Na rowerze po Śląsku Cieszyńskim

nullW dniach 10-17 czerwca Cieszyn gościł turystów kolarzy, którzy zjechali tu z całej Polski na 46 ogólnopolski szkoleniowy, z całą pewnością międzynarodowy, zlot przodowników turystyki kolarskiej PTTK. Ogólnopolski, bowiem w zlocie uczestniczyli reprezentanci prawie wszystkich województw (zabrakło tylko zgłoszeń z jednego województwa), międzynarodowy, gdyż trasy wycieczkowe prowadziły przez ziemie Polski i Czech, wśród uczestników było kilku cudzoziemców, a w komitecie organizacyjnym kierowanym przez komandora Zbyszka Pawlika byli także przedstawiciele strony czeskiej.

Organizator Zlotu Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”, OddziaÅ‚ PTTK „Beskid ÅšlÄ…ski” w Cieszynie i wspierajÄ…ce instytucje, m.in. Euroregion „ŚlÄ…sk CieszyÅ„ski – Tesinske Slezsko”, PTTS „Beskid ÅšlÄ…ski” w Republice Czeskiej, UrzÄ…d Miasta Cieszyna i Starostwo CieszyÅ„skie nie tylko fachowo, ale i racjonalnie podeszli do imprezy, dziÄ™ki czemu główne cele imprezy zostaÅ‚y osiÄ…gniÄ™te, a nad OlzÄ™, dziÄ™ki przystÄ™pnym opÅ‚atom za wpisowe (35 zÅ‚ p.t.kol., 40 zÅ‚ osoba towarzyszÄ…ca) i Å›wiadczenia dodatkowe (np. nocleg pod namiotem 6 zÅ‚ od osoby za dobÄ™) przyjechaÅ‚y liczne zastÄ™py amatorów jednoÅ›ladów.

W zlocie uczestniczyÅ‚o 349 turystów, z tego 112 z woj. Å›lÄ…skiego, 36 kujawsko-pomorskiego, 34 zachodnio-pomorskiego i 33 z woj. mazowieckiego. JeÅ›li wziąć pod uwagÄ™ najliczniej reprezentowane miasta okaże siÄ™, iż nad OlzÄ… najliczniej reprezentowany byÅ‚ leżący na przeciwlegÅ‚ym kraÅ„cu kraju Szczecin – 32 turystów, nastÄ™pnie Bydgoszcz – 20 osób, Warszawa i pobliskie Gliwice po 16 cyklistów, ToruÅ„ – 13, PoznaÅ„ i Katowice po 12 oraz daleka Gdynia majÄ…ca tu 11 rowerzystów. Pod wzglÄ™dem liczebnoÅ›ci reprezentacji klubów w tej niesformalizowanej statystyce także triumfuje Szczecin, a wÅ‚aÅ›ciwie tamtejszy „Neptun” – 14 turystów (uhonorowany na zakoÅ„czenie Zlotu Pucharem starosty cieszyÅ„skiego), w czołówce sÄ… także „Przygoda” ToruÅ„ – 12 uczestników, klub „Na fali” z Gdyni i „M-2” z Myszkowa – po 11 uczestników oraz „Sigma” z Poznania, która do polskiego Cieszyna zjechaÅ‚a w 10-osobowym skÅ‚adzie. FunkcjonujÄ…cy pod namiotem centralnym referat weryfikacyjny przyznaÅ‚ 3 duże zÅ‚ote KOT i 10 KOT za wytrwaÅ‚ość; zweryfikowano też 1 duży srebrny i 1 maÅ‚y zÅ‚oty KOT.

Organizatorzy uhonorowali upominkami najmÅ‚odszych i najstarszych uczestników zlotu, pamiÄ™tali o Marii Mann z Poznania (na zdjÄ™ciu) uczestniczce prawie wszystkich dotychczasowych zlotów przodownickich, wyróżnili też zwyciÄ™zcÄ™ konkursu krajoznawczego Mariusza BieÅ„kowskiego z JastrzÄ™bia Zdroju Pucharem ufundowanym przez GrażynÄ™ StaniszewskÄ… – posÅ‚ankÄ™ do Europarlamentu.

TrwajÄ…cy osiem dni programowych Zlot byÅ‚ – jak to oceniÅ‚ na posiedzeniu Głównej Komisji Turystyki Kolarskiej (obradujÄ…cej w Cieszynie) jej przewodniczÄ…cy Waldemar Wieczorkowski – „najlepszym zlotem ostatnich kilkunastu lat”. Z tÄ… opiniÄ… zgodzili siÄ™ wszyscy uczestnicy posiedzenia, Å‚Ä…cznie z biorÄ…cym w nim udziaÅ‚ prezesem ZG PTTK Lechem DrożdżyÅ„skim. Praktycznie wszystko byÅ‚o dopiÄ™te na ostatni guzik, zagwarantowana pogoda (półgodzinna ulewa na zakoÅ„czenie imprezy nie przeszkadza w pozytywnej ocenie, gdyż i na taki wariant organizatorzy byli przygotowani zapraszajÄ…c uczestników z dziedziÅ„ca pod dach zamku), starannie dobrane trasy wycieczkowe, skoordynowane zwiedzanie, bezproblemowe przekraczanie granicy paÅ„stwowej, atrakcyjny program towarzyszÄ…cy. Mankamentem imprezy, co podkreÅ›lali uczestnicy w ankiecie, byÅ‚o zakwaterowanie turystów w wiÄ™cej niż jednej bazie noclegowej. CiekawostkÄ… może być fakt, iż na 349 uczestników zlotu aż 233 wybraÅ‚o noclegi pod dachem; pod płótnem namiotu na campingu „Olza” zamieszkaÅ‚o zaledwie 116 cyklistów. Skoro wspomnieliÅ›my o ankiecie warto wyjaÅ›nić, iż w tym anonimowym pisemnym podsumowaniu zlotu turyÅ›ci wspominali, iż podobaÅ‚y siÄ™ im wieczorki taneczne, szkoleniowa forma zlotu. Organizatorzy kolejnych zlotów powinni – moim zdaniem – brać te fakty pod uwagÄ™.

Za rok spotkamy się w Siedlcach, z pewnością też będzie fajnie. Do zobaczenia.

Marian KOT-Kotarski

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2020


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» szlaki - wykaz szlaków rowerowych zapisanych w Centralnej Kartotece Szlaków Rowerowych KTKol. ZG PTTK.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Odznaki KOP (popularna, st. małe: br., sr.; st. duże: sr.), Rajdu Dookoła Polski (st. mały), Szlakami zamków w Polsce (st. br., sr.):
SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

» Referaty weryfikacyjne Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej

  Archiwum wiadomości

Luty 2020/ Styczeń 2020/ Grudzień 2019/ Listopad 2019/ Październik 2019/ Wrzesień 2019/ Sierpień 2019/ Lipiec 2019/ Czerwiec 2019/ Maj 2019/ Kwiecień 2019/ Marzec 2019/ Luty 2019/ Styczeń 2019/ Grudzień 2018/ Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/ Styczeń 2005/ Styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (17)
komunikaty (1 587)
odznaki (16)
regulaminy (58)
szlaki (36)
z życia ktkol (285)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy