również sekretarz gminy pani Alicja Kędracka. Przyjęto nas serdecznie częstując kawą, herbatą i ciastem. Ostatnim punktem sobotniej trasy było zwiedzenie ścieżki dydaktycznej i Galerii Budek Lęgowych nad jeziorem Łęgowskim. W miejscowej świetlicy w towarzystwie Wójta Gminy Wągrowiec pana Przemysława Majchrzaka spożyliśmy grochówkę oraz wysłuchaliśmy krótkiego wystąpienia.

Wieczorem odbyło się podsumowanie Zlotu i spotkanie integracyjne. Przedstawiciele poszczególnych grup wzięli udział w konkursie krajoznawczym, Sigmę reprezentował kol. Andrzej. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani upominkami. KTR Sigma i KTK Bicykl z Ostrowa Wlkp. otrzymały statuetki, GTR Wrześnianie otrzymała puchar, również osoby indywidualne otrzymały upominki. Organizatorom należą się słowa uznania i podziękowania za włożony wysiłek w przygotowanie i profesjonalne przeprowadzenie Zlotu.

Tekst i zdjęcia: Ryszard Rurka

Zlot   Zlot   Zlot

1 Komentarz »

  1. WÅ‚odzimierz napisał(a):

    27 października 2012 @ 19:59

    Puchar od Organizatorów (…Za wytrwaÅ‚Ä… popularyzacjÄ™ turystyki rowerowej…) otrzymali również przedstawiciele Åšremskiego Klubu Rowerowego „Å»wawe Dziadki”. ChciaÅ‚bym dodać, że pojechaliÅ›my do WÄ…growca ze Åšremu na rowerach (ok. 110 km).

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2020


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» szlaki - wykaz szlaków rowerowych zapisanych w Centralnej Kartotece Szlaków Rowerowych KTKol. ZG PTTK.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Odznaki KOP (popularna, st. małe: br., sr.; st. duże: sr.), Rajdu Dookoła Polski (st. mały), Szlakami zamków w Polsce (st. br., sr.):
SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

» Referaty weryfikacyjne Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

  Archiwum wiadomości

Luty 2020/ Styczeń 2020/ Grudzień 2019/ Listopad 2019/ Październik 2019/ Wrzesień 2019/ Sierpień 2019/ Lipiec 2019/ Czerwiec 2019/ Maj 2019/ Kwiecień 2019/ Marzec 2019/ Luty 2019/ Styczeń 2019/ Grudzień 2018/ Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/ Styczeń 2005/ Styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (17)
komunikaty (1 587)
odznaki (16)
regulaminy (58)
szlaki (36)
z życia ktkol (285)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy